Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vatten som släckmedel

Tipsa om artikeln
Vatten har egenskaper som gör att det blivit ett dominerande släckmedel, oavsett om brandsläckningen sköts av privatpersoner, räddningstjänsten eller ett aktivt släcksystem.

Inget annat släckmedel förekommer i så riklig mängd eller till så lågt pris som vatten. Det är lätt att transportera och applicera på branden och dess förångning ger vattnet goda släckegenskaper.

Vattnets egenskaper

Vatten har i brandsläckningssammanhang intressanta fysikaliska egenskaper. Både fryspunkt och kokpunkt ligger så att det förekommer naturligt i fast-, flytande- och gasform. Ångbildningsvärmet är högt och en utmaning vid släckinsatser är att utnyttja detta på bästa sätt. Ytspänningen blir intressant när tillsatsmedel diskuteras.

Vattnets begränsningar

Vattnet är ofarligt i sitt normaltillstånd och bildar inga farliga nedbrytningsprodukter. Det är dessutom ofarligt för de flesta material, i alla fall på kort sikt. Dock kan ämnen som är giftiga, frätande m.m. lösas i vattnet.

Risker med vatten

Personskador

En risk vid användning av vatten som släckmedel är att strålen kan komma i kontakt med till exempel högspänningsledningar eller transformatorer och därmed skapa en strömkrets genom strålföraren.

Vidare kan felanvändning medföra risker, exempelvis vid släckning av brand i heta oljor eller metaller med vatten.

Om endast kylning av heta ytor praktiseras vid rumsbrand kan en häftig ångbildning ske. Den bildade ångan kan, beroende på insatspersonalen placering, leda till värmegenomslag genom skyddsklädseln med brännskador som följd.

Släckning med vatten kräver att strålföraren arbetar nära branden, vilket innebär särskilda risker. Det kan t.ex. handla om risken för exploderande gasflaskor, risken för ökad värmepåverkan beroende på övertändning och backdraft, eller ras av brandpåverkade konstruktioner.

Miljöskador

Vid brandsläckning förångas en del av släckvattnet. Den del som inte förångas, spillvattnet, blir kvar på brandplatsen. Spillvattnet utgör ett problem vid bränder i kemikalier av olika slag, eller vid bränder där det används stora mängder vatten under lång tid.

Spillvattnet innehåller föroreningar av tre slag. Restprodukter från bränslet kan vara i alla steg av nedbrytning från det ursprungliga bränslet till mer eller mindre rent sot. Vattnet kan också innehålla varierande mängder av ämnen som funnits på brandplatsen sedan tidigare. Slutligen kan ämnen ha tillsatts i samband med släckinsatsen, exempelvis skumvätska.

Egendomsskador

Vattenskador är ett reellt problem framför allt vid större bränder och vid bränder där inte invändig släckning är möjlig att genomföra. Om för mycket vatten används finns risk att kostnaderna för vattenskador vida överstiger brandskadornas kostnader. Framför allt handlar det om vatten som tränger in i byggnadens konstruktion. Vatten i väggar, bjälklag, grund m.m. medverkar bland annat till angrepp av mögel och svamp på organiska material. Problemet är särskilt uttalat vid vindsbränder, där överskottsvatten rinner ner genom våningsplan som är opåverkade av själva branden.

Publicerad: 2014-09-11 kl. 13:50
Kontakt:
No such user

Vatten och andra släckmedel
Antal