Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Uppföljning av oljesaneringsinsatser

Tipsa om artikeln
En oljesanering kan medföra både positiva och negativa effekter på miljön. Genom att ta bort olja från stränderna minskar risken för att fåglar och andra djur skadas av oljan. I det flesta fall innebär också en sanering att naturen lättare kan återhämta sig efter ett oljeutsläpp.
Fakta
Uppföljningsmanualen skall fungera som en vägledning för kom munerna hur en uppföljning av en oljesaneringsinsats bör ske.
 
Kontakt
010-240 54 51
 
Om däremot saneringen utförs med felaktiga metoder och bristfällig kunskap kan saneringsinsatsen i sig bidra till ökade skador på den redan drabbade miljön. Det är därför viktigt att dokumentera saneringsinsatsen och naturens återhämtningsförmåga så att på så sätt kunna dra nytta av värdefulla erfarenheter från tidigare saneringsinsatser.
 
Rapporten "Uppföljningsmanual efter oljesanering" ska fungera som en vägledning för kommunerna till hur en uppföljning av en oljesaneringsinsats bör ske.
 
 

Slutförda uppföljningar efter oljeutsläpp

En oljesanering kan medföra både positiva och negativa effekter på miljön. Genom att ta bort olja från stränderna minskar risken för att fåglar och andra djur skadas av oljan. I det flesta fall innebär också en sanering att naturen lättare kan återhämta sig efter ett oljeutsläpp.

Utredning efter fartygskollisionen mellan fartygen Vidar och Golden Trader, utanför Danmark 2011.

Statens haverikommission har publicerat rapporten efter kollisionen mellan det belgiska fiskefartyget Vidar med det maltetiska fraktfartyget Golden Trader. Fartygskollisionen ledde till ett omfattande oljeutsläpp med en långdragen saneringsinsats på Tjörn mellan 2011-2013. Händelsen har undersökts under ledning av Maritime Safety Investigation Unit (MSIU), Malta Transport Centre, med Statens haverikommission (SHK) som deltagare. Inom ramen för undersökningen har på uppdrag från SHK en särskild rapport tagits fram av SSPA, som framför allt behandlar oljepåslaget på den svenska kusten.

Gemensam säkerhetstutredning av kollisionen mellan det maltaregistrerade bulkfartyget GOLDEN TRADER och det belgiskregistrerade fiskefartyget VIDAR

Utvärderingsrapport kring oljepåslaget vid Tjörn är klar

MSB och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har tillsammans genomfört en utvärdering av hur samhällets aktörer hanterade oljepåslaget vid Tjörn. I utvärderingen har man försökt bedöma vilka förmågor aktörerna hade, och hur de hade förberett sig vid tillfället.

Syftet med utvärderingen var att ta fram lärdomar för framtiden. Målet är att nästa gång ett oljepåslag drabbar den svenska kusten ska samhället, utifrån tillgängliga resurser, ha förmåga att agera så effektivt som möjligt. Det ställer krav på att samhället ska ha möjlighet att förbereda sig innan en sådan händelse.
Utvärderingen presenterar tjugofyra rekommendationer som direkt riktar sig till berörda aktörer. För kustkommuner och länsstyrelser i allmänhet presenteras sju utvalda framgångsfaktorer av mer generell natur för att uppnå ett tillfredsställande oljeskadeskydd.

Fem viktiga lärdomar

  • Förberedelse är A och O för alla inblandade parter
  • Klargör roll och uppdrag – vem ska göra vad?
  • Tänk efter inför saneringen – hellre rätt än snabbt
  • Kommunicera bättre
  • Oljeutsläpp kan bli dyrt för liten kommun

Oljepåslaget på Tjörn 2011: En utvärdering av förberedelser, förmågor och hantering
I september 2011 inträffade en fartygskollision utanför Jyllands nordvästkust med ett omfattande oljeutsläpp som följd. Utsläppet drabbad...
Publikationsnummer:
MSB687
 
 
 
 
Publicerad: 2010-03-02 kl. 10:00 | Senast granskad:2018-06-08 kl. 09:28
Kontakt:
Nyheter CBRNE

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.

Nytt oljeskyddsförråd i Skåne

2018-11-26 kl. 14:13
Idag har MSB en överenskommelse med Kustbevakningen kring lagerhållning och underhåll av oljeskyddsmateriel. Platserna där MSB har materiel i Kustbevakningens miljöskyddsförråd är Göteborg, Stockholm (Djurö), Gotland (Slite), Oskarshamn samt Härnösand.

Aktörsgemensamt CBRNE-möte 5 september

2018-09-28 kl. 11:09
Den 5 september genomfördes ett Aktörsgemensamt CBRNE-möte i Stockholm med ca ett 100-tal deltagare från såväl nationella, regional som lokala aktörer och näringsliv. - Mötet riktar sig till dem som arbetar med frågor inom området CBRNE (farliga ämnen) på alla nivåer och inom samtliga samhällssektorer och de brukar vara välbesökta. Vi som jobbar med samordning av CBRNE-frågor är väldigt glada över att det är så stort engagemang i frågorna, säger Mirja Lenz Torbjörnsson på MSB.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 


Sveriges strategi för oljeskadeskydd
Antal
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - underlagsrapport
Antal
Ej i lager
 
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - handlingsplan
Antal