Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Skärgård: Bild från Archoil.fi Skärgård: Bild från Archoil.fi

EU-projekt ARCHOIL

Tipsa om artikeln
Det avslutade EU-projektet ARCHOIL (Management of onshore cleanup and recovery operations of oil spills in archipelagos) har handlat om hantering av oljeutsläpp i skärgårdsmiljö.

Text ARCHOIL Management of onshore cleanup and recovery operations of oil spills in archipelagos

 

Sammanfattning av EU-projektet ARCHOIL WP 2, oljeskyddsplaner samt  WP 3, övning och träning

ARCHOIL slutrapport WP 2

ARCHOIL slutrapport WP 3

Skärgården - utmaning och problematik vid oljeutsläpp

Skärgårdsmiljön i centrala Östersjön är världsunik med sina höga natur-, kultur-, och friluftsvärden. Samtidigt är det ett högtrafikerat område med potentiellt hög risk för fartygsolyckor. Många områden i skärgården är särskilt känsliga för oljeutsläpp. Samtidigt är både bekämpning och sanering av föroreningar mycket utmanande i skärgården. För att kunna hantera större oljeutsläpp krävs en god planering och samverkan på alla samhällsnivåer och ett välfungerande samarbete även över landsgränserna.

Sverige har deltagit i flera EU-projekt inom oljeskadeskyddet de senaste åren. Tidigare projekt har gett oss många viktiga insikter. Bland annat har vi fått upp ögonen för den särskilda problematik ett utsläpp i skärgårdsmiljön innebär. Ingen har tidigare arbetat specifikt med frågan vilket gör projektet unikt.

Tät trafik, stora fartyg, korsande farleder, svårnavigerade förhållanden och grunda vatten bidrar till en hög risk för olyckor och utsläpp som drabbar skärgårdsmiljön. Konsekvenserna kan bli förödande genom att skärgårdsmiljön har höga natur,- kultur,- och friluftsvärden.

Skärgårdens särskilda utmaningar kräver att aktörerna har en god samverkan och planering. Vid en större olycka kommer enskilda regioner och länders resurser inte att räcka till, därför har projektet fokuserat på gränsöverskridande samarbete, att stärka kontakterna och lära av varandra över gränserna. Målet är att skapa samsyn, ökad kompetens och ökad förmåga i regionen.

Planering och utbildning - projektets två block

Projektet har konkret bestått av två block; planering och utbildning. I planeringen ingår kommunernas oljeskyddsplaner och miljöatlasarbete medan utbildningsdelen har tagit fram ett koncept för lärande seminarieövningar som kan användas exempelvis för att testa planerna.

Resultaten blir en del av sidorna Kommunens oljeskydd

Stockholms skärgård

Projektet har i Sverige främst fokuserat på Stockholms läns norra kustkommuner. Motsvarande arbeten har tidigare genomförts i länets södra delar. Under 2014 har eller kommer samtliga kustkommuner i Stockholms län ha uppdaterade och övade oljeskyddsplaner samt gjort en prioritering av skyddsvärda områden i miljöatlas.

I slutfasen av projektet har även Danderyd, Täby och Lidingö anslutit sig till samarbetet och påbörjat motsvarande arbete som de fyra ARCHOIL kommunerna gjort (Norrtälje, Vaxholm, Österåker, Värmdö). Kommunerna i Stockholms län har skapat ett arbetssätt som spänner över kommun- och sektorsgränser vilket ger positiva synergieffekter.

 

Sonja Dobo, MSB, berättar om projeket ARCHOIL

Deltagare från seminariet om Archoil berättar  

Samarbete över gränserna

ARCHOIL var ett förhållandevis kort (18 månader) projekt men tack vare stort engagemang de deltagande aktörerna har projektet åstadkommit mer än man från början planerat. Ökat medvetande om risken för, och konsekvenserna av, ett oljeutsläpp i regionen är bland de viktigaste resultaten från projektet. Det i sin tur ger insikt om vikten av gränsöverskridande samarbete samt tydliggör behovet av regional samordning i länet. Genom ARCHOIL har kontakterna över gränserna stärkts och framför allt Åland har genom projektet blivit en naturlig del av Östersjösamarbetet inom oljeskadeskyddet.

Deltagare i projektet

Sverige

 • MSB, projektledare i Sverige
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Storstockholms brandförsvar
 • Norrtälje kommun
 • Vaxholms stad
 • Österåkers kommun
 • Värmdö kommun

Åland

 • Högskolan på Åland, projektledare på Åland
 • Mariehamns räddningsverk
 • Ålands landskapsregering
 • Ålands sjöräddningssällskap

Finland

 • University of applied sciences (TUAS), projektledare
 • Finlands miljöinstitut (SYKE)
 • Egentliga Finlands Räddningsverk
 • Sjöräddningssällskapet
 • Marinen
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Neste Oil
 • Åbo stad
 • Pargas stad
 • Kimitoöns kommun

Läs mer om projektet på ARCHOIL:s webbplats

 

Symbol med text: Central BAltic interreg 5 A Programme 2007-2013

EU-flagga med intilliggande text: European regional development fund. Investigating in your future

Publicerad: 2014-05-26 kl. 13:35 | Senast granskad:2015-09-02 kl. 09:46
Kontakt:
Nyheter CBRNE

Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens 9-10 april

2019-03-13 kl. 13:33
Välkommen på Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens med ”Lessons identified” från den stora oljeskyddsövningen i Karlskrona i augusti 2018. Balex är HELCOMs gemensamma övningsserie för oljebekämpning i Östersjöregionen och övningen roterar årligen mellan länderna. 2018 var Sverige värd för övningen som genomfördes som ett EU projekt under Kustbevakningens ledning. 2018-års övning skilde sig på många sätt från tidigare övningar och har genererat många värdefulla lärdomar. Konferensspråket är engelska

Populärt aktörsgemensamt CBRNE-möte ger förståelse och nätverk

2019-02-21 kl. 20:59
Årets första CBRNE-möte hölls den 23-24 januari i Stockholm med ett hundratal deltagare från såväl forskning och näringsliv som myndigheter och operativa aktörer i hela Sverige. Vid januari-mötet presenterade MSB information om hur arbetet inom civilt försvar och totalförsvar kopplas till CBRNE-frågorna och dess beredskapsplanering, samt om åtgärdsplanen från EU som rör området CBRN-Security (Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks). Utöver det presenterades resultat från ett antal 2:4-projekt och Havs- och Vattenmyndigheten gav en presentation om miljöeffekter av dumpade kemiska stridsmedel.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 


Sveriges strategi för oljeskadeskydd
Antal
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - underlagsrapport
Antal
Ej i lager
 
 

Sveriges strategi för oljeskadeskydd - handlingsplan
Antal