Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

EU-projekt inom oljeskydd

Tipsa om artikeln
Här nedan följer några av de EU-projekt MSB deltar i.
Läs mer - resultat

Baltic Maritime Science Park (BMSP)

Baltic Maritime Science Park (BMSP) är ett nystartat initiativ inom sjösäkerhetsarbete i Östersjöregionen. Initiativet syftar till att klustra samman olika tematiska områden inom sjösäkerhetsarbete, ex oljeskydd, och erbjuda en gemensam virtuell science park där aktörer från myndigheter, verksamhetsutövare, akademi och industri kan mötas och föra utvecklingen framåt.
 
Bara inom EU:s senaste programperiod har mer än 25 olika projekt bedrivits kopplat till Östersjöregionens säkerhet, skydd och miljö (parallellt med en stor mängd forsknings- och innovationsprojekt) och med BMSP erbjuds nu en samlad arena för dessa frågor, utmaningar och innovationsmöjligheter. 
 
Grundare av BMSP är Kustbevakningen, Försvarsmakten/Sjöstridsskolan, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge.
 
Baltic Master II är ett internationellt projekt med syfte att förbättra sjösäkerheten genom att integrera lokala och regionala perspektiv. Fokus ligger på Östersjöområdet och frågor som berör beredskap, förebyggande åtgärder och fysiskt planering av kust- och havsområden.
 
MSB deltar i WP 3: ”Förbättrad beredskap vid oljeolycka till havs”.

Övergripande mål

  • Förbättrad beredskap vid oljeolycka till havs
  • Förbättrade förebyggande åtärder mot föroreningar från sjöfart
  • Ökat samarbete mellan Östersjöländerna i sjösäkerhetsfrågor

Ta del av resultatet

Planering och övning är två nyckelkomponenter för framgångsrika förberedelser. Inom ramen för Baltic Master II har ett antal oljeskyddsplaner tagits fram och övats.

Beställ pärm med erfarenheter och inspiration!

De erfarenheter som vi har fått under projektets gång har vi samlat i en pärm, som tidigare har skickats ut till berörda kommuner, lässtyrelser samt vissa myndigheter. Tanken är att det här materialet ska vara en inspiration och hjälp för att underlätta arbetet med att ta fram oljeskyddsplaner och övningar.

Pärmen finns att beställa hos MSB publikationsservice genom att skicka ett e-post till publikationsservice@msb.se eller ringa 010 - 240 57 10 under telefontid 09.00-10.00.

 

 

 

 

 

Region Blekinge har varit huvudpartner för projektet.

Deltagare

Länder som deltar är: Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Estland samt Finland.

 

 

Publicerad: 2010-04-07 kl. 10:37 | Senast granskad:2015-02-16 kl. 13:14
Kontakt:
No such user
Nyheter CBRNE

Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens 9-10 april

2019-03-13 kl. 13:33
Välkommen på Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens med ”Lessons identified” från den stora oljeskyddsövningen i Karlskrona i augusti 2018. Balex är HELCOMs gemensamma övningsserie för oljebekämpning i Östersjöregionen och övningen roterar årligen mellan länderna. 2018 var Sverige värd för övningen som genomfördes som ett EU projekt under Kustbevakningens ledning. 2018-års övning skilde sig på många sätt från tidigare övningar och har genererat många värdefulla lärdomar. Konferensspråket är engelska

Populärt aktörsgemensamt CBRNE-möte ger förståelse och nätverk

2019-02-21 kl. 20:59
Årets första CBRNE-möte hölls den 23-24 januari i Stockholm med ett hundratal deltagare från såväl forskning och näringsliv som myndigheter och operativa aktörer i hela Sverige. Vid januari-mötet presenterade MSB information om hur arbetet inom civilt försvar och totalförsvar kopplas till CBRNE-frågorna och dess beredskapsplanering, samt om åtgärdsplanen från EU som rör området CBRN-Security (Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks). Utöver det presenterades resultat från ett antal 2:4-projekt och Havs- och Vattenmyndigheten gav en presentation om miljöeffekter av dumpade kemiska stridsmedel.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 


Sveriges strategi för oljeskadeskydd
Antal
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - underlagsrapport
Antal
Ej i lager
 
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - handlingsplan
Antal