Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Statistik

Tipsa om artikeln
Kunskap om hur farligt gods transporteras i Sverige är viktigt för att kunna bedöma risker i samband med samhällsplanering och vägvalsstyrning.
Läs mer
Ett betydelsefullt verktyg i detta sammanhang är därför statistik om vilka mängder farligt gods som transporteras och vilka transportvägar som används.

Genomförda undersökningar

Undersökningar av flödena av farligt gods är genomförda 1994, 1996, 1998 och 2006.

På dessa sidor hittar du undersökningarna och resultaten i form av rapporter, kartor och tabeller. Dessutom finns sammanställningar om transport av farligt gods från den statistik som Trafikanalys publicerar.

Felkällor och osäkerheter

Resultaten av undersökningarna påverkas av flera antaganden och osäkerheter. Det är således inte möjligt att betrakta resultaten som vetenskapliga fakta.
Det är även viktigt att poängtera att resultaten endast ger en ögonblicksbild av hur flödena ser ut i Sverige. Bland annat förändringar i transportstruktur och efterfrågan av farligt gods förändrar flödena över tid.

Antaganden och osäkerheter som påverkar resultaten är exempelvis följande.
  • Undersökningarna fokuserar endast på transporter utförda under en kort period av året (månad, kvartal etc.). Säsongsvariationer kan påverka resultaten. En uppräkning till årsbasis kräver alltför stora antaganden och undersökningarna kan därför inte på något sätt göras representativa på årsbasis.
  • Uppgifter om transportväg och vägval har varit svåra att lämna beroende på att vissa företag utför ett stort antal transporter under undersökningsperioderna.
  • Företag med ett stort antal fordon har i vissa fall haft administrativa problem med att sammanställa uppgifter.
  • Företag har på grund av uppgiftslämnarbördan lämnat uppgifter för en kortare period än den som undersökningarna avser. Uppgifterna har därefter räknats upp.
  • Alla företag som transporterar farligt gods har inte deltagit i undersökningarna. Det finns större transportföretag som har valt att inte medverka i undersökningarna.

Trafikanalys

Trafikanalys har till huvuduppgift att utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Myndigheten ska bistå regeringen med underlag och rekommendationer.

Trafikanalys ska bedriva omvärldsanalys och omvärldsbevakning och ansvarar för den officiella statistiken inom transporter och kommunikationer.

Trafikanalys ska sprida kunskap inom det transportpolitiska intresseområdet, samt till aktörer inom angränsande politikområden, t.ex. tillväxtpolitik och miljöpolitik.Samverkan med andra myndigheter, liksom med branschorganisationer och regionala aktörer, är en annan viktig del i arbetet.

Trafikanalys har genomfört en förstudie under 2014 om möjligheten att kartlägga farligt gods-flöden i Sverige. Denna förstudie kan hittas via följande länk:

 

PM 2015:3 Möjligheter att kartlägga flöden av farligt gods i Sverige-en förstudie

Publicerad: 2009-11-30 kl. 11:13 | Senast granskad:2015-03-25 kl. 09:10
Kontakt:
Camilla Oscarsson Camilla.Oscarsson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB