Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 Vindkraftverk

Räddningsinsatser vid vindkraftverk

Tipsa om artikeln
I takt med att antalet vindkraftverk ökar uppstår det frågor av både praktisk och formell natur om hur eventuella räddningsinsatser vid vindkraftverken ska genomföras. Här hittar du en del kunskapsmaterial som beskriver vilka regler som styr räddningsinsatserna och hur ansvar för räddningsinsatser fördelas mellan olika myndigheter.
Det är viktigt att räddningstjänsten är medveten om att man inte kan lösa alla åtgärder som behövs göras i samband med etableringar av vindkraftsparker med enbart stöd från lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. MSB vill särskilt lyfta fram behovet av samordning och planering med berörda verksamheter i kommunen och övriga berörda myndigheter och organisationer.
 
För att kunna göra en rimlig bedömning av vilka olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som behöver vidtas men också för att kunna planera för potentiella räddningsinsatser behövs en mera fullständig och övergripande riskanalys.
 
Det finns två tydliga skeden, byggande och drift, som vardera kräver planering för de räddningsinsatser som kan behövas. Det är i första hand en uppgift för dem som ska svara för byggandet och driften av vindkraftverket att göra en bedömning av vilka olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder som behöver vidtas. Åtgärderna ska svara mot de bestämmelser som finns i bland annat arbetsmiljölagen och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
 
Det bör även ske i samråd med de myndigheter som kan ha intresse i frågan, exempelvis, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Arbetsmiljöinspektionen, sjukvårdshuvudmannen och länsstyrelsen.  Målen med dessa samråd är att det utifrån tänkbara scenarion, under byggtid och drifttid, ska det finnas en planering som medger att effektiva räddningsinsatser kan vidtas.

Räddningsinsatser vid vindkraftverk på land och till havs

Dokumentet som du finner till höger beskriver vilka regler som styr räddningsinsatserna och hur ansvar för räddningsinsatser fördelas mellan olika myndigheter när det gäller vindkraftverk. Gränsdragningen mot hälso- och sjukvårdhuvudmännens ansvarsområde berörs också. Dessutom redogörs kortfattat för de enskildas ansvar för olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder.
 
Dokumentet behandlar särskilt vindkraftverk till havs men kan användas för motsvarande frågeställningar för övrig vindkraft.
 

Frågor och svar

Det har kommit önskemål från räddningstjänsten att belysa och klargöra några frågeställningar som uppkommit gällande räddningsinsats och vindkraftverk. Flertalet av de frågor som besvaras här belyses även i dokumentet Räddningsinsatser på vindkraftverk på land och till havs.
 
 

Det nationella nätverket för vindbruk

Nätverket arbetar för en ökad utbyggnad av vindkraft och drivs av Energimyndigheten på uppdrag av regeringen. Syftet är att sprida kunskap och information om vinden som naturresurs, detta för att underlätta utbyggnaden av vindkraft och stödja regionala initiativ av nationell betydelse.
 
Publicerad: 2011-06-09 kl. 13:14 | Senast granskad:2014-02-10 kl. 13:14
Kontakt: