Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

ADR-S

Tipsa om artikeln
Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.
ADR-S är i dagligt tal benämningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.
 
Bokstaven ”S” efter ADR betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), kompletterade med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige.
 
ADR ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till överenskommelsen samt mellan och inom EU-medlemsstaterna.

ADR-S 2019 (gäller från och med 1 januari 2019, utom del 20 bilaga S som gäller från och  med 1 mars 2019)

 

MSBFS 2018:5 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

ADR-S 2019 Tabell AB i del 3


Skriftliga instruktioner kan skrivas ut från denna sida

Beställ ADR-S 2019 

Remissversion av ADR-S
(här hittar du föreskriftsförslaget med markerade ändringar)


ADR-S 2017 (gäller till och med 30 juni 2019, utom del 20 bilaga S som gäller till och med 28 februari 2019)

 

MSBFS 2016:8 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

MSBFS 2017:1 föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
  

ADR-S 2017 Tabell AB i del 3

Skriftliga instruktioner kan skrivas ut från denna sida

Innehåll

ADR-S består dels av inledande föreskrifter, dels av bilagorna A, B och S.
 
Bestämmelserna i bilagorna A och B är identiska med motsvarande bestämmelser i bilagorna A och B till ADR. Dessa bestämmelser ska tillämpas både vid nationella och internationella transporter.
 
Bilaga S innehåller däremot bestämmelser som endast är tillämpliga vid nationella transporter.

Inledande föreskrifter

I de inledande föreskrifterna beskrivs uppbyggnaden av ADR-S, vissa begrepp definieras och bestämmelser om teknisk kontroll anges.

Bilagorna A och B

Bilagorna A och B delas in i nio olika delar, vilka behandlar alla moment i en transport. Allt från förberedande arbete som exv. klassificering och krav på förpackning till själva utförandet som exv.  märkning av fordon och förarutbildning.
 
Bilaga A innehåller delarna 1 till 7. Till innehåll motsvaras dessa i princip av delarna 1-7 i bilaga 1 till RID-S. Bilaga B består av delarna 8 och 9, vilka innehåller bestämmelser specifika för vägtransporter.
 
Följande delar finns i bilagorna A och till ADR-S
 • Del 1 Allmänna bestämmelser
 • Del 2 Klassificering
 • Del 3 Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade och reducerade mängder
 • Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar
 • Del 5 Bestämmelser för avsändning
 • Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar
 • Del 7 Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering
 • Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation
 • Del 9 Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon

Bilaga S

Bilaga S innehåller bestämmelser som endast är tillämpliga för nationella transporter. Vid nationella transporter gäller således bilagorna A och B tillsammans med bilaga S.
 
Bokstaven ”S” betecknar att bilagan innehåller specifika bestämmelser som endast gäller i Sverige.
I bilaga S finns exempelvis bestämmelser om
 • användning av äldre fordon,
 • språk i transporthandlingar,
 • övningskörning,
 • kontroll av brandsläckare,
 • godkännande av dolly,
 • lokala transporter av farligt gods på väg eller i terräng,
 • transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller bortskaffande,
 • användning av multilaterala avtal, och
 • lastsäkring.

 

Publicerad: 2011-07-01 kl. 00:00 | Senast granskad:2019-02-21 kl. 12:09
Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se

 

Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager