Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Trafikflödet till sjöss

Tipsa om artikeln
Den senast genomförda undersökningen gjordes under september månad 2006.
Undersökningen är den enda som myndigheten har genomfört som inkluderar transport av farligt gods till sjöss.

Sjö 2006

Statistiska centralbyrån (SCB) gjorde på uppdrag av myndigheten en kartläggning av transporterna av farligt gods i Sverige under september månad 2006. Kartläggningen omfattade transporter i Sverige och samtliga transportslag, det vill säga väg, järnväg, till sjöss och i luften.
 
Beträffande transporter till sjöss omfattar kartläggningen även flödet av farligt gods i hamnar i Östersjöregionen där gods antingen ankommer från eller avgår till Sverige.

Resultaten visar endast tendenser av hur transporterna sker och ska inte betraktas som den absoluta sanningen. Resultaten påverkas även av ett antal antaganden och osäkerheter. Bland annat har inte alla företag som transporterar farligt gods deltagit i undersökningen och säsongsvariationer kan påverka resultaten. Dessutom är transport av farligt gods i tankfartyg exkluderad från undersökningen.

Viktigt att poängtera är att resultaten endast ger en bild av transportflödena för en månad, september 2006. Resultaten är inte representativa för hela året och de kan inte heller räknas upp till helårsbasis.

I rapporten från SCB redovisas bland annat undersökningsmetod, antaganden och osäkerheter.

På denna sida kan du hitta kartor över dels totala flöden, dels flöden av farligt gods i enskilda klasser i svenska respektive utländska hamnar.

Kartläggning av farligt godstransporter – september 2006 (utan bilagor)

 
Kartläggning av farligt godstransporter – september 2006 (med bilagor)


Kartor – Trafikflödet till sjöss september 2006

 

Trafikflödet i svenska hamnar september 2006

Barsebäck

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - - - - -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 14** - 14 100 -
8 - - - - -
9 - - - - -
Total 14 - 14 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
** Total aktivitet för klass 7 var 506 036  000 GBq
 

Forsmark


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - - - - -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 6** - 6 100 -
8 - - - - -
9 - - - - -
Total 6 - 6 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
** Total aktivitet för klass 7 var 180 574 000 GBq
 

Gävle


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - 31 31 0.8 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 20 - 20 0.5 -
5.1 3667 - 3667 92.7 -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 240 - 240 6.1 -
Total 3927 31 3958 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass
 

Göteborg


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 62 699 754 3.8 67
2* 13 3 16 0.1 0.7
2.1 10 21 31 0.2 0
2.2 92 48 573 2.9 26
2.3 1 - 1 0.0 2
3 2066 215 4220 21.0 996
4.1 198 110 308 1.5 0
4.2 2 68 70 0.4 -
4.3 34 3 37 0.2 -
5.1 3699 89 3788 18.9 0.4
5.2 88 54 142 0.7 -
6.1 616 203 819 4.1 27
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 3402 2262 5664 28.2 165
9 1505 2146 3651 18.2 38
Total 11 788 8 286 20 074 100 1 262
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Helsingborg


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 2 - 2 0.1 -
2* 0 17 17 0.8 0
2.1 1 1 2 0.1 10
2.2 9 2 11 0.5 -
2.3 27 7 34 1.6 -
3 81 29 111 5.2 81
4.1 - 1 1 0.0 -
4.2 - 3 3 0.1 -
4.3 - - - - -
5.1 392 - 392 18.4 92
5.2 5 0 5 0.3 -
6.1 1 102 102 4.8 10
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 312 57 370 17.3 99
9 848 236 1083 50.8 224
Total 1 679 455 2 134 100 516
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Kapellskär


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 8 76 85 0.9 -
2* 36 24 60 0.7 -
2.1 88 167 256 2.8 -
2.2 194 257 451 5.0 -
2.3 2 228 230 2.6 -
3 2052 653 2705 30.0 -
4.1 42 16 58 0.6 -
4.2 4 - 4 0.1 -
4.3 116 170 285 3.8 -
5.1 1171 1064 2234 24.8 -
5.2 10 494 504 5.6 -
6.1 21 295 507 5.6 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 854 228 1082 12.0 -
9 150 406 555 6.2 -
Total 4 939 4 079 9 018 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Karlshamn


