Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Pulver som släckmedel

Tipsa om artikeln
Pulver är det släckmedel som i första hand rekommenderas till handbrandsläckare. Det beror framförallt på släckkapacitet i förhållande till vikt och pris.

Pulver används normalt i två sammanhang, dels i handbrandsläckare med några kilo släckmedel, dels i pulveraggregat om upp till några hundra kilo pulver.

Pulver är den släckmedelstyp som har den största släckkapaciteten per vikt. Det är väl värt att understryka att ett pulveraggregat är den i de flesta fall mest effektiva släckresurs som räddningstjänsten har till sitt förfogande. Om rätt sorts pulver väljs kan det dessutom användas mot de flesta typer av bränder. Systemen har emellertid en begränsad aktionstid och kan därmed inte användas för kontinuerlig drift under längre tider. Pulver har därför sitt bästa användningsområde vid förstainsatsen för att slå ner bränder, för att sedan följas av exempelvis vatten eller skum.

Pulver medger en insats som är snabbare än många andra system. Det kan finnas möjlighet att ingripa med handbrandsläckare med pulver innan röktätheten kräver en traditionell rökdykarinsats. Pulver som förstahandsinsats vid exempelvis lägenhetsbränder blir därmed ett intressant koncept.

Pulvers egenskaper

Det finns ett antal olika pulversorter på marknaden. Inom begreppet pulver ingår nämligen alla släckmedel i fast form. Oftast består pulver för brandsläckning av blandningar av olika salter. De flesta är välkända kemikalier som förekommer i stor mängd inom industrin. Salterna är normalt uppbyggda av en positiv jon av natrium, kalium eller ammonium i kombination med en negativ jon av klorid, sulfat, vätekarbonat eller divätefosfat. Det innebär att det finns ett stort antal möjliga salter, men deras effekt på bränder är sällan särskilt väl redovisade. Den vanligaste pulversorten är ammoniumdivätefosfat.

De flesta pulversorter är känsliga för fukt. Fuktskyddsmedel är därför ofta tillsatt, exempelvis i form av silikon eller magnesiumstearat.

Vissa pulversorter är temperaturkänsliga. Det är därför viktigt att pulvret lagras så att det skyddas mot fukt och variationer i temperatur. Å andra sidan är pulver den släckmedelstyp som är minst känslig för frost och kan användas utomhus även vintertid. Pulveraggregat kan användas vid alla temperaturer som operatören klarar av.

De pulversorter som används som släckmedel är så finmalda att de är lättflytande. De är dessutom ytbehandlade med ett vattenavstötande medel, vilket gör att de utan problem kan transporteras i slangar och rörledningar.

Pulver är inte elektriskt ledande och går därför bra att använda vid bränder i elektriska installationer. Vid trafikolyckor är en pulversläckare ofta lämplig för att snabbt och inledningsvis säkra en liten olycksplats mot brand. Detta gäller dock inte om det finns utspillt bränsle eller andra brännbara vätskor. En pulversläckare förhindrar ju inte antändning, utan används för att släcka redan utbruten brand.

Pulvers begränsningar

Det finmalda pulvret är effektivt för brandsläckning, men ger också ett fint damm som begränsar lämpligheten i att använda pulver.

Risker med pulver

Personskador

Vid släckning med pulver kommer brandgaserna att röras om, vilket tillsammans med pulvermolnet i sig innebär att sikten kommer att försämras avsevärt.

De ämnen som ingår i brandsläckningspulver är annars normalt inte hälsovådliga. Framförallt är det damm vid hanteringen som kan ge irritation i luftvägarna. Vid släckning med pulver kan tillfälliga andningssvårigheter uppträda om alltför stor mängd pulver andats in. Vid användning av större aggregat bör andningsskydd användas, i synnerhet som också brandens storlek och produktion av brandgaser kräver det.

I utrymmen där pulver har använts, antingen för brandsläckningsändamål eller av våda, kan problem med torr luft uppstå. En omfattande sanering krävs därför.

Miljöpåverkan

Eftersom pulver uppträder i fast form är släckmedlet inte särskilt rörligt i miljön. Pulver hjälper därmed inte till att sprida föroreningar till vatten eller luft. Detta är en skillnad mot de vätskebaserade släckmedlen, exempelvis vatten och skum.

Pulver består av blandningar av olika mer eller mindre vanligt förekommande salter. Vissa pulversorter är besläktade med gödningsmedel. Negativ miljöpåverkan blir därmed begränsad för de flesta pulversorter, i synnerhet i de små mängder som normalt används.

Egendomsskador

Nedsmutsning av känsliga miljöer är kanske den vanligaste invändningen mot att använda pulver vid brandsläckning. Pulvret är finmalet och skapar ett fint damm som sprider sig i hela brandrummet och som tränger in i stort sett överallt. Denna skada är vid verklig brand ofta acceptabel, då brandgaser ändå orsakat skador som kräver sanering. Däremot uppstår samma skador vid vådautlösning av pulversläckare eller -aggregat, vilka är svårare att motivera för den drabbade.

Sanering efter pulveranvändning inomhus bör påbörjas så snart som möjligt. Salterna i pulvret, tillsammans med fukt från branden och släckinsatsen samt den fukt som normalt finns i luften, kan orsaka korrosion i exempelvis maskiner.

Börja med att sopa upp åtkomligt pulver, dammsug därefter och avsluta med våttorkning eller sköljning i vatten. Vid dammsugning tränger pulverkornen tyvärr igenom filter och kan skada motorn. Därför bör så mycket som möjligt sopas upp först och dammsugaren bör ha ett specialfilter.

Rekommendationer för privatpersoner

Det finns gemensamma rekommendationer för vad privatpersoner bör ha för släckutrustning i bostäder. MSB, räddningstjänsterna och branschen har tagit fram dem.

Släckutrustning för bostäder - för dig som ger råd om brandskydd

Publicerad: 2014-09-12 kl. 13:10
Kontakt:
No such user

Vatten och andra släckmedel
Antal