Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Livboj

Livräddningsutrustning

Tipsa om artikeln
Rätt utrustning på rätt plats ökar möjligheten att rädda liv om olyckan är framme.

Lagkrav

Den som äger eller är nyttjanderättshavare av en anläggning eller byggnad vid vatten ansvarar enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § för att det finns livräddningsutrustning i skälig omfattning. En anläggning är en plats som på något sätt gjorts i ordning och används för ett visst syfte. I de allmänna råden (SRVFS 2007:5) förtydligar MSB vad som kan räknas som skälig omfattning.

Var bör livräddningsutrustning finnas?

Utrustning bör finnas vid kajer, kanaler, hamnar, badplatser och andra vattendrag där det är vanligt att människor är nära vattnet. Platser som t.ex. naturliga badplatser och naturhamnar omfattas inte av lagen, såvida det inte finns bryggor, badstegar, omklädningsrum eller liknande arrangemang. Det finns dock inget som hindrar att utrustning sätts upp även på sådana platser.

Utrustningen bör sättas upp väl synlig och nära vattnet. I tätorter och i hamnar bör utrustning för vattenlivräddning placeras med högst 200 meters mellanrum. På badplatser bör utrustningar placeras med högst 100 meters mellanrum. Fasta kajstegar bör placeras med högst 50 meters mellanrum.

Typ av utrustning

Där det finns behov av utrustning för vattenlivräddning bör det finnas livboj. Fasta kajstegar eller trappor bör finnas om det är svårt att komma upp ur vattnet på annat sätt. Vid höga kajkanter, där det är svårt att nå en nödställd från land eller där det är djupt vatten direkt vid land eller brygga, bör det även finnas livräddningshake och livräddningsstege. En signalvimpel på livräddningshaken gör det lättare att se livräddningsutrustningen. Räddningsbåt/flotte bör finnas på särskilt riskutsatta platser.

Kontroll

Det bör regelbundet kontrolleras att livräddningsutrustningen finns på avsedd plats, är hel och funktionsduglig samt väl synlig. Följande lista kan tjäna som vägledning. Kontrollera att
  • all utrustning är placerad så att den lätt och snabbt kan användas,
  • livbojar med lina är hela och hänger på plats samt att linan är skyddad mot solljus,
  • livbojens upphängningsanordning är hel och ordentligt fastskruvad, − skaft och krokar på livräddningshakar är intakta,
  • sprickor eller rötskador inte finns på undsättningsstegar, (lämpligen genom belastningsprov med ca 90 kg på stegens mitt),
  • hake och stegar har ordentliga fästen och är rätt fastsatta på upphängningsstolpen,
  • fasta kajstegar håller och att de är intakta även under vattenytan.
  • Kontrollera också om reflexer eller markeringsmålning behöver förbättras,
  • åror, årornas infästningar, linor och skrov på livräddningsbåt eller livräddningsflotte är hela,
  • livräddningsbåt på land ligger upp- och nedvänd, samt att
  • livräddningsflottens ställning är hel och att flotten är väl förankrad.

Tillsyn

Kommuner ska genom tillsyn följa upp att anläggningsägare eller nyttjanderättshavare håller med livräddningsutrustning i skälig omfattning. LSO gör ingen skillnad mellan kommunala och enskilda anläggningar. Tillsynsarbetet kan med fördel behandlas i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet.
Publicerad: 2011-11-18 kl. 13:45
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete