Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Cisterner

Brandskydd i oljedepå

Tipsa om artikeln
Här finner du information om brandskydd i oljedepå med rekommendation samt två översiktplaner. Rekommendation syftar till att ge vägledning vid utformandet av brandskyddet i oljedepåer och liknande anläggningar utgående från aktuell riskbild på varje plats och till skäliga kostnader.
Rekommendationen ersätter den tekniska rapporten från Statens brandnämnd  "Brandfarlig vätska ovan jord - planläggning för släckinsats" från 1981. Översiktsplanerna är utarbetade av Brandförsvaret i Halmstad och utgör ett bra komplement till den fullständiga insatsplanen.
 
 

Redovisning av remissvar på utkast till rekommendation


Redovisnings av remissvar på utkast till rekommendation Brandskydd på oljedepå
 
 

Planeringsunderlag för kylning

Rapporten är ett praktiskt planeringsunderlag för användande av mobila kylresurser i samband med bränder i anslutning till vätskecisterner och är tänkt att ingå som en del i SRV:s dokumentation om brandskydd i oljehamnar.
 
Planeringsunderlag för kylning
 

Storskalig oljebrandsläckning

Detta häfte är framtaget som ett hjälpmedel att användas, i kombination med övrig litteratur inom ämnet, vid utbildningarna av teamen för storskaliga insatser vid oljebränder.
 
Texten beskriver de olika delar som tillsammans med goda grundkunskaper i skumbrandsläckning och räddningstaktik utgör grunden inför uppbyggnaden av de storskaliga enheterna.
 
En uppdatering av kompendiet pågår och genomförs av Henry Persson på SP Brandteknik i Borås.
 
Storskalig oljebrandsläckning
 
 

Kunskapen om släckning av cisterner med polära produkter är dålig

Cisternbränder med polära produkter är mycket svårsläckta. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har samlat ett kunskapsmaterial om detta som man kallar "ETANKFIRE".
 
I informationsskriften Brandposten. i Nummer 38, 2008 sid. 20 och 21, finns en artikel om de svårigheter som finns vid släckning av cisterner med exempelvis etanol.
  
 
 

Hetzonsbildning vid brand i oljor

Vid mera långvariga bränder i oljor, särskilt vid cisternbränder finns risk för häftiga fenomen i form av uppkast och momentan förbränning av olja.
 
Orsaken är kontakten mellan en i oljan nedåtvändande "hetzon" ("värmezon", "hetvåg") och i oljan eller på cisternbotten befintligt vatten som plötsligt förångas. Beroende på uppkastets omfattning och häftighet talar man om "slop-over" respektive "boil-over".
 
Största risken för "boil-over" är vid bränder i crudeoljetankar.
 
I specialversionen (utgåva 4/2010) av 90-sekunder ”Storskalig brandsläckning” finns tre intressanta inslag om Crude Oil.
  1. DVD 2 Brandsläckning i Crude Oil (eng).
  2. DVD 3 Hetzon (1962)  Om hetzonsbildning i tex råolja.
  3. DVD 3 Raffinaderibrand från 53.41 min till slutet.
Cirkulärblad Nr 04 1988 - Hetzonsbildning vid brand i oljor
 
 

Släckmedelscentralen SMC AB

Sju oljebolag i Sverige har bildat bolaget Släckmedelscentralen – SMC AB som förfogar över mobil utrustning för släckning av oljebränder.
 
Släckmedelscentralen, SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet)

Genom avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall upprätthålls beredskap med specialutbildad personal.
 
Totalt är cirka 200 brandmän utbildade. Övningar genomförs regelbundet varje år. All utrustning är mobil och kan transporteras med lastbil eller med flygvapnets Herculesflygplan. Organisationen är avsedd att släcka eventuella bränder i bensincisterner på oljebolagens lagringsdepåer.
 
Ort Pumpar
Antal Kap l/min
Skumkanoner
Antal Kap l/min
Brandslang
Diam 150 mm
Skumkoncentrat
Alkoholbeständigt
Stockholm 2 10.000 2  8.000 2000 m  40.000 l
Göteborg 2 10.000 2  8.000 2000 m  40.000 l
Malmö

1

10.000 2  8.000 2000 m  32.000 l
1 16.000
Sundsvall 2 10.000 2  8.000 2000 m  32.000 l
Hela riket 8 86.000 8 64.000 8000 m 144.000 l
 
Enligt avtalen kan också utrustningen utan extra kostnad användas av räddningstjänsten på orten.
 
Släckmedelscentralen - Svensk broschyr
   
 
Informationsfilmen "Storskalig oljebrandsläckning"

 
Släckmedelscentralen Engelsk broschyr
  
 
 

Storskalig släckutrustning

Ytterligare underlag om storskalig släckutrustning finns i Aktuellt från Räddningsverket Nr 15-95.
 
Aktuellt från Räddningsverket Nr 15 1995
 

Tank Fires (Oljecisternsbränder)

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) har gjort en sammanställt av inträffade oljecisternsbränder under perioden 1951 till 2003.
 
Sammanställning av inträffade oljecisternsbränder 1951 - 2003
 

Oljedepåbranden i England dec-2005

Från nedanstående hemsida kan ni ladda hem "Initial report", som redovisar utredningläget om explosionen och branden i Brucefields oljedepå. Depåbranden startade omkring klockan 06.00 Söndagen den 11 dec 2005.
 
Slutredovisning av rapporter publicerades i december 2008.
 
www.buncefieldinvestigation.gov.uk
Publicerad: 2009-11-13 kl. 13:25
Kontakt: Webbredaktionen redaktion@msb.se