Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Dispenser

Tipsa om artikeln
MSB kan i speciella undantagsfall medge individuella dispenser från gällande bestämmelser i ADR-S och RID-S, under förutsättning att säkerheten inte äventyras.
Transporterna ska vara tydligt definierade och tidsbegränsade samt utföras i Sverige. Handläggningstiden för ett dispensärende är cirka sex veckor.

Ansökan om dispens

En ansökan om dispens ska minst innehålla följande uppgifter:

  • Sökandes namn, adress och telefonnummer. 
  • Motivering till varför dispens från bestämmelserna i ADR-S eller RID-S är nödvändig och angivelse av den/de bestämmelser som ansökan avser. 
  • En detaljerad beskrivning av vilka alternativa arrangemang som ska tillämpas, till exempel alternativ förpackning eller testmetod. Uppge även vilka ämnen och föremål som omfattas av ansökan (UN-nummer, officiell transportbenämning och i förekommande fall teknisk eller fysikalisk beskrivning av ämnena och föremålen och vilken förpackningsgrupp som ämnena tillhör). 
  • Information om avsändningsort, mottagningsort och transportvägar samt i förekommande fall namn på avsändare, transportör och mottagare. 
  • Förslag på giltighetstid för dispensen.

Utöver vad som anges ovan kan MSB behöva begära kompletterande uppgifter för en ansökan.

 

Ansökan bör även påvisa att transporterna kommer att utföras med en säkerhetsnivå som lägst motsvarar den nivå som anges i bestämmelserna i ADR-S och RID-S. Ansökan bör därför specificera vilka åtgärder som den sökande anser vara lämpliga att vidta för att så långt som möjligt bibehålla denna nivå.

Adress

Ansökan om dispens skickar du till MSB via post eller e-post:

 

E-postadress: registrator@msb.se

  

Postadress: 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad

Publicerad: 2009-12-07 kl. 16:25 | Senast granskad:2017-01-30 kl. 10:11
Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se
Transport av farligt gods: väg och järnväg 2017/2018
Antal
Ej i lager
 
 
 
Frågor och svar om ADRUTB