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 11 - 11 0.7 -
2.3 - - - - -
3 342 - 342 22.1 -
4.1 0 - 0 0.0 -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 0 - 0 0.0 -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 182 - 182 11.7 -
9 82 934 1016 65.5 -
Total 617 934 1 552 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Malmö


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* 4 - 4 4.3 0.1
2.1 - - - - -
2.2 5 - 5 6.0 -
2.3 - - - - -
3 34 11 45 53.4 2
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - 20
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 14 0 14 16.7 84
9 17 - 17 19.7 151
Total 74 11 84 100 257
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Norrköping


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - - - - -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - 139 139 100 -
8 - - - - -
9 - - - - -
Total - 139 139 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Nynäshamn


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - - - - -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 420 - 420 100 -
Total 420 - 420 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2

Oskarshamn

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 10 3 13 1.5 -
2* - - - - -
2.1 27 20 47 5.4 -
2.2 106 34 140 16.1 -
2.3 13 - 13 1.5 -
3 215 16 232 26.6 -
4.1 0 - 0 0.0 -
4.2 0 0 0 0.0 -
4.3 - - - - -
5.1 84 - 84 9.7 -
5.2 2 - 2 0.2 -
6.1 12 2 14 1.6 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 248 22 271 31.0 -
9 52 3 56 6.4 -
Total 769 102 871 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Piteå


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - 11 037 11 037 99.6 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - 8
9 - 49 - 0.4 -
Total - 11 086 11 086 100 8
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Simpevarp


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - - - - -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - 20** 20 100 -
8 - - - - -
9 - - - - -
Total - 20 20 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
** Total aktivitet för klass 7 var 686 610  000 GBq
 

Stockholm


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 1 1576 1577 14.7 -
2* 79 22 100 0.9 -
2.1 2 - 2 0.0 -
2.2 113 202 314 2.9 -
2.3 - - - - -
3 1323 943 2266 21.1 31
4.1 5 30 35 0.3 -
4.2 0 - 0 0.0 -
4.3 - 0 0 0.0 -
5.1 1368 1 1370 12.7 186
5.2 0 - 0 0.0 -
6.1 1352 0 1352 12.6 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 1703 252 1954 18.2 -
9 723 1057 1779 16.6 45
Total 6 668 4 082 10 750 100 262
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Södertälje


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - - - - 45
4.1 - - - - -
4.2 - 21 21 10.2 -
4.3 - 82 82 38.8 81
5.1 - - - - 278
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 8 100 108 51.1 -
9 - - - - 25
Total 8 204 212 100 429
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Trelleborg


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 1 41 42 0.3 -
2* 0 189 189 1.2 -
2.1 10 71 81 0.5 -
2.2 19 219 238 1.5 -
2.3 48 4 51 0.3 -
3 1781 2299 4080 25.4 -
4.1 38 74 111 0.7 -
4.2 0 5 5 0.0 -
4.3 25 19 45 0.3 -
5.1 3885 115 4000 24.9 -
5.2 135 54 189 1.2 -
6.1 496 649 1145 7.1 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 1622 2183 3805 23.7 -
9 801 1261 2063 12.9 -
Total 8 862 7 184 16 045 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Umeå


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - 277 277 9.0 -
2.1 - - - - -
2.2 - 220 220 7.1 -
2.3 - - - - -
3 - 53 53 1.7 -
4.1 - 260 260 8.4 -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 554 1441 1995 64.6 -
5.2 - - - - -
6.1 34 - 34 1.1 -
6.2 - - - - -
7 - 5 5 0.0 -
8 - 4 4 0.1 -
9 70 175 245 7.9 -
Total 658 2 430 3 088 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Visby


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 3 10 13 1.0 -
2* - - - - -
2.1 20 27 47 3.6 -
2.2 34 106 140 10.6 -
2.3 - 13 13 1.0 -
3 16 215 232 17.9 -
4.1 - 0 0 0.0 -
4.2 0 0 0 0.0 -
4.3 - - - - -
5.1 - 84 84 6.5 -
5.2 - 2 2 0.2 -
6.1 2 12 14 1.1 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 22 248 271 21.0 -
9 3 472 476 36.8 -
Total 102 1 189 1 291 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Västerås


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 17 0 17 0.7 -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - - - - -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - 82 82 3.6 -
5.1 2176 - 2176 94.7 -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - 24 24 1.1 -
Total 2 193 106 2 299 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Ystad


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 6 128 134 3.2 -
2* 5 2 7 0.2 -
2.1 - - - - -
2.2 8 8 17 0.4 -
2.3 1 14 15 0.4 -
3 999 663 1661 39.9 -
4.1 2 10 13 0.3 -
4.2 - - - - -
4.3 191 42 234 5.6 -
5.1 485 - 485 11.6 -
5.2 45 - 45 1.1 -
6.1 134 111 246 5.9 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 224 735 960 23.1 -
9 299 47 346 8.3 -
Total 2 401 1 761 4 161 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Trafikflödet i utländska hamnar september 2006

Borgå

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 10 991 - 10 991 100 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
Total 10 991 - 10 991 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Bremerhaven

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - 16 16 1.0 -
2* 1 0 1 0.1 -
2.1 - - - - -
2.2 0 0 0 0.0 -
2.3 - - - . -
3 66 47 113 6.7 -
4.1 - 26 26 1.6 -
4.2 - - - - -
4.3 - 20 20 1.2 -
5.1 4 284 288 17.0 -
5.2 12 16 28 1.7 -
6.1 17 77 94 5.6 -
6.2 - - - . -
7 - - - . -
8 77 345 422 25.0 85
9 414 265 678 40.2 10
Total 591 1 097 1 687 100 95
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Hamburg

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 13 27 40 0.5 -
2* 1 13 14 0.2 -
2.1 - - - - -
2.2 - 1 1 0.0 -
2.3 - - - - -
3 73 381 453 5.3 -
4.1 0 9 9 0.1 -
4.2 34 - 34 0.4 -
4.3 163 - 163 1.9 -
5.1 41 4538 4579 53.5 -
5.2 41 35 76 0.9 -
6.1 78 316 394 4.6 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 140 1620 1760 20.6 -
9 28 1008 1036 12.1 -
Total 611 7 948 8 559 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Hanko 


Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - - - - -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - 19 19 100 -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
Total - 19 19 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Helsingfors

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 405 - 405 26.5 -
2* 10 17 27 1.7 -
2.1 - - - - -
2.2 18 21 39 2.6 -
2.3 - - - - -
3 121 294 416 27.2 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - 1 1 0.1 -
5.2 - - - - -
6.1 - 0 0 0.0 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 0 49 49 3.2 -
9 585 9 594 38.8 -
Total 1 139 391 1 530 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Klaipeda

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - 11 11 0.7 -
2.3 - - - - -
3 - 342 342 22.1 -
4.1 - 0 0 0.0 -
4.2 - - - - -
4.3 0 - 0 0.0 -
5.1 - - - - -
5.2 - 0 0 0.0 -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - 182 182 11.7 -
9 934 82 1016 65.5 -
Total 934 617 1 552 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Kotka

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - 0 0 0.4 -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - 0 0 0.7 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - 3 3 5.4 -
5.1 - 0 0 0.0 -
5.2 - 0 1 1.3 -
6.1 - 0 0 0.0 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - 46 46 92.1 -
9 - 0 0 0.0 -
Total - 45 50 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Köpenhamn

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - 0 0 0.0 -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - 3 3 1.1 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - 18 18 6.8 -
9 - 242 242 92.0 -
Total - 263 263 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Lübeck

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - - - - -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 20 - 20 30.1 -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 46 - 46 69.9 -
9 - - - - -
Total 66 - 66 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Nådendal

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 0 8 8 0.1 -
2* 7 32 39 0.5 -
2.1 167 88 256 3.1 -
2.2 254 192 446 5.4 -
2.3 228 2 230 2.8 -
3 599 1773 2372 28.8 -
4.1 16 42 58 0.7 -
4.2 - 4 4 0.1 -
4.3 166 116 282 3.4 -
5.1 1064 1171 2234 27.2 -
5.2 494 10 503 6.1 -
6.1 295 211 507 6.2 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 226 - 226 2.7 -
9 367 699 1066 13.0 -
Total 3 883 4 347 8 231 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Paldiski

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* 15 0 15 5.3 -
2.1 - - - - -
2.2 - 2 2 0.8 -
2.3 - - - - -
3 24 212 237 84.2 -
4.1 - - - - -
4.2 - 1 1 0.2 -
4.3 4 - 4 1.3 -
5.1 - - - - -
5.2 - 0 0 0.1 -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - 21 21 7.3 -
9 - 2 2 0.8 -
Total 43 238 281 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Riga

