Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MIRG-styrka

Sjö- och miljöräddning

Tipsa om artikeln
I Sverige innebär MIRG (Maritime incident respons group) både sjöräddning och miljöräddning. Sjöfartsverket och Kustbevakningen är ansvariga myndigheter

MIRG-styrkor

En MIRG-styrka består av 4-6 personer, varav minst ett befäl som har speciell utbildning och utrustning för att kunna genomföra bl.a. rök- och kemdykning för livräddande insatser på fartyg. Styrkorna ska även kunna användas inom miljöräddningstjänst till sjöss. Styrkorna flygs ut till insatsen i SAR-helikoptrar (SAR är förkortning för Search and rescue), alternativt transporteras med båt vid en händelse som kräver det.

Benämningen MIRG (Maritime Incident Response Group) har ersatt RITS. Anledningen till detta är att engelska är det officiella sjöspråket.

MIRG-avtal

Sjöfartsverket och Kustbevakningen är enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ansvariga myndigheter för sjöräddningstjänst respektive miljöräddningstjänst till sjöss. MIRG bygger på avtal mellan ansvariga statliga myndigheter och tre räddningstjänstförbund. Staten representeras av Kustbevakningen och Sjöfartsverket. MIRG-kommunerna/ förbunden är Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Bakgrund

RITS-styrkorna (numera MIRG-styrkorna) inrättades efter den stora branden på passagerarfärjan Skandinavien Star 1990 när 159 människor miste livet. Räddningsverket gavs då i uppdrag av regeringen att tillsammans med Kustbevakningen och Sjöfartsverket träffa avtal om RITS-styrkor.

Regeringen uppdrog i augusti 1991 åt Räddningsverket att träffa avtal med Stockolm, Göteborg, Malmö ( från 1997 Karlskrona), Gotland, Helsingborg, Härnösand och Kramfors kommuner om medverkan i Kustbevakningens kemikalie- bekämpning till sjöss och i sjöfartsverkets uppgift inom sjöräddnings- tjänsten vad gäller livräddning ombord på fartyg.

Sjöräddningstjänst

MIRG omfattar, vid sjöräddningstjänst, livräddande insats vid brand ombord på fartyg. Med livräddande insats avses att tillsammans med fartygets besättning, under befälhavarens ansvar, hålla en brand under kontroll under tiden evakuering sker.

Miljöräddningstjänst

Avtalskommunerna ska kunna påbörja insats med en MIRG-grupp tillsammans med KBV:s räddningsdykare ombord på aktuellt fartyg efter larm, när andra skadliga ämnen än olja har kommit ut i vattnet eller det föreligger en överhängande fara för detta.

Exempel på uppgifter:

 • Brand ombord
 • Invallning av kemikalier vid läckage
 • Läcktätning ombord på haverist, läckande tankcontainer eller annan läckande förpackning
 • Neutralisering av kemikalier
 • Mätning av ex gas, explosiva ämnen, radioaktiva ämnenArbete vid saneringsstation under och efter kemoperation
 • Omhändertagande av förpackningar, containrar eller tankar som bärgats efter olycka
 • Stabsstöd

Kustbevakningens mål för insats med MIRG

Att vid olyckor där farliga ämnen hotar människor och miljö:

 • kunna påbörja kvalificerad insats med räddningsdykare ombord på fartyg inom 4 timmar efter larm.
 • kunna bekämpa eller omhänderta i vatten löskomna ämnen.
 • Insatsen bör kunna påbörjas inom 8 timmar efter larm.
 • snarast kunna sanera fartyg som kontaminerats av kemiska stridsmedel i samband med fiske.

Intruktion MIRG, fastställd augusti 2014 (pdf)

Costa Concordia-olyckan

I januari 2012 gick kryssningsfartyget Costa Concordia på grund utanför Italiens kust. Fartyget hade över fyra tusen personer ombord. Olycka medförde en omfattande räddningsinsats.
 
Det finns ett antal erfarenhetsdokument från olyckan, bland annat från ett ”Lessons Learned-meeting” som hölls 14-15 november 2012.

Rapport från observatörsinsatsen (EU Observation mission)

Rapport från räddningsarbetet (The Costa Concordia Shipwreck)

Presentation från Civil Protection Department  (The wreckage of Costa Concordia)

Presentation från Coast Guard

Presentation från Costa-Carnival

Presentation från Fire Brigade

Presentation från Ministry of Environment

Lessons Learnt from Costa Concordia Emergency International Workshop Giglio Island 14-15 november 2012

Publicerad: 2010-12-21 kl. 12:41 | Senast granskad:2015-04-27 kl. 13:15
Kontakt:
Peter Lundgren Peter.Lundgren@msb.se