Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Lag och förordning

Tipsa om artikeln
Lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt gods utgör ramverken för författningsregleringen inom området transport av farligt gods.
Både lagen och förordningen gäller för samtliga transportslag, det vill säga väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransporter.

Lagen

Syftet med lagen (2006:263) om transport av farligt gods är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Lagen innehåller övergripande förutsättningar och bestämmelser som avgränsar dess tillämpningsområde. Exempelvis innehåller lagen definitioner av begreppen transport, transportmedel och farligt gods.

Dessutom innehåller lagen bestämmelser om att den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport ska vidta nödvändiga skyddsåtgärder och övriga försiktighetsmått för att uppnå lagens syfte.
 
I övrigt innehåller lagen bland annat bestämmelser om säkerhetsrådgivare, straffansvar, föreläggande, förbud och vite samt bemyndiganden i samband med tillsyn.

Förordningen

I förordningen (2006:311) om transport av farligt gods pekas framförallt ansvariga myndigheter ut och vilka uppgifter som de ska utföra. Dessutom finns kompletterande bestämmelser avseende regleringen om säkerhetsrådgivare.
 

Lagens förarbeten 

SOU 2004:87

Regeringens proposition 2005/06:51

Publicerad: 2009-11-05 kl. 14:50 | Senast granskad:2015-09-16 kl. 08:25
Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se

 

Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager