Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Metoder och miljö

Tipsa om artikeln
Ta del av rapporter om sanering, oljeskadade fåglar, hantering av oljeavfall samt digital miljöatlas.

Nya verktyg och metoder för strandnära bekämpning av oljespill i Sverige

Det har funnits ett behov av att göra en kunskapsöversikt över metodutvecklingen inom strandnära oljeskyddet. Sverige har av miljöskäl valt bort vissa bekämpningsmetoder som in situ-burning och dispergeringsmedel med hänsyn till vår unika, känsliga miljö.

Vi har få metoder att tillgå, och alla metoder är inte tillämpliga på alla kusttyper. Våra saneringsmetoder är också ofta arbetsintensiva och ineffektiva. Man har använt i princip samma saneringsmetoder sedan begynnelsen av det strandnära oljeskyddet. Har andra länder kommit längre i metodutvecklingen? Finns det nya, miljömässigt acceptabla metoder som skulle kunna bredda Sveriges verktygslåda vid oljebekämpning?

En studie av senaste utvecklingen i världen skulle kunna bidra med nya, innovativa verktyg till verktygslådan på lokal nivå (regional beredskap) men även för MSB:s förstärkningsresurser (oljeskyddsförråden) och därmed stärka den strandnära oljeskyddsberedskapen både i räddningstjänst- och saneringsfasen.

Arbetet har genomförs som en litteraturstudie och resulterar i en lätt överskådlig rapport över nya metoder och de miljökonsekvenser som kan kopplas till dessa.

Nya verktyg och metoder för strandnära bekämpning av oljespill i Sverige (pdf, nytt fönster)

Presentation av studien vid MSB Nationella oljekonferens 2013 (pdf, nytt fönster)

Utvärdering av saneringsmetoder samt miljöeffekter efter sanering av olja vid rengöring av stränder i Sydöstra Skåne juni 2003

IVLs Oljejour vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Naturvårdsverket och Räddningsverket översiktligt utvärderat oljesaneringen vid oljepåslaget i sydöstra Skåne, juni 2003. Uppdraget hade som främsta syfte att fånga upp erfarenheter från räddnings- och saneringsarbete samt att kortfattat sammanställa detta i en rapport.

Oljeskadad vilt

Fågel och Vilt

Våra hav- och kustvatten är viktiga miljöer för många fåglar. Sjöfåglar föder upp sina ungar vid kusten och rastar där under vår- eller höstflytt. Vissa fåglar tillbringar hela vintrar i isfria kustområden och på haven. En inventering som gjordes i början av 90-talet visade att omkring 9 miljoner fåglar övervintrade i Östersjön. 
 
Oljeutsläpp kan drabba djur- och fågelliv allvarligt. Internationella erfarenheter visar att mängden utsläppt olja inte är avgörande för antalet oljeskadade fåglar. När tankern Erika sjönk utanför Frankrike 1999 släpptes 14 000 ton olja ut och mer än 70 000 nedoljade fåglar påträffades. Detta kan jämföras med Braer som 1993 förliste vid Shetlandsöarna och släppte ut 87 000 ton olja. Vid denna händelse drabbades färre än 2000 fåglar.
 

Effects of cleaning and rehabilitation of oiled seabirdsaaaaaa

It is the aim of this project to provide support to the evaluation of effects of rehabilitation of birds, rescued and cleaned of contamination with oil at sea. Information should be collected to address the following questions:
  • What species of birds are threatened by oil contamination in the Swedish marine
  • Environment of the Baltic Sea, and what is their status on the national Red-list
  • The distribution and population numbers of these threatened bird species
  • The present capacity in Sweden to treat and rehabilitate oiled birds
  • Facilities for cleaning oiled birds, e.g. temperate water, localities, feeding and rehabilitation
  • Previous experience of survival of cleaning treatment; immediate, after one winter and at the following breeding period
  • Cleaning and rehabilitation success in different species and age categories

Effects of cleaning and rehabilitation of oiled seabirds

Tvätt av oljeskadad fågel

IVLs Oljejour har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt för- och  nackdelar med att tvätta oljeskadade fåglar. Resultaten har legat till grund för de rekommendationer som presenteras i denna rapport.

Tvätt av oljeskadad fågel

Digital miljöatlas

Miljöatlas informerar dels om vilka drabbade områden som av särskilda skäl bör prioriteras och skyddas, dels vilken skydd- eller saneringsmetod som anses lämplig för drabbat kustområde. Kustlinjens ekologiska känslighet för  olje-påslag är klassificerad i olika strandtyper utifrån typ av strand, partikelstorlek och exponeringsgrad.
 
Strandtyperna är indelade i ett ekologiskt index från 0-10. Kategori 0 avser stränder som saknar särskilt ekologisk värde och omfattar byggda konstruktioner i form av hamnar, kajer, pirar, anlaggda hårdgjorda stränder etc. I Miljöatlas ingår rekommendation av saneringsmetod, specifikt knutet till strandtyp för drabbat kustområde.
 
Strandklassningen bygger på 1969 år strandinventering utförd av boverket och återfinns i en databas tillgänglig på länsstyrelsernas datadistributionswebb tillsammans med en rapport där klassningen finns beskriven.
 

Hantering av oljeavfall i samband med oljeolyckor

Hantering av oljeavfall i samband med oljeolyckor till havs och de stora insjöarna. Rapporten ingår i den ”kommunala oljeskyddspärmen” och är riktad mot kommuner som behöver stöd och råd i avfallsfrågor vid sanering av olja.
 

Kvittblivning av förorenat materiel

Den 8-9 juni 1998 drabbades stränderna i Falkenberg och Halmstad av oljepåslag. I Falkenberg beslöt kommunen att transportera hopskrapat oljeförorenat strandmaterialet till kommunens deponi, medan man i Halmstad skrapade ihop sand och olja till högar på stranden vartefter man tillsatte halm och närsalter till vissa av högarna. Tanken vid båda lokalerna var att nyttja naturlig resp. påskyndad nedbrytning av oljeföroreningnarna, antingen på deponi eller direkt på stranden.

På Kastlösatippen i Mörbylånga kommun låg sedan en lägre tid hopsamlat oljeförorenat strandmaterial i vattentäta gropar. P.g.a. för hög vattenhalt i massorna bröts aldrig oljan ner. År 1998 valde kommunen tillsammans med Räddningsverket att behandla deponerat oljeförorenat strandmaterial med hjälp av tillsatser i form av näringsämnen och lättillgängliga kolkällor.
 
  
 
 
 
Publicerad: 2012-05-28 kl. 11:20 | Senast granskad:2016-06-09 kl. 13:44
Kontakt:
No such user
Kontakt
Sonja Dobo, samordnare
sonja.dobo@msb.se
010-240 54 51
 
 
 
Utbildning WebRIB
MSB erbjuder i samarbete med Stockholms brandförsvar en webbutbildning för olyckor med farliga ämnen.
 

MSB erbjuder i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen följande utbildning: