Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Litiumbatterier

Tipsa om artikeln
Transport av utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning är farligt gods då de innehåller litiumbatterier. För att få skicka batterier och utrustning som innehåller batterier krävs att bestämmelser som anger bland annat hur batterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras följs.

Klassificering

Batterier klassificeras med ett fyrsiffrigt identifieringsnummer för farligt gods som kallas UN-nummer.

Namn UN-nummer
Litiumbatterier  3090
Litiumbatterier, förpackade med utrustning 3091
Litiumbatterier, i utrustning 3091
Litiumjonbatterier 3480
Litiumjonbatterier förpackade med utrustning 3481
Litiumjonbatterier i utrustning 3481

 

Läs mer

- Föreskrifterna ADR-S ger information om vilka bestämmelser och förutsättningar som måste följas vid nationell och internationell transport på väg.

- IATAS (The International Air Transport Association) hemsida ger information om vad som gäller för flygtransporter.

Lättnad för transport av små litiumbatterier

Det finns en lättnad från reglerna för små litiumbatterier och den anges i en så kallad särbestämmelse 188.

Denna lättnad gäller för ett litiumbatteri (icke laddningsbart) på högst 2 gram och för ett litiumjonbatteri (laddningsbart) på högst 100Wh (wattimmar). Enligt särbestämmelsen ska även vissa krav om provning av batteriet (kapitel 2.9) och krav på förpackningen (kapitel 4.1) följas.

Du hittar hela särbestämmelsen nedan och sammandrag av kraven i 2.9 och 4.1:

Särbestämmelse SP188

Sammandrag (2.9+4.1)

Antalet wattimmar (Wh) för ett batteri fås fram genom att multiplicera batteriets spänning volt (V) med kapaciteten i amperetimmar (Ah): Wh= V x Ah

För att kunna använda lättnaden krävs bland annat att kollit är märkt med symbolen enligt nedan, vilken även är nedladdningsbar. Märkningen krävs inte i de fall högst två batterier (högst 2 gr litium eller 100 Wh) är installerade i utrustning och sändningen innehåller högst två kollin. Med utrustning menas till exempel en mobiltelefon eller skruvdragare.

Märke för kollin som innehåller litiumceller eller -batterier iordningställda för transport enligt särbestämmelse 188:

Märke för kollin som innehåller litiumceller eller -batterier iordningställda för transport enligt särbestämmelse 188

 

Transport enligt särbestämmelse 188.eps

Transport enligt särbestämmelse 188.bmp

 Bild på skylt 188

Minsta bredd 120 mm
Minsta höjd 110 mm

 

Märket ska kompletteras med information enligt följande:

* Plats för UN-nummer

** Plats för telefonnummer för ytterligare information

Frågor om litiiumbatterier

Hur transporteras använda (begagnade) litiumbatterier?

Det finns även särskilda bestämmelser i ADR/RID som ska följas vid transport av dessa batterier. De ska förpackas enligt förpackningsinstruktion P909. Dessutom finns två särbestämmelser SP 377 och SP 636(b) där regler för dessa transporter återges.

Hur transporteras skadade och defekta litiumbatterier?

Det finns speciella bestämmelser i ADR/RID som ska följas vid transport av dessa batterier. Dessa batterier ska förpackas enligt förpackningsinstruktionerna P908 eller LP904. Däremot får ”extra farliga batterier” inte transporteras enligt denna bestämmelse utan endast enligt de villkor som angivits av den behöriga myndigheten (MSB i Sverige). Med ”extra farliga batterier” avses batterier som är benägna att snabbt falla isär, reagera farligt, alstra lågor eller generera farlig värmeutveckling eller avge giftiga, frätande eller brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden. Kollin ska märkas med ”SKADADE/DEFEKTA LITIUMJONBATTEREIER” eller ”SKADADE/DEFEKTA LITIUMBATTERIER, PRIMÄRA”. Det finns också fler bestämmelser i ADR/RID som måste följas.

Räddning e-fordon 

MSB har tagit fram rekommendationer som är bra "att tänka på" vid trafikskadehändelse med e-fordon. 

Räddning  e-fordon 

Risker med brand i batterier

MSB arbetar med att ta fram en vägledning hur räddningstjänsten ska agera vid litiumbränder. 

Samlat svar på frågor som kommit in till MSB angående Risker och agerande vid brand i batterier.

Vilken lagstiftning gäller för litium/litiumjonbatterier?

Myndigheten för samhällsskydd (MSB), Naturvårdsverket (NV) och Elsäkerhetsverkets (Elsäk) har tillsammans sammanställt vilka aktuella lagstiftningar som gäller för litium-/litiumjonbatterier.

Lagstiftning för litiumbatterier

Publicerad: 2019-02-15 kl. 16:11 | Senast granskad:2019-02-23 kl. 13:42
Kontakt:
Camilla Oscarsson Camilla.Oscarsson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB