Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Bli godkänd utbildningsanordnare

Tipsa om artikeln
Här kan du läsa om de krav MSB ställer på den som vill få ett godkännande att bedriva utbildning av förare som ska transportera farligt gods.
Av ADR-S följer att det är utbildningsanordnaren som ska svara för att utbildningen ges i enlighet med kraven i regelverket och att det är utbildningsanordnarens ansökan som ska godkännas av MSB. Anställda i det företag som anordnar utbildningen kan alltså inte själva stå för godkännandet att bedriva utbildning. Utbildningsanordnaren kan t.ex. vara en enskild firma, handelsbolag, aktiebolag eller annan juridisk person.
 
Utbildningsanordnaren får anställa eller kontraktera den kompetens som behövs i utbildningens olika delar. Utbildningsanordnaren ska dock visa i sin ansökan att de inblandade lärarna har relevanta kvalifikationer i enlighet med kriterierna nedan. Om utbildningsanordnaren kontrakterar en organisation externt för att utföra undervisning i brandbekämpning och första hjälpen är det tillräckligt att utbildningsanordnaren visar att denna organisation har personal med dokumenterade kunskaper för dessa moment.
 
Utbildningsanordnaren ska också visa en handling som styrker överenskommelsen mellan den externa- och den egna organisationen.

Krav på kunskap och övriga kvalifikationer

Utbildningsanordnaren ska uppfylla de krav som ställs enligt ADR-S, kapitel 8.2. I bilaga S, del 20, finns ytterligare bestämmelser som kompletterar kapitel 8.2
 
Det är en förutsättning för godkännande att de lärare som utför utbildningen minst har de kvalifikationer som anges nedan. Nivån på kvalifikationerna får anses följa av de krav som ställs enligt ADR-S, kapitel 8.2 och i bilaga S del 20.
 
För samtliga krav gäller att det är utbildningsanordnaren som ska visa att tillräckliga kunskaper och kvalifikationer finns.

Pedagogik

Lärarna ska ha grundläggande pedagogiska kunskaper erhållna genom teoretiska studier eller praktisk erfarenhet från vuxenutbildningen.

Kunskap om regelverken ADR/ADR-S

Lärarna ska ha goda kunskaper om regelverket ADR-S samt mycket goda kunskaper i de delar som omfattar grundkursen samt de specialkurser i vilka de undervisar. Säkerhetsrådgivarintyg är ensamt inte att anse som tillräckligt i detta avseende.
 
För att uppnå goda och allsidiga kunskaper i regelverken anses behövligt att ha genomgått utbildning av minst följande omfattning:
  • Grundkurs - 5 dagars heltidsstudier
  • Klass 1 - 2 dagar heltidsstudier
  • Klass 7 - 2 dagars heltidsstudier
  • Tank – 3 dagars heltidsstudier
Utbildningen ska ges av utbildningsorganisation med tillräckliga kvalifikationer för uppgiften.

Utbildning avseende brandbekämpning och åtgärder vid första hjälpen

Den som ger undervisning i brandbekämpning ska ha tillräckliga kvalifikationer för att ge utbildning inom området. Som exempel på sådana kunskaper kan nämnas den som har utbildning för brandman eller har genomgått instruktörsutbildning för brandbekämpning
 
Den som ger undervisning i åtgärder vid första hjälpen ska ha tillräckliga kvalifikationer för att ge utbildning inom området. Som exempel på sådana kvalifikationer kan nämnas sjuksköterska med kunskaper inom området eller instruktörsutbildning för första hjälpen.

Giltighet för godkännande

Godkännande är tidsbegränsat. Godkännandet kan upphävas om förutsättningarna ändrats i väsentlig grad.

Uppdatering av ADR-lärare

T.o.m. februari månad ut förhandsgodkänner MSB utbildningar för uppdatering av lärare hos olika aktörer. Fr.o.m. mars 2019 gäller en ny del 20 i MSBFS 2018:5 (ADR-S 2019) och därmed utfärdar MSB inte längre några sådana godkännanden. Istället kommer MSB vid en eventuell tillsyn hos en utbildningsanordnare begära att få se ett intyg eller liknande som visar på att de lärare som är knutna till anordnaren genomgått en uppdateringsutbildning med ett visst innehåll/utbildningsprogram. Kravet på utbildningsanordnaren är att säkerställa att lärarna som är knutna till organisationen är uppdaterade och det finns i delavsnitt 8.2.2.2 i ADR-S. Efter att en lärare har uppdaterats är det också utbildningsanordnaren som tar ansvar för det och förlänger lärarens giltighet med två år i ADRUTB. 

Blanketter

Nedanstående blanketter och dokumentation som styrker uppfyllandet av kraven ska insändas till MSB.
 
 

Utbildningsprogram

MSB har tagit fram ett utbildningsprogram som utbildningsanordnare kan följa.

Handläggningstider

Ansökan behandlas normalt inom två månader från det att ansökan är komplett.

Publicerad: 2009-12-22 kl. 10:07 | Senast granskad:2019-02-11 kl. 13:15
Kontakt:
Carolina Karlsson Carolina.Karlsson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB