Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Brandsläckning samt förebyggande och förberedande åtgärder för brand i silo

Tipsa om artikeln
En brand i en siloanläggning är en ovanlig händelse för de flesta räddningstjänster. Brandförlopp och insatsens varaktighet skiljer sig markant från konventionell brandsläckning. För att insatsen ska bli så säker och effektiv som möjligt, har MSB nu tagit fram en bok om brand i silo som stöd till de som arbetar inom räddningstjänsten.

Bakgrund till boken

Ett omfattande kunskapsbygge har under senare år gjorts inom området, genom ett antal forskningsprojekt utförda vid SP Brandteknik i Borås. Med ledning av dessa kunskaper har det varit möjligt att stödja de räddningstjänster som berörts vid ett antal verkliga silobränder, vilket gett ytterligare värdefulla erfarenheter, samtidigt som forskningsresultaten till viss del kunnat verifieras. Dessa samlade kunskaper utgör grunden till de rekommendationer vi ger här.
 
Detta kunskapsmaterial är tänkt att användas både vid operativa insatser i samband med brand och i det förebyggande arbetet. Boken vänder sig främst till de som arbetar inom räddningstjänsten men även till alla andra som har ett intresse för området.
 

Vad är en silobrand?

Branden i en silo är oftast en pyrolysbrand, djupt inne i det lagrade materialet i silon, och gör det mycket svårt att lokalisera brandhärden och göra en riktad släckinsats. En pyrolysbrand genererar också mycket höga koncentrationer av giftiga och brännbara gaser som kan medföra stora risker, både för anläggningens personal och för räddningstjänstpersonal.
 
Brand i silo – Brandsläckning samt förebyggande och förberedande åtgärder
"Brand i silo" lyfter fram en insatstaktik som primärt bygger på användningav kvävgas för att inertera silon. En silobrand medför många f...
Pris:
120,00 kr
Publikationsnummer:
MSB386
Antal
 
                                                                             
Boken finns även på engelska och som en PDF. Den kan du ladda ner här:
 
Silo fires: fire extinguishing and preventive and preparatory measures
Silo Fires highlights an operational tactic that is primarily based on the use of nitrogen gas for inerting the silo.   A silo fire ent...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB586
Antal
Ej i lager
 
 

För dig som vill veta mer

Beskrivningen av släcktaktik etc. som presenteras i boken ”Brand i silo” är en summering av erfarenheter av forskningsprojekt, existerande rekommendationer, erfarenheter från inträffade bränder, olyckor och släckinsatser, både inom Sverige och utomlands.
 

 

Gasdistribution och slangdimensioner

Kvävgasen kan i de flesta fall ledas fram till silon med hjälp av någon typ av slang. I kapitel 2 sid 25 ff. i boken ”Brand i silo” ges två exempel på slangdimensioner. Om det finns behov av att göra ytterligare beräkningar av lämpliga slangdimensioner, kan man använda ett beräkningsprogram som ger en grov uppskattning av tryckfall kontra slangdimension och slanglängd. Programmet gäller för luft och fasta rörledningar men kan användas för överslagsberäkningar för invändigt släta slangar utlagda utan veck eller skarpa böjar.
 

 

Branden i Hallingdal 5 juni 2010

Branden i Hallingdal orsakade en kraftig kondensering när vattenånga kyldes ner och övergick till vätska bl.a. på utsidan av silon. Strax innan explosionen försökte man släcka med koldioxid från gastuber, där gasen matades in via en lucka på silotaket. Troligtvis var det alstring av statisk elektricitet från den utströmmande koldioxiden som orsakade explosionen i silon. Nedan finns kompletterande information om branden i Hallingdal.
 

 

 

 
   

Använd aldrig vatten vid brand i komprimerande material

När det gäller torra, komprimerande material som exempelvis träpellets, måste vattenbaserad släckning undvikas eftersom materialet sväller kraftigt och kan ge upphov till valvbildning eller häng. Detta kan leda till en mycket svårhanterad situation med stora risker. Under olyckliga omständigheter kan det också leda till att silokonstruktionen får allvarliga skador eller t.o.m. rämnar. Mer om detta kan läsas i boken Brand i silo på sidan 55 ff samt sidan 84.
 

 

Stora risker med sjötransporter av pellets

Med anledning av den stora efterfrågan på pellets så har detta också medfört att stora mängder pellets importerats via stora fartygslaster. Vid lossningen av dessa pelletslaster har det inträffat en del dödsfall utomlands, men också i Sverige.
Stora mängder kolmonoxid kan utvecklas i dödliga halter av träpellets. Tidigare erfarenhet var att det måste till en pyrolysbrand för att alstra höga halter av kolmonoxid. Så är inte fallet. Höga halter av kolmonoxid kan finnas i lastrum och större slutna förvaringsutrymmen som inte har blivit ventilerade. I många fall är ofta syrgashalten dessutom mycket låg vilket ökar riskerna ytterligare. I boken Brand i silo behandlas dessa risker i kapitel 3 ”Personsäkerhet”, sidan 43 ff.

 

För dig som vill veta mer

Här finner du mer information om riskerna vid sjötransporter av pellets.

 
Dokument ”Kompletterande information ang. risker med pellets” Helsingborgs Hamns AB 2006. Informationen är skriven av Mats Rosander, trafikchef i Helsingborgs Hamn. Informationen avslutas med en ”Sammanfattning och slutsatser” i åtta punkter.
 

 
Undersökning av syrgashalter och farliga gaser i trapphus till lastrum med timmer, träflis och övrigt organiskt material. En avhandling av Urban Svedberg på Yrkes- och miljömedicinska kliniken på Sundsvalls sjukhus, har visat på att träpellets kan utveckla drygt 100 ppm kolmonoxid vid inomhustemperatur, utan att brand eller biologisk aktivitet förekommer. Detta kan orsaka yrkeshygieniska problem och hälsorisker t.ex. i bostäder.
 
   
 
 

90-sekunderfilmen ”The Lethal Dangers o f Wood Products - Dödliga risker med träprodukter”, 17 minuter. Svenska och engelska.
Filmerna kan ses i sin helhet via RIB:s webbplats, sök på titeln.
 
Läs rapporten om Hallingdal trepellets 5 juni 2010
Publicerad: 2012-10-16 kl. 13:20
Kontakt:
No such user