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - 1 1 100 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
Total - 1 - 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Rostock

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 17 0 18 0.4 -
2* 16 - 16 0.4 -
2.1 17 0 17 0.4 -
2.2 17 1 18 0.4 -
2.3 - - - - -
3 108 151 259 6.3 -
4.1 9 1 10 0.2 -
4.2 - - - - -
4.3 17 1 18 0.4 -
5.1 47 1553 1600 38.7 -
5.2 0 131 131 3.2 -
6.1 263 113 376 9.1 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 514 794 1308 31.6 -
9 164 202 366 8.9 -
Total 1 189 2 949 4 138 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

St.Petersburg

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - - - - -
2.2 - - - - -
2.3 - - - - -
3 - 10 10 6.9 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - - - - -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 139 - 139 93.1 -
8 - - - - -
9 - - - - -
Total 139 10 149 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Swinoujscie

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 128 6 134 3.2 -
2* 2 5 7 0.2 -
2.1 - - - - -
2.2 8 8 17 0.4 -
2.3 14 1 15 0.4 -
3 663 999 1661 39.9 -
4.1 10 2 13 0.3 -
4.2 - - - - -
4.3 42 191 234 5.6 -
5.1 - 485 485 11.6 -
5.2 - 45 45 1.1 -
6.1 111 134 246 5.9 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 735 224 960 23.1 -
9 47 299 346 8.3 -
Total 1 761 2 401 4 161 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Tallinn

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* 5 0 5 1.7 -
2.1 - - - - -
2.2 - 18 18 6.1 -
2.3 - - - - -
3 7 116 123 42.0 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 7 - 7 2.5 -
5.2 - - - - -
6.1 - - - - -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 - 45 45 15.4 -
9 76 19 95 32.4 -
Total 96 198 293 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Travemünde

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 24 2 26 0.2 -
2* 190 0 190 1.6 -
2.1 55 11 66 0.6 -
2.2 204 28 232 1.9 -
2.3 11 74 85 0.7 -
3 2216 1635 3851 31.7 -
4.1 66 37 102 0.8 -
4.2 8 0 8 0.1 -
4.3 2 24 26 0.2 -
5.1 68 2395 2463 20.3 -
5.2 54 9 63 0.5 -
6.1 386 384 770 6.3 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 1686 842 2528 20.8 -
9 1104 630 1734 14.3 -
Total 6 076 6 070 12 146 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Vasa

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* 277 - 277 9.1 -
2.1 - - - - -
2.2 220 - 220 7.2 -
2.3 - - - - -
3 29 - 29 1.0 -
4.1 260 - 260 8.5 -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 1441 554 1995 65.1 -
5.2 - - - - -
6.1 - 34 34 1.1 -
6.2 - - - - -
7 5 - 5 0.0 -
8 4 - 4 0.1 -
9 175 70 245 8.0 -
Total 2 412 658 3 070 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Åbo

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 1248 1 1248 13.5 -
2* 9 70 79 0.9 -
2.1 - 2 2 0.0 -
2.2 187 78 266 2.9 -
2.3 - - - - -
3 819 1001 1821 19.7 -
4.1 30 5 35 0.4 -
4.2 - 0 0 0.0 -
4.3 0 - 0 0.0 -
5.1 1 1367 1369 14.8 -
5.2 - 0 0 0.0 -
6.1 0 1352 1352 14.7 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 203 1748 1951 21.1 -
9 412 696 1108 12.0 -
Total 2 908 6 321 9 230 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
 

Århus

Klass Lastat (ton) Lossat (ton) Totalt (ton) Andel i % Transit (ton)
1 - - - - -
2* - - - - -
2.1 - 0 0 0.0 -
2.2 - 15 15 1.5 -
2.3 - 2 2 0.2 -
3 - 844 844 82.6 -
4.1 - - - - -
4.2 - - - - -
4.3 - - - - -
5.1 - 66 66 6.5 -
5.2 - - - - -
6.1 10 - 10 1.0 -
6.2 - - - - -
7 - - - - -
8 19 36 55 5.4 -
9 - 29 29 2.9 -
Total 29 993 1 022 100 -
* I de fall där delklassen inte är känd har mängd redovisats som klass 2
Publicerad: 2009-11-30 kl. 11:15
Kontakt:
Camilla Oscarsson Camilla.Oscarsson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB