Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor och svar om den nya examinationen av ADR-förare på Trafikverkets förarprovskontor

Tipsa om artikeln
Vi får många frågor om den nya examinationen av ADR-förare på Trafikverkets förarprovskontor. Här har vi svarat på de vanligaste.

Varför kommer MSB flytta examinationen av ADR-förare till Trafikverkets förarprovskontor?

I syfte att stärka kunskapen hos förare som transporterar farligt gods och skapa förutsättningar för en säker examination har frågor och prov digitaliserats och examinationen integrerats i systemet för andra körkortsbehörigheter hos Trafikverket.

Finns det möjlighet att få skriva provet där utbildningen genomförs, exempelvis på en gymnasieskola som för andra behörigheter?

Nej, MSB anser att kontrollen över frågor och prov i sådana fall skulle kunna äventyras och har därför valt att inte ge några sådana undantag.

Varför är frågorna på proven enbart på svenska?

I yrkesrollen som förare av fordon som transporterar farligt gods ingår i många fall att kunna läsa och förstå transporthandlingar på svenska.

Kan jag som ADR-utbildare boka provet åt mina elever?

Grundtanken är att föraren själv bokar och betalar sitt ADR-prov i bokningsportalen på Trafikverkets webbplats. Man bokar ett prov i taget och det betalas direkt med kort. Vid betalningen loggas man in och i detta moment behövs inte Bank-ID, däremot behöver eleven ett sådant vid inloggning senare för att om- eller avboka provtillfället. Ingen kontroll görs att kortet vid betalningen tillhör provtagaren så det är möjligt för utbildare att betala elevers prov med ett kort som dem är innehavare av. Detta är dock inget MSB vill uppmana till då det är eleven som ska utföra provet som är betalningsansvarig gentemot Trafikverket/MSB. 

Kan man få förlängd provtid för att skriva ett ADR-prov?

Ja, man kan få en förlängd provtid från 50 till 75 min. Ansökan görs på Trafikverkets blankett avsedd för detta. Det ska i ansökan finnas resultat från tester eller utredningar som visar att man har lässvårigheter.

När startar MSB:s examinationer av ADR-förare i Trafikverkets system för förarprov?

Den 1 mars 2019.

Hur lång tid får det gå mellan en genomförd utbildning och provtillfället?

Det får gå högst 4 månader mellan utbildningen och provtillfället, efter det måste eleven gå en ny utbildning.

Finns det några begränsningar i hur många gånger man får skriva om provet vid underkänt resultat?

Nej, det finns ingen begränsning för hur många gånger man får skriva om ett prov. Men man kan inte skriva ett nytt prov förrän den 3:e dagen efter att man har fått ett underkänt resultat. Provet kan man däremot bokas direkt efter det underkända provet. De 3 dagarna är till för att komplettera och inhämta bristande kunskap för eleven. 

Får eleven svar direkt om denne har klarat av provet?

Ja, eleven får svar direkt på skärmen efter provet.

Är det någon återrapportering till läraren efter provtillfället från Trafikverket, angående elevens provresultat?

Eleven får ett resultatbesked skickat till elevens registrerade e-post. Han eller hon kan också få det utskrivet på förarprovskontoret. Läraren får ingen återrapportering med automatik, utan det är helt upp till eleven att kontakta sin lärare.

Får eleven någon form av utvärdering av provresultatet?

Ja, i det resultatbesked som skickas till elevens registrerade e-post finns det uppgifter om i vilka delar som eleven har eventuella kunskapsbrister. Eleven får en detaljerad information om vad denne bör ha mer kunskap om. Eleven uppmanas dessutom vid ett underkänt provresultat att prata med sin utbildare/lärare och visa resultatbeskedet.

När kan jag repetera/förnya mitt ADR-intyg?

Du kan när som helst repetera/förnya ditt ADR-intyg. Om repetition sker när du har tolv månader eller mindre kvar på ditt gamla intyg, tillgodoräknas den tiden på det nya intyget. Ifall du repeterar/förnyar ADR-intyget när du har mer än tolv månader kvar på din giltighetstid, får du exakt fem år på ditt nya ADR-intyg från det datum du har skrivit provet.

Får jag ha med mig någon handbok eller ADR-regelverket när jag ska skriva ADR-provet hos Trafikverket?

Nej, det är generellt så på Trafikverkets förarprovskontor att inget material får tas med vid någon typ av prov. Detta för att ha en så smidig hantering av alla prov som möjligt. Istället kommer de delar av ADR-S som krävs för att lösa en fråga/uppgift på ADR-provet att finnas tillgängliga i datorn i provsalen.
Denna lösning ger möjlighet att nyttja digital teknik och motverka fusk vilket säkerställer förarnas kunskap och därmed säkerheten på vägarna.

Får jag ha med mig några digitala hjälpmedel när jag ska skriva ADR-provet hos Trafikverket?

Nej, ingen elektronisk utrustning såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon får tas med och användas vid provet.

Varför får jag inte ha med mig min handbok från ADR-utbildningen när jag ska skriva ADR-provet?

MSB kan inte gynna ett enskilt företag och kan dessutom inte ansvara för innehållet i dessa handböcker.

Hur många svarsalternativ kommer det att vara på provet?

Det kommer mestadels vara fyra svarsalternativ varav ett är rätt. Ibland kan det vara tre eller fem svarsalternativ, men det är alltid bara ett som är rätt.

Anmälan till MSB om utbildningstillfälle ska ske senast 14 dagar före kursstart. Ska även de elever som ska delta anmälas då?

Nej. Det är enbart utbildningstillfället som ska anmälas i god tid. De deltagande eleverna registreras först efter att utbildningen genomförts.

Vad blir kostnaden för ett ADR-prov?

Avgiften för ett provtillfälle blir 450 kr.

Måste de som går ADR kurser i slutet av februari 2019 göra proven på Trafikverket?

Man kan som elev/förare redan i januari eller februari 2019 gå en utbildning som är anmäld i ADRUTB, som läraren registrerat personen för. Eftersom den registrerade utbildningen är "giltig" i 4 månader (nyligen ändrat från 2 månader) innebär det att provet för kursen kan skrivas på Trafikverket från 1 mars t.o.m. april eller maj. Men pappersproven kommer att finnas kvar t.o.m. februari 2019 och de utbildningsanordnare som har ett godkännande att examinera elever/förare har det t.o.m. februari. Så om en person går en ADR-utbildning i slutet av februari så måste den vara avslutad och provet genomfört hos utbildaren (på pappersprov) innan februari månads utgång. I annat fall, om utbildningen sträcker sig in i mars månad måste personen skriva provet på ett av Trafikverkets förarprovskontor. 

Publicerad: 2017-10-13 kl. 14:18 | Senast granskad:2018-11-23 kl. 13:53
Kontakt:
Jan Nilsson Jan.Nilsson@msb.se
Carolina Karlsson Carolina.Karlsson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
 
 
ADR-examination
Frågor och svar om ADRUTB