Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Undantag och lättnader

Tipsa om artikeln
I vissa situationer finns det möjlighet till lättare bestämmelser vad gäller transport av farligt gods.

De generella undantag och lättnader som oftast kan användas, redovisas under dessa sidor. För att få kunskap om alla förenklade bestämmelser som rör specifika ämnen eller situationer hänvisas till ADR-S och RID-S.

Undantag som har samband med hur transporten genomförs

I ADR-S och RID-S anges olika undantag som har samband med hur transporten genomförs. Det är framförallt fem undantag som kan nämnas i detta sammanhang.

Under förutsättning att villkoren för respektive undantag är uppfyllda och att försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att farligt gods läcker ut under normala transportförhållanden, gäller inte övriga bestämmelser i ADR-S eller RID-S.

Undantag finns för:

1. Privatpersoner 

För privatpersoner gäller följande undantag från bestämmelserna om transport av farligt gods

Läs mer om undantag för privatpersoner

2. Transport av maskiner och utrustning som innehåller farligt gods 

Transport av maskiner eller utrustning som inte nämns i ADR-S eller RID-S och som i sin konstruktion eller driftsutrustning innehåller farligt gods kan vara undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

3. Företag som transporterar farligt gods i samband med deras huvudsakliga sysselsättning

Transport av farligt gods som genomförs av företag i samband med att de utför sitt arbete är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Läs mer om undantag för företag som transporterar farligt gods i samband med deras huvudsakliga sysselsättning

4. Fordon eller utrustning i fordon/järnvägsfordon som drivs av bränsle

Fordon eller utrustning i fordon/järnvägsfordon som drivs av bränsle är undantagna från bestämmelserna i ADR-S och RID-S. Detta gäller dels när fordonet används för utförandet av transporten och dels när fordon eller andra transportmedel, t.ex. båtar, utgör last på annat fordon. För transport på väg finns gränser på mängden bränsle som får medföras i de fall fordonet används för utförandet av transporten.

Vissa typer av mobila maskiner eller utrustning i maskiner som drivs av bränsle är undantagna från bestämmelserna i ADR-S och RID-S när de utgör last.

5. Transport av energilagringssystem

Fordon/järnvägsfordon eller utrustning i dessa som drivs av litiumbatterier är undantagna från bestämmelserna i ADR-S och RID-S. Detta gäller dels när fordonet används för utförandet av transporten och dels när fordon utgör last på annat fordon.

Lättnader beroende av mängd farligt gods

I ADR-S och RID-S finns även lättnader som baseras på vilken mängd farligt gods som transporteras per transportenhet eller per förpackning. Dessa undantag kan tillämpas oavsett vem som utför transporterna och med vilket syfte de genomförs.

Undantagen kallas för:

Värdeberäknad mängd kan användas beroende på vilken total mängd farligt gods det finns på transportenheten, medan begränsad respektive reducerad mängd kan användas beroende på mängden farligt gods per förpackning.

Du kan läsa mer om undantagen genom att klicka på rubrikerna i menyn till vänster.

Lättnad för transport av litiumbatterier

Litium- och litiumjonbatterier är farligt gods och det finns olika möjligheter att transportera dessa enligt bestämmelserna i ADR och RID. MSB informerar nedan om ett sätt att transportera små batterier.

Det finns en så kallad särbestämmelse 188 som innebär en lättnad från reglerna. Denna lättnad gäller för ett litiumbatteri (icke laddningsbart) på högst 2 gram och för ett litiumjonbatteri (laddningsbart) på högst 100Wh. Enligt särbestämmelsen ska även vissa krav i kapitel 2.9 och 4.1 följas. Du hittar hela särbestämmelsen nedan och sammandrag av kraven i 2.9 och 4.1:

Läs SP188

Läs sammandrag (2.9+4.1)

Litiumbatterier har följande klassificering:

Namn UN-nummer
Litiumbatterier 3090
Litiumbatterier, förpackade med utrustning 3091
Litiumbatterier, i utrustning 3091
Litiumjonbatterier 3480
Litiumjonbatterier förpackade med utrustning 3481
Litiumjonbatterier i utrustning 3481

 

För att kunna använda lättnaden krävs bland annat att kollit är märkt med symbolen enligt nedan, vilken även är nedladdningsbar. Märkningen krävs inte i de fall högst två batterier (högst 2 gr litium eller 100 Wh) är installerade i utrustning och sändningen innehåller högst två kollin. Med utrustning menas till exempel en mobiltelefon eller skruvdragare.

Märke för kollin som innehåller litiumceller eller -batterier iordningställda för transport enligt särbestämmelse 188:

Märke för kollin som innehåller litiumceller eller -batterier iordningställda för transport enligt särbestämmelse 188

 

Transport enligt särbestämmelse 188.eps

Transport enligt särbestämmelse 188.bmp

 Bild på skylt 188

Minsta bredd 120 mm
Minsta höjd 110 mm

 

Märket ska kompletteras med information enligt följande:

* Plats för UN-nummer

** Plats för telefonnummer för ytterligare information

Publicerad: 2009-11-30 kl. 11:19 | Senast granskad:2017-01-30 kl. 10:02
Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
 
 
ADR-examination
Frågor och svar om ADRUTB