Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Anvisning om examination av säkerhetsrådgivare

Tipsa om artikeln
Från den 1 januari 2016 gäller följande vid examination av säkerhetsrådgivare.

Beskrivning av provet

Examinationen genomförs som ett skriftligt prov och innehåller följande delar.

 • Allmänna frågor, 20 st
 • Transportrelaterade frågor, 20 st per transportslag
 • En fallstudie.

Provet omfattar de ämnesområden som finns beskrivna i bilaga 1 till MSBFS 2015:9. De allmänna frågorna är mer övergripande och gäller för samtliga transportslag. De transportrelaterade proven innehåller frågor som avser respektive transportslag (väg, järnväg, sjö eller flyg).

Frågorna utgörs av flervalsfrågor där ett eller fler svarsalternativ kan vara rätt.

I fallstudien får den som genomgår examination med egna ord beskriva hur säkerhetsrådgivaren ska utföra sina uppgifter och ta sitt ansvar, exempelvis i en beskriven verksamhet eller situation. Fallstudien består av högst 10 frågor/uppgifter och avläggs endast vid förstagångsprovet.

Examinationen kan genomföras som förstagångs-, repetitions- eller kompletteringsprov. Om provet består av delprov kan den som har underkänts vid ett delprov göra ett omprov.

Förstagångsprov

Prov för den som inte tidigare har genomgått examination eller när giltighetstiden på ett tidigare intyg har löpt ut.

Repetitionsprov

Prov för den som vill förlänga sin behörighet som säkerhetsrådgivare och vars intyg inte har löpt ut.

Kompletteringsprov

Prov för den som vill utöka sin behörighet med ett eller flera transportslag.

Omprov

Prov för den som underkänts vid examination. Vid omprov prövas endast det eller de delprov som har underkänts.

Läs mer om de olika proven och om intygets giltighetstid

Läs om hur du anmäler dig till examination

Regler för examination

 • Deltagarna ska vid examinationstillfället uppvisa giltig fotolegitimation samt lämna in personbevis (Utdrag om folkbokföringsuppgifter) med uppgift om medborgarskap och födelseort.
 • En säkerhetsrådgivare med ett intyg utfärdat i ett annat land som vill komplettera sin behörighet, ska senast vid examinationstillfället styrka sin grundbehörighet genom att lämna in en kopia av giltigt intyg till provförrättaren.
 • Examinationen genomförs med gemensam start för alla anmälda deltagare. Den som ska avlägga prov ska, oavsett vilken typ av prov det handlar om, tilldelas alla aktuella delprov vid examinationens början. Examinationen avbryts för en gemensam rast efter ungefär halva provtiden. Den är 8 timmar oavsett hur många transportslag som examinationen omfattar och vilken provform examinationen avser.
 • För att få helt rätt på en fråga (1 poäng) måste samtliga svarsalternativ vara rätt markerade, inga delpoäng delas ut.
 • För att uppnå godkänt resultat måste deltagaren ha rätt svar på minst 60 % av varje delprovs maximala poängsumma.
 • Resultatet av examinationen meddelas per brev till varje deltagare senast två veckor efter examinationstillfället.

Tillåtna hjälpmedel

Följande internationella och nationella bestämmelser i bokform/pappersutgåva får användas som hjälpmedel vid examinationen:

 • Lag (2006:263) om transport av farligt gods,
 • Förordning (2006:311) om transport av farligt gods,
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods,
 • ADR/ADR-S,
 • RID/RID-S,
 • IMDG-koden, svensk och engelsk utgåva,
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro-fartyg i Östersjön (Östersjöavtalet),
 • ICAO-TI,
 • IATA-DGR,
 • Luftfartstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:23) om medförande av farligt gods,
 • Luftfartstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (LFS 2007:49) om kommersiellt bruksflyg med helikopter,

eller annan författning som ersatt någon av ovanstående eller som är relevant för ämnesområdet.

Sekretess

MSB:s prov för säkerhetsrådgivare är sekretessbelagda enligt 17 kap. 4 § i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Arkivering

MSB arkiverar prov för säkerhetsrådgivare i sex år.

Publicerad: 2009-12-03 kl. 15:56 | Senast granskad:2017-06-20 kl. 16:42
Kontakt:
Johan Broqvist Johan.Broqvist@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB