Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Multilaterala avtal

Tipsa om artikeln
Bestämmelserna i ADR-S och RID-S medger att behöriga myndighet i respektive land kan ingå temporära avtal, så kallade multilaterala avtal.

ftet med multilaterala avtal är att tillfälligt tillämpa andra regler än de som finns i ADR-S och RID-S, exempelvis för att anpassa regelsystemet till teknisk och industriell utveckling.

Tillämpning

Multilaterala avtal upprättas med en längsta tillåtna giltighetstid om fem år. Under denna period är avsikten att motsvarande regler ska införas i ADR och RID. Efter fem upphör avtalen att gälla och då måste regler ha införts i ADR och RID för att tillämpningen fortsättningsvis ska vara möjlig.
 
I Sverige är MSB behörig myndighet enligt ADR och RID och är därför behörig att dels upprätta multilaterala avtal och dels underteckna avtal som andra länder har upprättat.
För att ett multilateralt avtal ska börja gälla måste, förutom initiativtagaren, minst ett annat ADR- eller RID-anslutet land underteckna avtalet.
 
De regler som de multilaterala avtalen innehåller kan endast tillämpas vid transport i de länder som har undertecknat avtalen. Vid transport mellan länder måste därför transitländerna också ha undertecknat avtalen. I Sverige är det även möjligt att tillämpa de multilaterala avtal som MSB har undertecknat vid nationella transporter inom Sverige.

Gällande avtal

Samtliga avtal som någon behörig myndighet har upprättat finns för vägtransporter enligt ADR på FN:s hemsida och för järnvägstransporter enligt RID på OTIF:s hemsida. Där hittar du förutom förteckningar över avtalen även information om vilka länder som har undertecknat dem och hur lång giltighetstiden är.

Multilaterala avtal enligt ADR 

Multilaterala avtal enligt RID (1.5.1.1: Temporary derogations (multilateral special agreements))

Avtal som Sverige har undertecknat

De avtal som Sverige har undertecknat finns översatta till svenska och presenteras i tabellen nedan. Observera att vissa avtal kräver att en kopia av avtalet finns med vid varje transport som utförs.

ADR-avtalTitelGiltigt till
M317 Transport av fast medicinskt avfall eller smittförande avfall, Kategori A 2020-12-31
M313
Transport av explosiva ämnen och föremål som tillhör försvarsmakten och som ska destrueras 2023-06-15
Antal fordon i en transportenhet vid transport av farligt gods

2021-12-16

Transport av gaser av klass 2 i gasflaskor godkända av ”US Department  of Transportation” (DOT) enligt 1.1.4.2 i ADR-S

 2019-06-01

Transport av UN 1965 i fasta tankar (tankfordon)

 2019-05-31

Användning av norska danska eller svenska i godsdeklarationen

Tills vidare

 
För närvarande finns inga RID-avtal som är undertecknade av Sverige.

Publicerad: 2009-11-30 kl. 11:18 | Senast granskad:2019-04-04 kl. 08:28
Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB