Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rapporter från oljeolyckor

Tipsa om artikeln
Ta del av rapporter från ett flertal större oljeolyckor.
Ett oljeutsläpp kan ge stora skador på samhälle och miljö. Trots stärkt lagstiftning och tekniska förbättringar inom sjöfarten ökar risken för ett oljepåslag längs den svenska kusten. Detta beror främst på att oljetransporterna från Finska viken samt övrig sjötransport längs den svenska kusten ökat väsentligt de senaste åren.
För att möta detta hot behövs, förutom förebyggande åtgärder, en god beredskap att snabbt ta hand om oljan så att skadorna minimeras. Ett flertal myndigheter, kommuner, organisationer och företag är ansvariga för detta arbete. Landets kommuner har en nyckelroll för beredskapen i strandzonen, då de ansvarar för såväl räddningstjänst (enligt ag) och sanering (enligt praxis).

MSB vill förutom med resursstöd från de fem oljeskyddsförråden stödja kommunerna genom att ge ökad kunskap att hantera en stor oljeolycka. Tidiga och rätt prioriterade åtgärder kan minimera samhällets kostnader väsentligt.
 
Sverige har varit förskonad från större oljeutsläpp och här redovisas några rapporter från oljeutsläpp. Även en rapport från Libanon och Norge redovisas.

Tjörn, Västra Götaland 2011

 

Oljepåslaget på Tjörn 2011: En utvärdering av förberedelser, förmågor och hantering
I september 2011 inträffade en fartygskollision utanför Jyllands nordvästkust med ett omfattande oljeutsläpp som följd. Utsläppet drabbad...
Publikationsnummer:
MSB687
 
 

Maria M, grundstötning 2009

Under sommaren 2009 gick ett fartyg med ca 30 000 ton dieselolja ombord på grund i Göteborgs södra skärgård. Fartyget kunde senare bogseras mot hamn utan något utsläpp av olja. Två av MSB:s kontrakterade oljeskyddsförråd med personal var under några dygn placerade i Göteborgsområdet för att säkerställa hög beredskap för att eventuellt omhänderta losskommen olja.

 
Eftersom kunskapen om större dieselutsläpp är begränsad har en studie utförts för att belysa hur ett stort dieselutsläpp (10 000 ton) kan sprida sig i det aktuella området (skärgården) och hur denna kan omhändertas med befintlig teknik i strandzonen.
 

Full City, Norge 2009

Fartyget ”Full City” gick på grund kl 00.23 den 31 juli utanför Langesund i Södra Norge. Fartyget var Panamaregistrerat och hade 23 kinesiska besättningsmän ombord. Ombord fanns 1 120 m3 tjockolja (IF 180) samt 120 m3 dieselolja. Full City 26 758 dwt med dubbelskrov och var 162 m långt.
 
Full City var på väg in till Norsk Hydro på Heröja för att hämta gödsel. Vädret försämrades och fartyget ankrades upp. Ankarlinan slets av och fartyget började driva handlöst mot kusten. Vid tillfället blåste det storm utanför Norges södra kust.
 

Libanon 2006

Den 13 och 15 juli, 2006 bombades Jiehs kraftvärmeverk, lokaliserad 30 km söder om Beirut. Anläggningen ligger helt intill stranden. Värmeverkets oljedepå brann under lång tid. Branden varade mellan den 13-27 juli.
 
Den olja som inte brann upp rann ut i Medelhavet. Den beräknade volymen av oljeutsläppet beräknades till mellan 10 000 ton och 15 000 ton. Den verkliga volymen av den olja som inte brann upp och som sköljdes ut i havet är oviss.

Libanon

Fu Shan Hai, Skåne 2003

Lördagen den 31: e maj 2003 rände ”Gdynia” in i barbordssidan på ”Fu Shan Hai”. Platsen var strax norr om Bornholm. Sent på kvällen sjönk haveristen ”Fu Shan Hai” på ett djup av 65 meter. Hon var ett bulkfartyg med en last av pottaska. Till de egna motorerna hade ”Fu Shan Hai” 1 680 ton tjockolja, 110 ton dieselolja och 35 ton smörjolja ombord.
Publicerad: 2012-05-04 kl. 14:16 | Senast granskad:2016-06-09 kl. 13:54
Kontakt:
No such user
Kontakt
Sonja Dobo, samordnare
sonja.dobo@msb.se
010-240 54 51
 
 
 
Utbildning WebRIB
MSB erbjuder i samarbete med Stockholms brandförsvar en webbutbildning för olyckor med farliga ämnen.
 

MSB erbjuder i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen följande utbildning: