Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Om ADR-provet

Tipsa om artikeln
Det finns fyra ADR-provtyper; ett prov som ger grundbehörighet att transportera farligt gods samt tre provtyper som ger behörighet att transportera farligt gods av vissa ämnen och/eller i tank.
  • ADR_G prov – ger en grundbehörighet, provet görs efter en genomförd grundkurs hos en av MSB godkänd ADR-utbildare.
  • ADR_E prov – för farligt gods i klass 1, Explosiva ämnen och föremål, provet görs efter genomförd relevant specialkurs. Grundbehörighet krävs.
  • ADR_R prov – för farligt gods i klass 7, Radioaktiva ämnen, provet görs efter genomförd relevant specialkurs. Grundbehörighet krävs.
  • ADR_T prov – för transport av farligt gods i tank, provet görs efter genomförd relevant specialkurs. Grundbehörighet krävs.

Efter en repetitionsutbildning ska ADR-prov skrivas, provet är detsamma som skrivs efter en förstagångs-utbildning eftersom det är samma kompetens som krävs i båda fallen.

Uppgifter och kravgränser

I provtyp ADR_G är det totalt 30 uppgifter och i de tre övriga provtyperna är det totalt 20 uppgifter. I samtliga ADR-prov ingår tre testuppgifter, vilka av uppgifterna som är testuppgifter får provskrivaren inte reda på. För att få godkänt resultat på provet krävs att kravgränsen för de olika provtyperna uppnås, se tabell.

Provtyp Kravgräns Maxresultat Testuppgifter Uppgifter totalt
ADR_G 21 27 3 30
ADR_E 13 17 3 20
ADR_R 13 17 3 20
ADR_T 13 17 3 20

 

Provtid

Provtiden för samtliga ADR-prov är satt till 50 minuter. Tiden är vald till densamma som för andra körkortsbehörigheter, vilket innebär att ADR-proven då kan genomföras i samma grupper på förarprovskontoren. Det gör att tillgängligheten av provtider ökar.

Behovsanpassning

Alla frågor och svarsalternativ är ljudsatta. En möjlighet att få förlängd provtid från 50 till 75 minuter finns för ADR-proven i enlighet med det förfarande som sedan tidigare finns på Trafikverket. Ansökan gör du hos Trafikverket. I ansökan ska det finnas resultat från tester eller utredningar som visar att provskrivaren har lässvårigheter.

Frågesystemet

Nedan visas exempel på hur en fråga i ett ADR-prov ser ut på datorskärmen när du ska skriva provet hos Trafikverket Förarprov. I huvuddelen av frågorna finns den dokumentation som krävs för att lösa uppgiften digitalt i flikar. Ibland har MSB bedömt att en fråga ska besvaras utan digitala dokument, då finns det inga flikar. I exemplet nedan har frågan två dokument tillgängliga, de finns i flikarna längst upp, se de röda pilarna i bild 1 nedan. Flikarna har namnen ”Skriftliga instruktioner” respektive ”Bestämmelser för etiketter”. Dokumenten som läggs i flikarna är mestadels dokument eller urklipp från ADR-S, men i vissa fall kan det vara annan dokumentation, t.ex. avsnitt ur MSB:s broschyr ”Transport av farligt gods”.

Exempel frågesystemet

I de digitala dokumenten kan du alltid scrolla och zooma. Om du klickar och byter mellan flikarna/dokumenten ligger alltid din senaste vy i varje flik kvar. Du ser också alltid frågan och svarsalternativen till vänster i skärmbilden.

Exemplet nedan (bild 2) visar hur det ser ut om man klickat in sig på fliken ”Skriftliga instruktioner” och scrollat eller flyttat sig neråt i dokumentet för att hitta informationen för att lösa frågan.

Exempel frågesystemet

När man har klickat på fliken ”Bestämmelser för etiketter” och scrollat neråt i dokumentet, ser bilden ut som i exemplet nedan (bild 3).

Exempel frågesystemet

Publicerad: 2018-03-01 kl. 10:42 | Senast granskad:2019-03-04 kl. 12:51
Kontakt: Jan Nilsson jan.nilsson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB