Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

RID-S

Tipsa om artikeln
Föreskrifterna i RID-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på järnväg.
RID-S är i dagligt tal benämningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg.

Bokstaven ”S” efter RID betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID), bihang C till COTIF (Fördraget om internationell järnvägstrafik), kompletterad med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige.

RID ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till COTIF samt mellan och inom EU-medlemsstaterna. 


RID-S 2019 (gäller från och med 1 januari 2019)


RID-S 2017 (gäller till och med 30 juni 2019)


MSBFS 2016:9 föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

MSBFS 2017:2 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:9) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

RID-S 2017 Tabell AB del 3


Skriftliga instruktioner kan skrivas ut från denna sida

Innehåll

RID-S består dels av inledande föreskrifter, dels av bilagorna 1 och S.

Bestämmelserna i bilaga 1 är identiska med motsvarande bestämmelser i RID. Dessa bestämmelser ska tillämpas både vid nationella och internationella transporter.

Bilaga S innehåller däremot bestämmelser som endast är tillämpliga vid nationella transporter.

Inledande föreskrifter

I de inledande föreskrifterna beskrivs uppbyggnaden av RID-S, vissa begrepp definieras och bestämmelser om teknisk kontroll anges.

Bilaga 1

Bilaga 1 delas in i sju olika delar, vilka behandlar alla moment i en transport. Allt från förberedande arbete som exv. klassificering och krav på förpackning till själva utförandet som exempelvis  märkning av järnvägsvagnar.

Till innehåll motsvaras delarna i princip av delarna 1-7 i bilaga A till ADR-S. Delarna innehåller emellertid vissa bestämmelser som är specifika för järnvägstransport, exempelvis ämnen och föremål tillåtna för transport och konstruktion av cisternvagnar.

Följande delar finns i bilaga 1 till RID-S
 • Del 1 Allmänna bestämmelser
 • Del 2 Klassificering
 • Del 3 Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade och reducerade mängder
 • Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar
 • Del 5 Bestämmelser för avsändning
 • Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar
 • Del 7  Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering

Bilaga S

Bilaga S innehåller bestämmelser som endast är tillämpliga för nationella transporter. Vid nationella transporter gäller således bilaga 1 tillsammans med bilaga S.


Bokstaven ”S” betecknar att bilagan innehåller specifika bestämmelser som endast gäller i Sverige.


I bilaga S finns exempelvis bestämmelser om

 • märkning av expressgodsvagnar,
 • språk i transporthandlingar,
 • uppehållsplats för resande,
 • övervakning av vagn,
 • användning av multilaterala avtal, och
 • lastsäkring.
Publicerad: 2011-07-01 kl. 00:00 | Senast granskad:2019-02-21 kl. 12:09
Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se

 

Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager