Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Uppföljning av oljesaneringsinsatser

Tipsa om artikeln
En oljesanering kan medföra både positiva och negativa effekter på miljön. Genom att ta bort olja från stränderna minskar risken för att fåglar och andra djur skadas av oljan. I det flesta fall innebär också en sanering att naturen lättare kan återhämta sig efter ett oljeutsläpp.
Fakta
Uppföljningsmanualen skall fungera som en vägledning för kom munerna hur en uppföljning av en oljesaneringsinsats bör ske.
 
Kontakt
010-240 54 51
 
Om däremot saneringen utförs med felaktiga metoder och bristfällig kunskap kan saneringsinsatsen i sig bidra till ökade skador på den redan drabbade miljön. Det är därför viktigt att dokumentera saneringsinsatsen och naturens återhämtningsförmåga så att på så sätt kunna dra nytta av värdefulla erfarenheter från tidigare saneringsinsatser.
 
Rapporten "Uppföljningsmanual efter oljesanering" ska fungera som en vägledning för kommunerna till hur en uppföljning av en oljesaneringsinsats bör ske.
 
 

Slutförda uppföljningar efter oljeutsläpp

En oljesanering kan medföra både positiva och negativa effekter på miljön. Genom att ta bort olja från stränderna minskar risken för att fåglar och andra djur skadas av oljan. I det flesta fall innebär också en sanering att naturen lättare kan återhämta sig efter ett oljeutsläpp.

Utredning efter fartygskollisionen mellan fartygen Vidar och Golden Trader, utanför Danmark 2011.

Statens haverikommission har publicerat rapporten efter kollisionen mellan det belgiska fiskefartyget Vidar med det maltetiska fraktfartyget Golden Trader. Fartygskollisionen ledde till ett omfattande oljeutsläpp med en långdragen saneringsinsats på Tjörn mellan 2011-2013. Händelsen har undersökts under ledning av Maritime Safety Investigation Unit (MSIU), Malta Transport Centre, med Statens haverikommission (SHK) som deltagare. Inom ramen för undersökningen har på uppdrag från SHK en särskild rapport tagits fram av SSPA, som framför allt behandlar oljepåslaget på den svenska kusten.

Gemensam säkerhetstutredning av kollisionen mellan det maltaregistrerade bulkfartyget GOLDEN TRADER och det belgiskregistrerade fiskefartyget VIDAR

Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn är klar

MSB och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har tillsammans genomfört en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget vid Tjörn. I utvärderingen har man försökt bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig vid tillfället.

Syftet med utvärderingen var att ta fram lärdomar för framtiden. Målet är att nästa gång ett oljepåslag drabbar den svenska kusten ska samhället, utifrån tillgängliga resurser, ha förmåga att agera så effektivt som möjligt. Det ställer krav på att samhället ska ha möjlighet att förbereda sig innan en sådan händelse.
Utvärderingen presenterar tjugofyra rekommendationer som direkt riktar sig till berörda aktörer. För kustkommuner och länsstyrelser i allmänhet presenteras sju utvalda framgångsfaktorer av mer generell natur för att uppnå ett tillfredsställande oljeskadeskydd.

Fem viktiga lärdomar

  • Förberedelse är A och O för alla inblandade parter
  • Klargör roll och uppdrag – vem ska göra vad?
  • Tänk efter inför saneringen – hellre rätt än snabbt
  • Kommunicera bättre
  • Oljeutsläpp kan bli dyrt för liten kommun

Oljepåslaget på Tjörn 2011: En utvärdering av förberedelser, förmågor och hantering
I september 2011 inträffade en fartygskollision utanför Jyllands nordvästkust med ett omfattande oljeutsläpp som följd. Utsläppet drabbad...
Publikationsnummer:
MSB687
 
 
 
 
Publicerad: 2010-03-02 kl. 10:00 | Senast granskad:2018-06-08 kl. 09:28
Kontakt:
Nyheter CBRNE

Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens 9-10 april

2019-03-13 kl. 13:33
Välkommen på Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens med ”Lessons identified” från den stora oljeskyddsövningen i Karlskrona i augusti 2018. Balex är HELCOMs gemensamma övningsserie för oljebekämpning i Östersjöregionen och övningen roterar årligen mellan länderna. 2018 var Sverige värd för övningen som genomfördes som ett EU projekt under Kustbevakningens ledning. 2018-års övning skilde sig på många sätt från tidigare övningar och har genererat många värdefulla lärdomar. Konferensspråket är engelska

Populärt aktörsgemensamt CBRNE-möte ger förståelse och nätverk

2019-02-21 kl. 20:59
Årets första CBRNE-möte hölls den 23-24 januari i Stockholm med ett hundratal deltagare från såväl forskning och näringsliv som myndigheter och operativa aktörer i hela Sverige. Vid januari-mötet presenterade MSB information om hur arbetet inom civilt försvar och totalförsvar kopplas till CBRNE-frågorna och dess beredskapsplanering, samt om åtgärdsplanen från EU som rör området CBRN-Security (Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks). Utöver det presenterades resultat från ett antal 2:4-projekt och Havs- och Vattenmyndigheten gav en presentation om miljöeffekter av dumpade kemiska stridsmedel.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 


Sveriges strategi för oljeskadeskydd
Antal
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - underlagsrapport
Antal
Ej i lager
 
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - handlingsplan
Antal