Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Pool

Pooler och trädgårdsdammar

Tipsa om artikeln
Det är främst barn i förskoleåldern som omkommer i pooler och trädgårdsdammar. Vanliga bidragande orsaker är brist på skyddsanordningar eller bristande övervakning. Ett stort antal skador uppstår också på grund av halkningar, fall och dykning.

Vad säger lagen?

Brunnar, bassänger och liknande anläggningar skall vara försedda med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningarnas belägenhet och beskaffenhet. Ordningslagen 3 kap 5§
 
”Behovet av att säkerhetsanordningen ger ett tillräckligt skydd mot olyckor med barn skall särskilt beaktas.” Ordningslagen 3 kap 5§.
 
”Anläggningens ägare eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe ansvarar för att anläggningen är försedd med nödvändiga säkerhetsanordningar.”  Ordningslagen 3 kap 5§.
 
För fasta pooler och dammar, med vatten djupare än 2 dm, krävs skydd mot olycksfall. Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 8:951.
 
Flyttbara pooler omfattas ej av plan- och bygglagen eller Boverkets byggregler, såvida de inte är varaktigt uppställda.
 
Hyresgäst och inte hyresvärd är sålunda ansvarig för skador eller olyckor med hyresgästens flyttbara pool. Dom 2011 i Malmö hyresnämnd (ärendenr. 2793-10).
 
Föräldrar har tillsynsansvar för sina barn. Föräldrabalken 6 kap 2§.

Förslag på säkerhetshöjande åtgärder

Ägaren väljer själv hur den vill uppfylla Ordningslagens krav på skydd. Här följer ett antal förslag:
 • Fyrsidigt staket eller nätstängsel, minst 900 mm högt, självstängande grind med barnsäker spärr och som öppnas i riktning bort från vattnet. Staketet bör inte stå i direkt anslutning till vattenytan. Mellanrum mellan spjälor bör vara 25-90 mm för att undvika klämningar. Mellanrum mellan mark och staket bör inte överstiga 50 mm. I nätstängsel bör maskorna vara högst 30 mm för att förhindra klättring.  Där barn kan tänkas vistas vid obevakade tillfällen kan vid eventuellt behov högre staket erfordras enligt plan- och bygglagen 8 kap 9, 12§. Staket eller stängsel kan istället gå vid tomtgräns om barn förhindras att ta sig in på området. Pool inomhus behöver inte inhägnas om barn hålls under uppsikt.
 • Överdragsnät, med högst 5 cm breda maskor, barnsäkert och avsett för ändamålet.
 • Överdrag, barnsäkert och avsett för ändamålet. Vanliga presenningar kan vara livsfarliga, på grund av bl.a. tyngden om barn hamnar i vattnet under presenningen, eller bristande bärförmåga och infästning.
 • Låsbart pooltak.
 • Poollarm. Enbart poollarm räknas inte som lämpligt skydd då det kräver att en person med livräddningskunskaper alltid finns i närheten.
 • Flera stegar upp ur vattnet förhindrar köbildning.
 • Poolen kan bevakas av utbildad badvakt.
 • Halkskydd
 • Papperskorgar minskar risken för skador av krossat glas.
 • Livräddningsutrustning
 • Information om djup.
 • Trädgårdsdammar kan utformas med svagt lutande botten, så att djupet är noll vid kanterna.
 • Trädgårdsdammar som inte används kan fyllas igen.
 • Städning och kontroll av skydd bör ske regelbundet.

Särskild information för kommuner

 • Kommunen har som anläggningsägare skyldighet att se till att lämpligt skydd mot olycksfall är ordnat. Anläggningen och skyddet ska hållas i gott skick.
 • Kommunen har inget formellt ansvar för privatpersoner som badar.
 • Kommunen har inga skyldigheter att kontrollera säkerheten vid privata anläggningar, såvida inte en anmälan inkommer.
 • Kommunen kan informera om kraven på skydd t.ex. i samband med marklovsansökan eller anmälan enligt plan- och byggförordningen 6 kap 5§. För att bygga en pool eller damm behövs normalt sett inget bygglov. Marklov kan behövas om markens höjdläge ändras avsevärt. Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
 • Kommunen kan utföra tillsyn över att privata anläggningsägare följer skyddskraven enligt Plan- och bygglagen eller andra kommunala föreskrifter.
 • Kommunen kan informera besökare vid kommunala anläggningar om:
  - Anläggningens namn, kod eller andra kontaktuppgifter som behövs för enkel larmning vid olycka.
  - Kontaktuppgifter om badande finner fel på anläggningen.
  - Kommunens ansvar för skötsel och övervakning.
  - Barn ska aldrig lämnas utan uppsikt. Föräldrar bör inte heller överlåta övervakningsansvar till äldre syskon.
Publicerad: 2010-06-17 kl. 15:16 | Senast granskad:2017-06-27 kl. 19:18
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete