Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vattendykning och Ytlivräddning

Tipsa om artikeln

Nätverket Svensk Dykning

Inom svenskt dykeri finns "Nätverket Svensk Dykning". Nätverket är en bred sammanslutning där samtliga myndigheter och organisationer med koppling till dykning är representerade.
 
Respektive myndighets eller organisations ledning har utsett ledamot till "Nätverket Svensk Dykning". Medlemmar i nätverket framgår av förteckningen nedan.
 
Nätverkets syfte är att genom samordning verka för ett optimalt nyttjande av befintliga dykresurser inom landet. Säkerhets- och skadeförebyggande frågor är prioriterade, bland annat har gruppen enats om en plattform för en gemensam grundutbildning för yrkesdykare i Sverige. Dessutom ska "Nätverket Svensk Dykning" även se på möjligheterna att samutnyttja resurser vid större insatser.
 
Nätverket träffas vid två tillfällen per år.
 

Medlemmar i Nätverket Svensk Dykning

I "Nätverket Svensk Dykning" ingår följande myndigheter och organisationer:
 • Arbetsmiljöverket
 • Dykentreprenörerna (DIB)
 • Försvarsmaktens Dykeri och Navalmedicinska Centrum (DNC)
 • Konsumentverket
 • Kustbevakningen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Oxygenediving
 • PADI
 • Rikspolisstyrelsen
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
 • Storstockholms brandförsvar
 • Sjöfartsverket
 • Svenska Byggnadsarbetareförbundet
 • Svenska Sportdykarförbundet
 • Sveriges bygg- och anläggningsindustri
 • Transportstyrelsen/Sjösäkerhetsrådet
 • Vetenskapsdykarna

Försvarsmaktens Handbok i dykeritjänst

Försvarsmaktens dykeri och Navalmedicinska centrum, FM DNC, ansvarar för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens dykeriverksamhet. Dykarskolan utbildar dykare, dykarledare och tryckkammaroperatörer. Deltagare på kurserna är i första hand från Försvarsmakten, men vi utbildar även personal från kustbevakningen, räddningstjänsten och civila aktörer.
 
 
Nu finns "Försvarsmaktens Handbok i dykeritjänst" från 2009 på Internet. Där kan ni också finna RMS Dyk, skrivelsen angående yrkesdykarcertifikat och samtliga kursplaner.
 

Räddningsdykning

En liten men viktig del av räddningstjänstens verksamhet är räddningsdykning. Räddningsdykning är en avancerad form av dykning och kompetenskraven på professionella räddningsdykare är höga. Räddningsdykarverksamheten utvecklas ständigt med ny utrustning, teknik och utbildning.
 
Utbildningen till räddningsdykare bedrivs vid Storstockholms Brandförsvar och vid Yrkeshögskolan Göteborg.
 
 
Räddningsdykning genomförs för närvarande i 18 kommuner/förbund. Räddningsdykning är en mycket avancerad form av dykning. Ofta hinner man inte planera insatserna på samma sätt som vid annan dykning. Därför ställs höga krav på den som ska bli professionell räddningsdykare. För att bli godkänd som yrkesverksam räddningsdykare krävs att man genomgått certifierad utbildning.
 
Vid dykarskolan i Göteborg bedrivs utbildning, inte bara av räddningsdykare, utan till samtliga certifikatskategorier och yrkeskategorier för Svensk yrkesdykning i enlighet med Försvarsmaktens krav. På dykarskolan i Göteborg genomförs också den 2-åriga KY-utbildningen till anläggningsdykare.
 

Följande kommuner/förbund har Räddningsdykare:

 • Dala Mitt, Räddningstjänst (Falun)
 • Rättviks Räddningstjänst
 • StorStockholms Brandförsvar (Stockholm)
 • Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (Västerås)
 • Sörmlandskustens Räddningstjänst (Nyköping)
 • Östra Götaland, Kommunalförbundet Räddningstjänsten (Linköping och Norrköping)
 • Kalmar Brandkår
 • Gotlands Räddningstjänst (Visby)
 • Västerviks Räddningstjänst
 • Östra Blekinge Räddningstjänst (Karlskrona)
 • Trelleborg Räddningstjänst
 • Räddningstjänsten SYD (Malmö)
 • Helsingborgs Brandförsvar
 • Halmstads Räddningstjänst
 • StorGöteborg, Räddningstjänst
 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Borås)
 • Räddningstjänsten Sotenäs 
   

Räddningsdykning (från 2004)

Boken "Räddningsdykning" från 2004 tar upp viktiga frågor om certifiering, lämplighet, säkerhet, dykutrustning, stress, dykmedicin, dykfysik, dekompression, dyk- och sökmetoder, dykning vid särskillda förhållanden, dyksignaler, taktik, tekniska söksystem med mera. Boken är framtagen främst för utbildning, men riktar sig också till andra intresserade dykare. Bokens redaktör, Dan Hedberg, är brandmästare och brandinspektör vid Räddningstjänsten i Storgöteborg.
 
Räddningsdykning
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
PUBU30-635
Antal
 
 

Kommunbaserad information om drunkningar, personer fast under ytan och räddningsdykare

MSB har sammanställt kommunbaserad information om drunkningar, personer fast under ytan och räddningsdykare.
 

    

Ny föreskrift om Dykeriarbete från Arbetsmiljöverket

Den nya föreskriften om Dykeriarbete fokuserar på riskbedömning, utbildning, bemanning samt dykarledarens roll vid dykeriarbete. Enligt föreskriftern ska till exempel de som utför dykeriarbete ha ett dykarcertifikat minst i nivå med ett svenskt yrkesdykarcertifikat S 30. Vidare ställs krav på att ett dyklag ska utses före varje dykning. Dyklaget ska bestå av minst tre personer: dykarledare, dykare och reservdykare. Föreskriften trädde i kraft 1 juli 2011.
 
 

Externa dykresurser vid komplicerade dykuppdrag, till exempel i grottor

I såväl grottor som gruvor förekommer dykning både som utforskning av vattenfyllda system och som ren äventyrsaktivitet. Grott- och gruvdykning kräver mycket speciella kunskaper och mycket avancerad utrustning varför en räddningsinsats i samband med en dykolycka i denna miljö kräver speciellt utbildad personal utöver ordinarie räddningsresurser. Vid grottor belägna inom fjällområde svarar polisen även för grotträddning. Vid grotträddning i grottor/gruvor utanför fjällområde ansvarar kommunal räddningstjänst.
 
I MSB:s RIB – Integrerat beslutsstöd – finns larmlista grotträddning där ni finner lämpliga kontaktpersoner att larma när en olycka har hänt i en grotta/gruva.
Söktips i RIB efter resurser vid grotträddning samt andra dykolyckor.
 

Sökning efter

Sökord

Kompetens/Resurser

Larmlista grotträddning Grotträddning Kontaktpersoner att larma vid olyckor i grottor/gruvor
Försvarsmaktens undervattenresurser Försvarsmaktens undervattensresurser Dykare, tryckkammare och övriga undervattensresurser
Kustbevakningen räddningsdykare Kustbevakningen Räddningsdykare
 

Dykentreprenörerna (DIB)

Dykentreprenörerna har en uppdaterad medlemslista på sin webbplats. Där finner ni kompetens och resurser om dykföretag, dykerifartyg och tryckkammare.
 
Utöver de fasta depåerna är företagen även på olika projekt på andra platser runt om i Sverige, insjöar, åar, kustområden med mera. Notera att DIB dyker varje dag och utrustningen med mera är klar för omedelbar insats.
 
 

Fritidsdykning

Konsumentverket och organisationer inom fritidsdykningsbranschen har träffat en överenskommelse om säkerhet vid fritidsdykning. Överenskommelsen fungerar som Konsumentverkets rekommendationer för säkra dyktjänster.
 
 
 
Konsumentverket ansvarar för tillsynen av säkerheten inom fritidsdykning. I detta projekt har Konsumentverket besökt femton dykföretag och två dykarklubbar. Syftet med besöken har varit att granska näringsidkarnas rutiner för hantering av dykutrustning som används vid utbildning och uthyrning, men även att titta deras allmänna förebyggande säkerhetsrutiner. 
 
 

Ytlivräddning

Storstockholms brandförsvar har tillsammans med tre andra räddningstjänster tagit fram "Riktlinjer för ytlivräddning inom kommunal räddningstjänst". MSB vill gärna lyfta fram detta kunskapsmaterial då det underlättar samarbete och utveckling av ytlivräddning i Sverige. Förhoppningsvis räddar vi också fler liv. Materialet har också redovisats för Arbetsmiljöverket utan erinran.
 
 

Vattensäkerhet

MSB har som mål att antalet drunkningar och drunkningstillbud ska minska. Myndigheten ska arbeta aktivt för att stödja allmänheten, frivilligorganisationer, kommuner och statliga myndigheter i deras strävan att öka skyddet mot drunkning.
 
Publicerad: 2011-07-27 kl. 16:00
Kontakt:
No such user