Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Räddning vid trafikolycka-personbil med kompletterande information

Tipsa om artikeln
Varje år inträffar cirka 70 000 bilolyckor i Sverige. Många människor skadas. En trafikolycka där skadade sitter fastklämda är en krävande situation, både ur teknisk och ur medicinsk synvinkel. Räddningstjänst, polis och sjukvård måste kunna samarbeta för att nå ett bra resultat.
”Räddning vid trafikolycka – personbil” är ett kunskapsmaterial som behandlar samverkan vid räddningsarbete och losstagning.
 
De skadades tillstånd ska inte försämras av losstagningsarbetet och vårdinsatserna får inte fördröjas. För att kunna göra det på ett medicinskt riktigt och skonsamt sätt krävs kunskap, praktisk yrkesskicklighet, tålamod och sunt förnuft.
 
Därför har MSB utarbetat arbetsrutiner för varje person i insatsstyrkan, arbetszoner runt olyckan och ett flödesschema för losstagning som följer sjukvårdsinsatsens flödesschema.
 
Det är viktigt att samspelet mellan räddningstjänst, sjukvård och polis fungerar för att det ska bli ett bra resultat. Målet är att korta tiden för losstagning och att omhändertagandet förbättras så att en skadad är i bättre eller samma tillstånd efter losstagningen än då enheterna anlände.
 

Kunskapsmaterial för räddningstjänsten

 

Räddningsinsats och självkörande fordon : eventuella risker för krascher och haverier
Då utvecklingen mot självförande fordon går framåt är det viktigt att öka kunskapen om denna utvecklingen samt identifiera om det kan inn...
Publikationsnummer:
MSB1244
 

Förändringar: Omvärldsanalys Bussar
Denna rapport är en omvärldsanalys som redovisar utvecklingen av bussar inom de kommande fem åren och som kan förväntas påverka räddnings...
Publikationsnummer:
MSB 1103
 

Säkerhet i vägtrafikmiljö: vägledning
Denna vägledning redovisar resultatet av ett gemensamt genomfört projekt med anledning av ett antal allvarliga olyckor med dödlig utgång...
Publikationsnummer:
MSB1078
 
 
Nya risker för räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack hos e-fordon: studie
I denna studie har förmågan hos utvalda kemikalier att passera räddningstjänstens skyddskläder och penetrera människohud samt inom vilket...
Publikationsnummer:
MSB1055
 
 

Räddning vid trafikolycka - personbil
Varje år sker ca 70 000 bilolyckor i Sverige. Många människor skadas. Att ta hand om skadade vid trafikolyckor är ett ansvarsfullt och kr...
Pris:
50,00 kr
Publikationsnummer:
MSB209
Antal
 

Gasdrivna fordon - händelser och standarder: en nationell och internationell utblick
Då antalet fordon som drivs med hjälp av gas och då framförallt förnybar biogas ökar i Sverige på grund av bland annat miljöskäl är det v...
Publikationsnummer:
MSB1011
 
Räddningsinsatser med gasdrivna personbilar
Denna handbok är avsedd att användas för att vägleda räddningstjänstpersonal i hantering av gasdrivna personbilar på olycksplats såväl in...
Publikationsnummer:
MSB984
 
 
Vented gases and aerosol of automotive Li-ion LFP and NMC batteries in humidified nitrogen under thermal load
Sveriges regering har nyligen uttryckt en ambition att landet ska bli ett av de första i världen med en fossilfri fordonsparktill år 2030...
Publikationsnummer:
MSB967
 
 
Förändringar: omvärldsanalys personbilar
Denna rapport är en omvärldsanalys som redovisar förändringar av material och konstruktioner i personbilar som kan påverka räddningstjäns...
Publikationsnummer:
MSB991
 
 
Extrication from Cars during Road Traffic Accidents
Every year around 70,000 road traffic accidents occur in Sweden. According to the 2009 statistics from Transport Analysis1 397 people wer...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB317
Antal
Ej i lager
 
 
 
 

Jämförelse mellan två metoder för losstagning av fastklämda bilåkare –MSB-metoden mot Dragmetoden

Studien har genomförts vid MSB:s verksamhetsställe i Sandö. Ansvarig för sammanställning av resultat och utvärdering har varit professor Ulf Björnstig, Kunskapscentrum i Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi vid Umeå universitet iUmeå

Visa hänsyn på en olycksplats

Kalmar Brandkår har i samarbete med landstinget och Polismyndigheten i Kalmar Län gjort en informationsfilm som heter Visa hänsyn. Filmen vill visa hur viktigt det är att alla respekterar de avspärrningar som görs i samband med en trafikolycka. Filmen sätter focus på räddningspersonalens arbetssituation vid trafikolyckor.
 

Erfarenhet "Brandbil påkörd på olycksplats"

Värends räddningstjänst blev inbladad i en trafikolycka i samband med en olycka på riksväg 30 utanför Växjö. Tack vare at man hade spärrat av korrekt undgick man att personalen skadades.
 
 

Rekommendation för varselkläder på skadeplats samt Utmärkning av personal och utrustning

För att underlätta arbetet i skadeområdet är det av stor vikt att tydligt kunna urskilja vem som gör vad och vilka resurser man har till sitt förfogande. För att särskilja olika funktioner används skilda utmärkningar. Detta underlättar samverkan mellan olika organisationer vid olycka när personal från olika insatsstyrkor deltar.

Kompletterande information och erfarenheter om hybrid-och elfordon

Vi har begränsande erfarenheter kring olycksinsatser med el- och hybridbilar. Informationen behöver också kompletteras i takt med att vi får ny kunskap och nya erfarenheter inom detta område. Biltillverkare testar också nya drivmedel, dessa tester är ofta i mindre skala. MSB kommer att successivt redovisa dessa kunskaper/erfarenheter så att räddningstjänsterna kan göra säkra räddningsinsatser.

Att destruera krockkuddar och bältesförsträckare

Outlösta krockkuddar och bältesförsträckare räknas som pyroteknisk utrustning - PU. Säkerhets-, arbetsmiljö- och miljöaspekter gör det nödvändigt att noggrant ta hänsyn till och behandla system för PU. Krockkuddar började successivt införas i Sverige under modellåret 1987. Denna broschyr vänder sig till den som hanterar outlöst PU
 
Pyroteknisk utrustning för fordon (PU)
Handbok för destruktion, förvaring och hur du söker tillstånd för sådan verksamhet..   Handboken om PU har omarbetats efter de ändringa...
Publikationsnummer:
MSB470
 
 

Grundvattenförorening vid trafikolyckor

Olyckor på vägar kan i vissa fall innebära utsläpp av skadliga ämnen. Syftet med projektet har varit att kartlägga den verkliga spridningen av vattenburna föroreningar från väg vid större utsläpp på vägbana i olika vägmiljöer. Mätningarna gjordes sommaren 2009 längs ett antal vägsträckor representerande olika vägmiljöer i Sverige.
 
Grundvattenförorening vid trafikolyckor
Föreliggande rapport utgör slutredovisning på projektet Grundvattenförorening vid trafikolyckor – utveckling av ny bedömningsmetodik. Pro...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB220
Antal
Ej i lager
 
Publicerad: 2011-08-03 kl. 13:00 | Senast granskad:2018-06-11 kl. 12:34
Kontakt:
Yvonne Näsman Yvonne.Nasman@msb.se