Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Systemstöd för området CBRNE

Tipsa om artikeln
Den 1 september 2015 lanserade MSB version 2.0 av applikationen för CBRNE som är ett stödsystem för insamling av information inom området CBRNE/farliga ämnen.

Syftet är att underlätta det dagliga arbetet och bidra till att uppnå de mål som är definierade i ”Aktörsgemensam CBRNE-strategi”, i Sveriges strategi för oljeskadeskydd samt handlingsplanen för RN.

Nu finns det mer än 500 projekt registrerade som visar vad som har genomförts inom området sedan 2011. Det går att se vilka arbeten som pågår inom flera områden kopplade till CBRNE, som t.ex. beredskap-, vatten-, miljö- och förmåga. Det som redovisas i systemet är tillgängligt för alla som har ett giltigt certifikat med läsbehörighet. För registrering och redigering i systemet krävs behörighet som rapportör.

Möjliggör att uppnå tre delmål i strategin

Den information som nu finns tillgänglig över vad som har genomförts och pågår inom området CBRNE innebär att tre delmål i den aktörsgemensamma CBRNE-strategin kan nås.

Verktyget gör det möjligt att nå delmålet att alla aktörer inom CBRNE ska ha en överblick över hur det svenska arbetet inom CBRNE utvecklas. Det gör det också möjligt för oss att nå delmålet att aktörer på alla nivåer ska ha en överblick över genomförda och pågående projekt inom CBRNE. Om verktyget får bred användning kan det också stödja arbetet med nå delmålet att inriktningen för anslag 2:4 Krisberedskap för CBRNE ska utgå från en gemensam behovsanalys av området.

Mål 1 Fungerande processer för CBRNE- samverkan

1e) Det ska finnas möjlighet för aktörer på alla nivåer att ha en överblick över hur det svenska arbetet inom CBRNE utvecklas.

Mål 4 - Hur vi ska använda styrinstrument inom CBRNE-området

4 a) Inriktningen för anslag 2:4 Krisberedskap ska för CBRNE utgå från en gemensam behovsanalys av området.

4 b) Aktörer på alla nivåer ska ges tillgång till en överblick över vilka projekt som har genomförts eller pågår inom området CBRNE.

Nya möjligheter

Den samlade informationen kan användas till

  • långsiktig strategisk planering
  • verksamhetsplanering
  • minskad risk för dubbelarbete

Stödsystemets funktioner

I systemet finns det flera funktioner som t.ex. att registrera projekt av olika slag. Till varje registrering går det att bifoga dokument och bilder. Den registrerade informationen kan sparas i Word eller PDF samt skrivas ut. Under t.ex. information kan MSB lägga ut allmän information som alla kan ta del av och under uppföljning skapa enkäter samt tillhandahålla färdiga mallar/formulär t.ex. de som används för ansökan av anslag 2:4 Krisberedskap.

Sekretess

Verktyget finns tillgängligt på webben och är knutet till MSB:s plattform för skyddad behörighetskontroll (PSB). För att kunna logga in i verktyget krävs därför ett personligt certifikat med två av varandra oberoende installationsdelar. Plattformen har säkerhetsgranskats av oberoende experter och kan hantera skyddsvärda uppgifter.

Koppling till andra verktyg

MSB utvecklar parallellt flera verktyg som t.ex. Verktyget för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Syftet med verktyget är att göra redovisningen säkrare och att skapa enhetlighet och jämförbarhet i RSA-redovisningarna. Utveckling pågår även av verktyg för självmätning inom  informationssäkerhet samt ett it-incidentverktyg.

Om du vill ha ett certifikat behöver du fylla i formuläret nedan så skickas det till dig med rekommenderat brev. 

Här ansöker du om certifikat

Publicerad: 2016-04-01 kl. 11:51
Kontakt:
Mirja Lenz Torbjörnsson Mirja.LenzTorbjornsson@msb.se
Nyheter CBRNE

Anmälan öppen till höstens aktörsgemensamma CBRNE-aktiviteter

2018-05-03 kl. 13:44
Anmälan till de aktörsgemensamma CBRNE-aktiviteterna är nu öppen. Det är hög tid att boka in i kalendern att anmäla sig och så att du har en plats både på CBRNE-mötet i september och CBRNE-dagarna i Umeå i oktober.

Observatörsprogrammet under oljeskyddsövningen Balex Delta 18

2018-05-02 kl. 09:30
Den 27-30 augusti går den årliga oljeskyddsövningen HELCOM Balex Delta 18 av stapeln, denna gång i Karlskrona under ledning av Kustbevakningen. MSB ansvarar för observatörsprogrammet.

Aktörsgemensamt CBRNE-möte i januari

2017-12-21 kl. 10:17
Kom ihåg att anmäla dig till aktörsgemensamt CBRNE-möte i Stockholm 24–25 januari. Mötet riktar sig till alla som arbetar med frågor inom området CBRNE (farliga ämnen), från lokal till central nivå, och där alla har ett gemensamt ansvar för innehållet. Sista anmälningsdag är 10 januari.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14