Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Samordning CBRNE

Tipsa om artikeln
MSB stödjer Sveriges aktörer från lokal till nationell nivå, bland annat med hjälp av aktörsgemensamt framtagna inriktningar/strategier för att öka förmågan att hantera olyckor och kriser med CBRNE/farliga ämnen.
Fakta

CBRNE är den engelska förkortningen för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

 
Kommande aktiviteter

CBRNE-möte 5 september 2019

 

Genom att öka förmågan att agera samordnat vid händelser och underlätta att samhällets resurser används på ett effektivt sätt så kan konsekvenserna av en händelse minskas. MSB har ett särskilt ansvar att stödja där ingen annan har ansvar och bistå vid händelser som kräver större insatser.

Aktörsgemensam CBRNE-strategi

Den aktörsgemensamma CBRNE-strategin riktar sig till alla svenska aktörer som är verksamma inom, eller som är berörda av, området CBRNE och anger en gemensam kurs för vårt arbete.

Aktörsgemensamma CBRNE-möten

Det senaste aktörsgemensamma CBRNE-möte ägde rum den 23-24 januari  2019. Presentationerna från mötet finns här. Nästa aktörsgemensamma CBRNE-möte äger rum 5 september 2019.

CBRNE-dagarna

CBRNE-dagarna är mötesplatsen för dig som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

Applikation för CBRNE

Den 1 september 2015 lanserade MSB version 2.0 av applikationen för CBRNE som är ett stödsystem för insamling av information inom området CBRNE/farliga ämnen.

Radiologiska och nukleära händelser

MSB samordnar beredskapsplanläggningen vid kärntekniska olyckor och utövar tillsyn över den regionala beredskapsplaneringen.

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) har gemensamt tagit fram en strategi för området oljeskadeskydd. Strategin riktar sig till alla berörda aktörer, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll eller ansvar före, under eller efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand.

Publicerad: 2009-09-14 kl. 17:52 | Senast granskad:2018-04-29 kl. 09:02
Kontakt:
Ingrid Persson Ingrid.Persson@msb.se
Mirja Lenz Torbjörnsson Mirja.LenzTorbjornsson@msb.se
Johan Trulsson Johan.Trulsson@msb.se
Nyheter CBRNE

Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens 9-10 april

2019-03-13 kl. 13:33
Välkommen på Balex Delta 2018 projektets avslutningskonferens med ”Lessons identified” från den stora oljeskyddsövningen i Karlskrona i augusti 2018. Balex är HELCOMs gemensamma övningsserie för oljebekämpning i Östersjöregionen och övningen roterar årligen mellan länderna. 2018 var Sverige värd för övningen som genomfördes som ett EU projekt under Kustbevakningens ledning. 2018-års övning skilde sig på många sätt från tidigare övningar och har genererat många värdefulla lärdomar. Konferensspråket är engelska

Populärt aktörsgemensamt CBRNE-möte ger förståelse och nätverk

2019-02-21 kl. 20:59
Årets första CBRNE-möte hölls den 23-24 januari i Stockholm med ett hundratal deltagare från såväl forskning och näringsliv som myndigheter och operativa aktörer i hela Sverige. Vid januari-mötet presenterade MSB information om hur arbetet inom civilt försvar och totalförsvar kopplas till CBRNE-frågorna och dess beredskapsplanering, samt om åtgärdsplanen från EU som rör området CBRN-Security (Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks). Utöver det presenterades resultat från ett antal 2:4-projekt och Havs- och Vattenmyndigheten gav en presentation om miljöeffekter av dumpade kemiska stridsmedel.

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2018 – dokumentation tillgänglig

2019-01-08 kl. 22:01
Årets konferens genomfördes den 21-22 november i Stockholm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14