Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rapportera olyckor och tillbud vid transport av farligt gods

Tipsa om artikeln
Olyckor och tillbud som inträffar i samband med lastning, lossning eller transport av farligt gods på väg och järnväg ska enligt kap. 1.8.5 i ADR-S och RID-S rapporteras till MSB.
Rapportering av olyckor och tillbud med farligt gods som inträffar i samband med sjö- eller lufttransport ska göras till Transportstyrelsen enligt gällande bestämmelser för respektive transportslag.

Vem ska rapportera?

Vid en olycka eller tillbud med farligt gods är ledningen för verksamheten ansvarig för att sammanställa och skicka en rapport till MSB senast en månad efter det inträffade. Säkerhetsrådgivaren kan vara ett stöd för ledningen i att ta fram underlag till rapporten och förhindra att nya olyckor inträffar. 

När ska du rapportera?

Olyckor och tillbud som ska rapporteras är

  • personskador som står i direkt samband med det transporterade farliga godset och som leder till intensivvård, sjukhusvistelse på minst ett dygn, oförmåga att arbeta under minst tre sammanhängande dagar eller dödsfall.
  • utsläpp av farligt gods med minst 50 kg eller liter i transportkategori 0 eller 1, 333 kg eller liter i transportkategori 2, eller 1000 kg eller liter i transportkategori 3 eller 4.
  • direkt fara för utsläpp av farligt gods i samma mängder som ovan, t ex på grund av skador på tankar eller containrar, att fordonet vält eller brand i omedelbar närhet.
  • alla händelser med smittförande ämnen (klass 6.2) och radioaktiva ämnen (klass 7).
  • skada på egendom eller miljö som överskrider 50 000 Euro.
  • händelser när myndighet initierat utrymning av personer eller avspärrningar av allmänna transportleder under minst tre timmar föranlett av faror med det farliga godset.

Bestämmelserna i sin helhet finns i 1.8.5.3 i ADR-S och RID-S.

Hur rapporterar du?

Rapportering sker via MSB:s webbplats. Innan rapportering måste du registrera sig som ny användare. Användarnamnet är din e-postadress. Lösenordet väljer du själv.
 
Om du är säkerhetsrådgivare för flera olika företag kan du använda samma användarnamn och lösenord för samtliga företag. Genom att företagets organisationsnummer måste anges elimineras risken för sammanblandning.
 

Vad händer med rapporterna?

Rapporterade händelser med farligt gods avidentifieras, sammanställs och analyseras för att sprida kunskap och erfarenheter.

Årsvisa sammanställningar av händelser med farligt gods

Analyser av händelser med farligt gods

Publicerad: 2009-11-26 kl. 13:58 | Senast granskad:2015-07-01 kl. 11:12
Kontakt:
Marianne Stålheim Marianne.Stalheim@msb.se
Transport av farligt gods - Väg och järnväg 2015/2016
Antal
Ej i lager