Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Publikationer om information och utbildning

Tipsa om artikeln
Här hittar du bland annat Oljan är lös - handbok i kommunalt oljeskydd, inriktningsdokument samt rapporter om socioekonomiska effekter.

Information och utbildning

Oljan är lös

Handbok i kommunalt oljeskydd

Socioekonomiska effekter av större oljepåslag

Beräkning av skyddsvärd kust

Beräkning av skyddsvärd kust, fas II

Syftet med undersökningen är huvudsakligen att ge ett underlag till kommande förbättrad beredskap för en stor oljeolycka (<10 000 ton) där uppskattningsvis en kuststräcka på ca 20 mil skulle kunna drabbas. Påverkas en lång kuststräcka är det omöjligt att sanera hela kusten omedelbart utan ett urval av de stränder som är viktigast måste göras.
 

GIS-analyser av miljöskyddsåtgärder längs Sveriges fastlandskust, fas III

GIS-analyser av miljöskyddsåtgärder längs Sveriges fastlandskust, fas III (2007)

Dimensionering av den svenska oljeskyddsberedskapen

Dimensionering av den svenska oljeskyddsberedskapen vid stranden - nulägesbeskrivning

Detta uppdrag syftar till att ge förslag till hur ett förstärkt oljeskadeskydd för strandzonen skall dimensioneras för att uppfylla de nya skärpta målen.

Dimensioneringen skall utgå ifrån riskbaserade realistiska scenarier med storskaliga landpåslag från oljeutsläpp från fartyg. Den skall omfatta materielbehov, geografisk fördelning av resurser, behov av och förutsättningar för stöd från statliga och internationella myndigheter m fl.

Denna rapport omfattar en första delstudie i projektet och redovisar bakgrundsmaterial i form av en nulägesbeskrivning. Denna nulägesbeskrivning omfattar dels beredskapen för påslag i strandzonen i Sverige men även Norge, Danmark, Tyskland och Finland.
 

Oljeskyddsberedskapen i Sverige, enkätundersökning

För att klargöra huruvida kustkommunerna i Sverige har en oljeskyddsplan och en miljöatlas, genomförde MSB sommaren 2011 en enkätundersökning. Syftet var att få en överblick på hur arbetet med oljeskyddsplaner och miljöatlas går i Sverige.
Undersökningen har genomförts inom ramen för EU projektet, Baltic Master II.
 

Mapping of institutional architecture for protection from oil spills in the Baltic Sea region: survey results and report

Mapping of institutional architecture for protection from oil spills in the Baltic Sea region: survey results and report
Rapporten handlar om en kartläggning över myndigheternas ansvar och roller vid ett oljeutsläpp i Östersjön. Samtliga länder inom Östersjö...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB936
Antal
Ej i lager
 
 
Publicerad: 2012-05-28 kl. 11:24 | Senast granskad:2016-06-09 kl. 14:09
Kontakt:
No such user
Kontakt
Sonja Dobo, samordnare
sonja.dobo@msb.se
010-240 54 51
 
 
 
Utbildning WebRIB
MSB erbjuder i samarbete med Stockholms brandförsvar en webbutbildning för olyckor med farliga ämnen.
 

MSB erbjuder i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen följande utbildning: