Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Varningsetiketter vid transport av farligt gods

Tipsa om artikeln
Ett kemiskt ämne kan ha egenskaper som medför fara vid hantering och transport. Därför finns varningsetiketter som anger ämnets farlighet; till exempel explosivt, brandfarligt, frätande etc och märkning som ger kompletterande information.

Kollin

Varningsetiketter avsedda för kollin har formen av en kvadrat (minst 100 mm x 100 mm), ställd på ett hörn (diamantformad). Storleken på varningsetiketterna får minskas om kollits utformning kräver detta, förutsatt att symboler och andra delar i etiketten förblir tydligt synliga. Bestämmelser om varningsetiketter finns i delavsnitt 5.2.2.2 i ADR-S och RID-S.

Containrar, tankar, fordon och järnvägsvagnar

Storetiketter ska fästas på utsidan av containrar, tankar, fordon och järnvägsvagnar. Storetiketter ska, med avseende på färg och symboler, motsvara varningsetiketter för det farliga gods som transporteras. För klass 7 finns emellertid en speciell storetikett, nr 7D. Storetiketter som är avsedda att fästas på containrar, tankar, fordon och vagnar ska vara minst 250 mm x 250 mm. Bestämmelser om storetiketter anges i avsnitt 5.3.1 i ADR-S och RID-S.

Märkningar

Vid transport av vissa typer och mängder av farligt gods kan andra märkningskrav gälla som komplement till eller istället för varningsetiketter. Följande märkningar finns för kollin, containrar, tankar, fordon och vagnar:

 • Märke för kollin som innehåller litiumceller eller -batterier iordningställda för transport enligt särbestämmelse 188 (5.2.1.9)
 • Märke för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur, (5.3.3)
 • Varningsmärke för gasbehandlad lastbärare, (5.5.2.3.2)
 • Varningsmärke för fordon och containrar innehållande kylande/konditionerande ämnen (risk för kvävning), (5.5.3.6.2)
 • Märke för miljöfarliga ämnen ("fisken och trädet"), (5.2.1.8.6)
 • Märke för begränsad mängd, (3.4.7 och 3.4.8)
 • Märke för reducerad mängd, (3.5.4.2)
 • Riktningspilar, (5.2.1.9.1)
 • Märke för biologiskt ämne, kategori B med UN 3373, (4.1.4.1, P650)
 • Märke för genetiskt modifierade organismer/mikroorganismer med UN 3245, (4.1.4.1, P904)
 • Etikett för rangering (järnväg), (5.3.4.2 enbart i RID-S)

Var finns farligt godsetiketter?

MSB tillhandahåller inga tryckta varningsetiketter eller andra märkningar för transport av farligt gods. Däremot så finns det olika företag, t.ex. tryckerier, förpackningstillverkare, ADR-utbildare och konsulter som tillhandahåller sådana. Dessa företag hittas enklast genom en sökning på Internet, t.ex. med sökfraserna ”farligt godsetiketter” eller "etiketter farligt gods".

Förlagor till etiketter och märken

Viktigt vid nedladdning av bild

För att ladda ner bilden, högerklicka på länken och välj "Spara mål som..." i menyn som visas.
 
När du laddar ner bilden som en .eps får den ändelsen .ps vilket måste ändras till .eps för att filen ska fungera.
 
Filformatet  .bmp används i bland annat Word. Denna fil är ca 10 cm x 10 cm 300dpi (högupplöst).

 

Varningsetiketter

 

 

Nr 1 Explosiva ämnen och föremål

 

Riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3

Symbol: exploderande bomb, svart på orange botten, siffran "1" i nedre hörnet.

**) Angivelse av riskgrupp – anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara.

*) Angivelse av samhanteringsgrupp – anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara.

 
Symbol Riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.3

Nr 1.4 Riskgrupp 1.4

Svarta siffror på orange botten, vilka ska ha en teckenhöjd av 30 mm och en tjocklek av 5 mm (för en etikett 100 mm x 100 mm), siffran "1" i nedre hörnet.

*) Angivelse av samhanteringsgrupp - anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara.

Symbol Riskgrupp 1.4

Nr 1.5 Riskgrupp 1.5

Svarta siffror på orange botten, vilka ska ha en teckenhöjd av 30 mm och en tjocklek av 5 mm (för en etikett 100 mm x 100 mm) siffran "1" i nedre hörnet.

*) Angivelse av samhanteringsgrupp - anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara.

Nr 1.5 i filformatet .eps

Nr 1.5 i filformatet .bmp

Symbol Riskgrupp 1.5

Nr 1.6 Riskgrupp 1.6

Svarta siffror på orange botten, vilka ska ha en teckenhöjd av 30 mm och en tjocklek av 5 mm (för en etikett 100 mm x 100 mm), siffran "1" i nedre hörnet.
 
*) Angivelse av samhanteringsgrupp - anges inte när den explosiva egenskapen utgör sekundärfara. 
Nr 1.6 Riskgrupp 1.6

 

Nr 2.1 Gaser, brandfarliga

 

Symbol: Flamma, svart eller vit på röd bakgrund, siffran "2" i nedre hörnet.


Nr 2.1 i filformatet .eps (vit)

 

Varningsetikett Nr 2.1 Gaser (brandfarliga)

 

 

 

 

 

 

Varningsetikett Nr 2.1 Gaser (brandfarliga)

 

Nr 2.2 Gaser, ej brandfarliga, ej giftiga

Symbol: Gasflaska, svart eller vit på grön bakgrund, siffran "2" i nedre hörnet.
 

Varningsetikett Nr 2.2 gaser

 

 

 

 

 

 

Varningsetikett Nr 2.2 gaser

 

Nr 2.3 Gaser, giftiga

 

Symbol: Dödskalle med korsande benknotor, svart på vit bakgrund, siffran "2" i nedre hörnet.
 
Varningsetikett Nr Nr 2.3 Gaser

Nr 3 Brandfarliga vätskor

Symbol: Flamma, svart eller vit på röd bakgrund, siffran "3" i nedre hörnet.
 

Varningsetikett Nr 3 Brandfarliga vätskor

 

 

 

 

 

 

Varningsetikett Nr 3 Brandfarliga vätskor

Nr 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen

 

 

Symbol: Flamma, svart på vit bakgrund med sju lodräta röda ränder, siffran "4" i nedre hörnet.

  

Varningsetikett Nr 4.1 Brandfarliga fasta ämnen

Nr 4.2 Självantändande ämnen

Symbol: Flamma, svart på vit (övre hälften) och röd (nedre hälften) bakgrund, siffran "4" i nedre hörnet.
 
Varningsetikett Nr 4.2 Självantändande ämnen

Nr 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Symbol: Flamma, svart eller vit på blå bakgrund, siffran "4" i nedre hörnet.
 

Varningsetikett Nr 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

 

 

 

 

 

 

Varningsetikett Nr 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Nr 5.1 Oxiderande ämnen

Symbol: Flamma över en cirkel, svart på gul bakgrund, siffran "5.1" i nedre hörnet.
 
Varningsetikett Nr 5.1 Oxiderande ämnen

 

Nr 5.2 Organiska peroxider

 

Symbol: Flamma, svart på röd (övre halvan) och gul (nedre halvan) bakgrund, siffran 5.2 i nedre hörnet.

 

Varningsetikett Nr 5.2

 

 

 

 

 

 

 Varningsetikett Nr 5.2 vit

 

Nr 6.1 Giftiga ämnen

 

 

Symbol: Dödskalle med korsade benknotor, svart på vit bakgrund, siffran "6" i nedre hörnet. 

Nr 6.1 i filformatet .eps

Nr 6.1 i filformatet .bmp

Nr 6.1 i filformatet .png

 Varningsetikett Nr 6.1 Giftiga ämnen

 

Nr 6.2 Smittförande ämnen

 

Symbol: Cirkel överlagrad med tre skärformade tecken och uppgifter, svarta på vit bakgrund, siffran "6" i nedre hörnet.

På etikettens nedre hälft får följande text anges: "INFECTIOUS SUBSTANCE" and "In case of damage or leakage immediately notify Public Health Authority", (eller på svenska: "SMITTFÖRANDE ÄMNE" och
"I händelse av skada eller läckage, informera omedelbart hälsomyndighet och lokal räddningstjänst").

Nr 6.2 (utan text)  i filformatet .eps 

Nr 6.2 (utan text)  i filformatet .bmp

Nr 6.2 (utan text) i filformatet .png

Nr 6.2 i filformatet .eps

Nr 6.2 i filformatet .bmp

Nr 6.2 i filformatet .png

 Varningsetikett Nr 6.2 Smittförande ämnen    62

 

 

 

Nr 7A Radioaktiva ämnen

 

Symbol: Strålningssymbol, svart på vit bakgrund.

Text (obligatorisk): svart på etikettens nedre hälft: "RADIOACTIVE", "CONTENTS...", "ACTIVITY...".

Efter ordet "RADIOACTIVE" följer ett lodrätt rött streck. Siffran "7" i nedre hörnet.

Nr 7A i filformatet .eps

Nr 7A i filformatet .bmp

Nr 7A i filformatet .png

Varningsetikett Nr 7A Strålningssymbol

 

Nr 7B Radioaktiva ämnen

 

Symbol: Strålningssymbol, svart på gul bakgrund med vit kant (övre hälften)
Vit bakgrund (nedre hälften).

Text (obligatorisk): svart på etikettens nedre hälft: "RADIOACTIVE", "CONTENTS...", "ACTIVITY...", samt i ett fält med svart inramning: "TRANSPORT INDEX". På uttrycket "RADIOACTIVE" följer två lodräta röda streck. Siffran "7" i nedre hörnet.

Nr 7B i filformatet .eps

Nr 7B i filformatet .bmp

Nr 7B i filformatet .png

Etikett Nr 7B Strålningssymbol

 

Nr 7C Radioaktiva ämnen

 

Symbol: Strålningssymbol, svart på gul bakgrund med vit kant (övre hälften)
Vit bakgrund (nedre hälften).

Text (obligatorisk): svart på etikettens nedre hälft: "RADIOACTIVE", "CONTENTS...", "ACTIVITY...", samt i ett fält med svart inramning: "TRANSPORT INDEX". På uttrycket "RADIOACTIVE" följer tre lodräta röda streck. Siffran "7" i nedre hörnet.

Nr 7C i filformatet .eps

Nr 7C i filformatet .bmp

Nr 7C i filformatet .png

Varningsetikett Nr 7C Strålningssymbol

 

Nr 7D Storetikett för radioaktiva ämnen i klass 7

 

Symbol: Strålningssymbol: svart på gul bakgrund med vit bård (övre halvan) och vit bakgrund (nedre halvan).


Nedre halvan skall visa ordet "RADIOACTIVE" eller alternativt, då så krävs, tillämpligt UN-nummer (se 5.3.1.7.2 och 5.3.2.1.2), och siffran "7" i nedre hörnet.

Nr 7D i filformatet .eps

Nr 7D i filformatet .bmp

Nr 7D i filformatet .png

Varningsetikett Nr 7D Storetikett för radioaktiva ämnen i klass 7

 

Nr 7E Radioaktiva ämnen (Fissila ämnen)

 

Vit bakgrund. Text (obligatorisk): svart på etikettens övre hälft: "FISSILE", i ett fält med svart inramning på etikettens nedre hälft: "CRITICALITY SAFETY INDEX"

Nr 7E i filformatet .eps

Nr 7E i filformatet .bmp

Nr 7E i filformatet .png

Varningsetikett Nr 7E Klyvbara ämnen i klass 7

 

Nr 8 Frätande ämnen

 

Symbol: Vätskor som hälls ur två provrör och angriper en hand och ett metallstycke, svart på vit bakgrund (övre halvan), svart bakgrund med vit kant (nedre halvan), siffran "8" i nedre hörnet.

Nr 8 i filformatet .eps

Nr 8 i filformatet .bmp

Nr 8 i filformatet .png

8

 

Nr 9 Övriga farliga ämnen och föremål

 

Symbol: Sju lodräta ränder, svart på vit bakgrund (övre halvan) och vit bakgrund (nedre halvan), siffran "9" understruken i nedre hörnet. 

Nr 9 i filformatet .eps

Nr 9 i filformatet .bmp

Nr 9 i filformatet .png

Nr 9A Övriga farliga ämnen och föremål


Symbol: Sju lodräta ränder, svart på vit bakgrund (övre halvan). Batterigrupp, ett skadat med en brinnande flamma, svart på vit bakgrund (nedre halvan), siffran ”9” understruken i nedre hörnet.

Nr 9A i filformatet .eps

Nr 9a i filformatet .bmp

Nr 9A i filformatet .png

 

Varningsetikett Nr 9 Övriga farliga ämnen och föremål

 

 

Bild på varningsskyt 9a

 

Märkningar

Märke för kollin som innehåller litiumceller eller -batterier iordningställda för transport enligt särbestämmelse 188

 

Transport enligt särbestämmelse 188.eps

Transport enligt särbestämmelse 188.bmp

Transport enligt särbestämmelse 188 .png

 Bild på skylt 188

 

Märke för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur

 

 

Transport vid förhöjd temperatur .eps

Transport vid förhöjd temperatur .bmp

Transport vid förhöjd temperatur .png

Märke för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur

Varningsmärke för gasbehandlad lastbärare


 

Gasbehandlad lastbärare .eps

Gasbehandlad lastbärare .bmp

Gasbehandlad lastbärare .png

Gasbehandlad lastbärare

 

Varningsmärke för fordon, vagnar och containrar innehållande kylande/konditionerande ämnen (risk för kvävning)

 

 

Risk för kvävning .eps

Risk för kvävning .bmp

Risk för kvävning .png

 Risk för kvävning

 

Märke för miljöfarliga ämnen

 

(fisk och träd)

 

Miljöfarliga ämnen .eps

Miljöfarliga ämnen .bmp

Miljöfarliga ämnen .png

 

Miljöfarliga ämnen

 

Märke för begränsad mängd

 

  

Begränsad mängd .eps

Begränsad mängd .bmp

Begränsad mängd .png

 

 

 

 

Märke för begränsad mängd för kolli som uppfyller lufttransport enligt ICAO

Begränsad mängd (lufttransport) .eps

Begränsad mängd (lufttransport) .bmp

Begränsad mängd (lufttransport) .png

 

 

Märke för reducerad mängd

 

E-märke röd .eps

E-märke röd .bmp

E-märke röd .png

 

 

 

 

E-märke svart .eps

E-märke svart .bmp

E-märke svart .png

 

 

Riktningspilar

 

 

Röda pilar .eps

Röda pilar .bmp

Röda pilar .png

 

 

 

Svarta pilar .eps

Svarta pilar .bmp

Svarta pilar .png

 

 

Märke för biologiskt ämne, kategori B (UN 3373)

 

UN 3373 .eps

UN 3373 .bmp

UN 3373 .png

UN3373

Märke för genetiskt modifierade organismer/mikroorganismer (UN 3245)

 

UN 3245 .eps

UN 3245 .bmp

UN 3245 .png

UN3245

Etiketter för rangering (järnväg)

 

Nr. 13 .eps

Nr. 13 .bmp

Nr. 13 .png

Rangering 13

 

Nr. 15 .eps

Nr. 15 .bmp

Nr. 15 .png

Rangering 15
Publicerad: 2010-04-23 kl. 16:00 | Senast granskad:2019-01-16 kl. 14:26
Kontakt:
Camilla Oscarsson Camilla.Oscarsson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB