Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

CBRNE-dagarna 2017

Tipsa om artikeln
2017 års CBRNE-dagar ägde rum i Göteborg, på Ullevi konferens, den 8-9 november. Årets tema var CBRNE i totalförsvaret.

Dagarna inleddes av MSB:s tf Generaldirektör, Nils Svartz som gav MSB:s syn på CBRNE i totalförsvaret. Inledningen fortsatte sedan med Wilhelm Agrell som gav en föreläsning om Massförstörelsevapen i svensk försvarsplanering, från dåtid till nutid.

Ett scenario som ramade in dagarna presenterades av Överstelöjtnant Michel Magnesten, chef SkyddC. Under eftermiddagen dag 1 promenerade deltagarna till Gårda brandstation för en förevisning i Sveriges förmåga från det lilla till det stora. Under dag 2 arbetades det med workshops och vi fick ta del av information och erfarenheter från händelser med CBRNE.

Konferensdokumentation:

Program CBRNE-dagarna 2017

Aktörsgemensamma CBRNE-strategin_Ingrid P_Mirja L-T_CBRNE-dagarna

B i dricksvatten_Olof Bergstedt_VAKA

Indikering och provtagning_Anders Östin_FOI

Massförstörelsevapen i svensk försvarsplanering, från dåtid till nutid_Wilhelm Agrell

Oexploderad ammunition_Robert Engström_SWEDEC

Sjukvård C_Nina W_CBRNE-dagarna 2017

Sjukvård RN_Siegfried de Joussineau

Publicerad: 2018-04-20 kl. 15:16 | Senast granskad:2018-04-29 kl. 09:21
Kontakt:
Mirja Lenz Torbjörnsson Mirja.LenzTorbjornsson@msb.se
Nyheter CBRNE

Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens 9-10 april

2019-03-13 kl. 13:33
Välkommen på Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens med ”Lessons identified” från den stora oljeskyddsövningen i Karlskrona i augusti 2018. Balex är HELCOMs gemensamma övningsserie för oljebekämpning i Östersjöregionen och övningen roterar årligen mellan länderna. 2018 var Sverige värd för övningen som genomfördes som ett EU projekt under Kustbevakningens ledning. 2018-års övning skilde sig på många sätt från tidigare övningar och har genererat många värdefulla lärdomar. Konferensspråket är engelska

Populärt aktörsgemensamt CBRNE-möte ger förståelse och nätverk

2019-02-21 kl. 20:59
Årets första CBRNE-möte hölls den 23-24 januari i Stockholm med ett hundratal deltagare från såväl forskning och näringsliv som myndigheter och operativa aktörer i hela Sverige. Vid januari-mötet presenterade MSB information om hur arbetet inom civilt försvar och totalförsvar kopplas till CBRNE-frågorna och dess beredskapsplanering, samt om åtgärdsplanen från EU som rör området CBRN-Security (Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks). Utöver det presenterades resultat från ett antal 2:4-projekt och Havs- och Vattenmyndigheten gav en presentation om miljöeffekter av dumpade kemiska stridsmedel.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14