Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Systemstöd för området CBRNE

Tipsa om artikeln
Den 1 september 2015 lanserade MSB version 2.0 av applikationen för CBRNE som är ett stödsystem för insamling av information inom området CBRNE/farliga ämnen.

Syftet är att underlätta det dagliga arbetet och bidra till att uppnå de mål som är definierade i ”Aktörsgemensam CBRNE-strategi”, i Sveriges strategi för oljeskadeskydd samt handlingsplanen för RN.

Nu finns det mer än 500 projekt registrerade som visar vad som har genomförts inom området sedan 2011. Det går att se vilka arbeten som pågår inom flera områden kopplade till CBRNE, som t.ex. beredskap-, vatten-, miljö- och förmåga. Det som redovisas i systemet är tillgängligt för alla som har ett giltigt certifikat med läsbehörighet. För registrering och redigering i systemet krävs behörighet som rapportör.

Möjliggör att uppnå tre delmål i strategin

Den information som nu finns tillgänglig över vad som har genomförts och pågår inom området CBRNE innebär att tre delmål i den aktörsgemensamma CBRNE-strategin kan nås.

Verktyget gör det möjligt att nå delmålet att alla aktörer inom CBRNE ska ha en överblick över hur det svenska arbetet inom CBRNE utvecklas. Det gör det också möjligt för oss att nå delmålet att aktörer på alla nivåer ska ha en överblick över genomförda och pågående projekt inom CBRNE. Om verktyget får bred användning kan det också stödja arbetet med nå delmålet att inriktningen för anslag 2:4 Krisberedskap för CBRNE ska utgå från en gemensam behovsanalys av området.

Mål 1 Fungerande processer för CBRNE- samverkan

1e) Det ska finnas möjlighet för aktörer på alla nivåer att ha en överblick över hur det svenska arbetet inom CBRNE utvecklas.

Mål 4 - Hur vi ska använda styrinstrument inom CBRNE-området

4 a) Inriktningen för anslag 2:4 Krisberedskap ska för CBRNE utgå från en gemensam behovsanalys av området.

4 b) Aktörer på alla nivåer ska ges tillgång till en överblick över vilka projekt som har genomförts eller pågår inom området CBRNE.

Nya möjligheter

Den samlade informationen kan användas till

  • långsiktig strategisk planering
  • verksamhetsplanering
  • minskad risk för dubbelarbete

Stödsystemets funktioner

I systemet finns det flera funktioner som t.ex. att registrera projekt av olika slag. Till varje registrering går det att bifoga dokument och bilder. Den registrerade informationen kan sparas i Word eller PDF samt skrivas ut. Under t.ex. information kan MSB lägga ut allmän information som alla kan ta del av och under uppföljning skapa enkäter samt tillhandahålla färdiga mallar/formulär t.ex. de som används för ansökan av anslag 2:4 Krisberedskap.

Sekretess

Verktyget finns tillgängligt på webben och är knutet till MSB:s plattform för skyddad behörighetskontroll (PSB). För att kunna logga in i verktyget krävs därför ett personligt certifikat med två av varandra oberoende installationsdelar. Plattformen har säkerhetsgranskats av oberoende experter och kan hantera skyddsvärda uppgifter.

Koppling till andra verktyg

MSB utvecklar parallellt flera verktyg som t.ex. Verktyget för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Syftet med verktyget är att göra redovisningen säkrare och att skapa enhetlighet och jämförbarhet i RSA-redovisningarna. Utveckling pågår även av verktyg för självmätning inom  informationssäkerhet samt ett it-incidentverktyg.

Om du vill ha ett certifikat behöver du fylla i formuläret nedan så skickas det till dig med rekommenderat brev. 

Här ansöker du om certifikat

Publicerad: 2016-04-01 kl. 11:51
Kontakt:
Mirja Lenz Torbjörnsson Mirja.LenzTorbjornsson@msb.se
Nyheter CBRNE

Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens 9-10 april

2019-03-13 kl. 13:33
Välkommen på Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens med ”Lessons identified” från den stora oljeskyddsövningen i Karlskrona i augusti 2018. Balex är HELCOMs gemensamma övningsserie för oljebekämpning i Östersjöregionen och övningen roterar årligen mellan länderna. 2018 var Sverige värd för övningen som genomfördes som ett EU projekt under Kustbevakningens ledning. 2018-års övning skilde sig på många sätt från tidigare övningar och har genererat många värdefulla lärdomar. Konferensspråket är engelska

Populärt aktörsgemensamt CBRNE-möte ger förståelse och nätverk

2019-02-21 kl. 20:59
Årets första CBRNE-möte hölls den 23-24 januari i Stockholm med ett hundratal deltagare från såväl forskning och näringsliv som myndigheter och operativa aktörer i hela Sverige. Vid januari-mötet presenterade MSB information om hur arbetet inom civilt försvar och totalförsvar kopplas till CBRNE-frågorna och dess beredskapsplanering, samt om åtgärdsplanen från EU som rör området CBRN-Security (Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks). Utöver det presenterades resultat från ett antal 2:4-projekt och Havs- och Vattenmyndigheten gav en presentation om miljöeffekter av dumpade kemiska stridsmedel.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14