Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Att utse säkerhetsrådgivare

Tipsa om artikeln
Syftet med kravet på att ha en eller flera säkerhetsrådgivare är att säkerhetsrådgivaren ska tillföra verksamhetsutövaren säkerhetskompetens och därmed öka säkerheten vid transporter av farligt gods.

Uppgiften att vara säkerhetsrådgivare kan utföras av företagsledaren eller någon anställd. Ett annat alternativ är att anlita en extern person för uppdraget. Kravet på säkerhetsrådgivare kan dock inte avtalas bort. Det är en fråga som måste avgöras från fall till fall beroende på vem som gör vad och i vilken grad verksamheten är involverad i transporten.

Olika aktörer i transportkedjan vid transport av farligt gods

Den som lämnar för transport

Vad som avses med begreppet ”den som lämnar farligt gods för tranport” definieras inte i något regelverk, men förekommer i 11 § LFG. Det är viktigt att inte blanda ihop reglerna som gäller för den som lämnar farligt gods för transport och avsändare enligt ADR och RID. Sedan den 1 juli 2002 har begreppet ”avsändare” inte längre någon betydelse för bedömningen av vem som ska ha en säkerhetsrådgivare. Vem som är avsändare har relevans när det exempelvis gäller vem som ska tillhandahålla transporthandlingar och försäkra sig om att det farliga godset är klassificerat och förpackat på rätt sätt. Den som är avsändare enligt ett transportavtal behöver inte vara den som lämnar farligt gods för transport.

Speditör, agent eller mäklare

En speditör/agent/ mäklare som enbart förmedlar transporttjänster utan att fysiskt hantera godset omfattas inte av krav på säkerhetsrådgivare. Om de däremot har uppgifter som kräver kunskaper och åtgärder enligt transportregelverken omfattas de av krav på att ha en säkerhetsrådgivare.

Terminal

Terminaler är noder i transportkedjan där godset lastas om mellan fordon, järnvägsvagnar, båt och flygplan. Terminaler omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare och vilka transportslag som trafikerar terminalen styr vilken typ av kompetens som säkerhetsrådgivaren behöver.

Transportör

Som transportör räknas de verksamheter som utför själva transporten på väg och järnväg samt i sjö- eller luftfart. Exempel på transportörer är åkerier, järnvägsföretag, rederier och flygbolag. Transportörens säkerhetsrådgivare ska ha behörig för de transportslag som verksamheten omfattar.

Mottagare

Om farligt gods lossas på en plats som inte är avskild från tredje man, och om mottagaren aktivt deltar i lossningen av godset omfattas verksamheten av kravet på säkerhetsrådgivare. När farligt gods lossas inom ett inhägnat område behöver mottagaren inte ha en säkerhetsrådgivare, oavsett om mottagaren deltar i lossningen eller inte.

Publicerad: 2017-02-02 kl. 10:44
Kontakt:
Brita Skärdin Brita.Skardin@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB