Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Regeringsuppdrag: Tillsyn inom lagen om skydd mot olyckor

Tipsa om artikeln
Tre av de regeringsuppdrag MSB redovisat under 2011 var inriktade på hur kommunal, regional och statlig tillsyn kan utvecklas.

Kommunala tillsynsförrättares kompetens

 

MSB fick i uppdrag att ta fram en

  • strategi för att stärka och utveckla kommunala tillsynsförrättares kompetens för att bidra till en likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn i hela landet.

I uppdraget ingick även att:

  • utreda om behörighetskrav ska införas
  • redovisa om den utbildning som MSB erbjuder kommunala tillsynsförrättare behöver utvecklas.

Resultatet av uppdraget blev en strategi för att stärka och utveckla tillsynen som omfattar sex områden:

  • kunskap och kommunikation
  • samverkan
  • vägledning och råd
  • regelverk
  • tekniska system
  • utvärdering, studier och forskning.

Strategin omfattar åtgärder för att stärka och utveckla tillsynsförrättarens kompetens. Strategin omfattar även andra områden som behöver utvecklas och stärkas för att nå målet om en likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn.

 

Vidare föreslås i slutrapporten att MSB:s utbildningar inom tillsyn bör utvecklas när det gäller innehåll och former. MSB har också tagit ställning mot att ett behörighetskrav ska införas.

 

Länsstyrelser – tillsyn och farlig verksamhet

I MSB:s redovisning beskrives hur samverkan mellan länsstyrelserna kan förbättras för att utveckla länsstyrelsernas kompetens och förmåga att genomföra tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förslaget tar även upp hur länsstyrelsens kompetens och förmåga inom området farliga verksamheter kan förbättras samt hur samverkan mellan länsstyrelserna inom detta område kan utvecklas.


Ett förslag i redovisningen är att regeringen tilldelar medel för regionala resurspersoner för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor inom de regionala nätverken Nordsam, Ösam och Sydlänssamverkan. Bedömningen är att det kräver ytterligare resurser motsvarande ca 2 miljoner SEK hos länsstyrelserna.

 

Utveckling av tillsynen över statlig räddningstjänst

MSB fick som  regeringuppdrag att lämna förslag till hur tillsynen över den statliga räddningstjänstens olika grenar kan utvecklas och hur vi kan stödja de ansvariga myndigheterna i deras tillsynsverksamhet. Utgångspunkterna har varit att tillsynen ska effektiviseras, förstärkas och präglas av tydlighet och enhetlighet samt att den ska bidra till en samsyn och samordning mellan olika räddningstjänstansvariga myndigheter.


I förslaget till regeringen står att ansvariga myndigheter ska ha en gemensam uppfattning om vad tillsyn innebär och en gemensam tolkning av tillsynsuppdraget. För att MSB på ett bättre sätt ska kunna stödja de ansvariga myndigheterna föreslås att vår roll förändras från att svara för tillsynen över samordningen av statlig räddningstjänst till en tillsynsvägledande roll över området.


Uppdraget genomfördes i samverkan med de tillsynsansvariga myndigheterna inom området: Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen och Kustbevakningen.

 

Publicerad: 2012-04-24 kl. 09:56
Kontakt:
Eleonor Storm Eleonor.Storm@msb.se
Frida Billström Frida.Billstrom@msb.se
Magnus Olofsson Magnus.Olofsson@msb.se