Msb.se - Marknadskontroll
Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s arbete med marknadskontroll

Tipsa om artikeln
Marknadskontroll är en del av den tillsynsverksamhet som bedrivs inom MSB. Det är en del av EU:s system för att säkerställa att varor på den inre marknaden dels kan flöda fritt över gränserna dels är säkra genom att uppfylla alla krav som ställs. Området styrs av såväl EU-lagstiftning som av nationell lagstiftning.

MSB kontrollerar explosiva varor, vissa produkter för hantering av brandfarliga varor som regleras i föreskrifter under lagen om brandfarliga och explosiva varor, gasanordningar som omfattas av EU-gemensamma regler och transportabla tryckbärande anordningar.
 
EU:s system för att produkter ska vara säkra och i överensstämmelse med regler är i korthet:

  • Tillverkaren eller importören till EU av en produkt ska säkerställa att produkten uppfyller alla krav och därmed är säker innan den släpps ut på marknaden.
  • När produkter omfattas av gemensamt regelverk – harmoniserade produkter – ska tillverkaren se till att produkten genomgår bedömning av överensstämmelse och förses med överensstämmelsemärkning, vanligen CE-märkning. Mer information om bedömning av överensstämmelse finns på kommissionens hemsida.
  • För produkter inom MSB:s sfär ska tillverkaren också intyga att den konstruktions- och tillverkningskontroll som krävs är genomförd. Intyget, tillverkarens försäkran om överensstämmelse, ska vara utställt när produkten släpps ut på marknaden.
  • Distributören gör en bedömning av att produkten och även dess emballage uppfyller ställda krav, verkar vara säker och är försedd med den märkning som ska finnas innan produkten ställs ut till försäljning. En distributör ska kunna identifiera när produkter inte uppfyller kraven i den lagstiftning som produkten omfattas av eller saknar dokument som ska finnas.
  • Tullen ska genom gränskontroll vid EU:s yttre gräns stoppa produkter som inte är i överensstämmelse.
  • Som marknadskontrollmyndighet gör MSB, på den svenska marknaden stickprovskontroller för att säkerställa att produkter uppfyller ställda krav. Detta görs genom kontroll av dokument, genom fysisk kontroll vanligen av märkning och påskrifter eller genom teknisk provning av konstruktion och/eller funktion. Om inte produkterna uppfyller kraven måste de ansvariga ändra produkterna och, beroende på faran, ibland återkalla redan sålda varor från konsument/slutanvändare.
  • MSB marknadskontrollerar också produkter som andra upptäckt och som anmälts som farliga till myndigheten – se nedan.

Viktigt anmäla farliga produkter

En viktig förutsättning för marknadskontroll är att få kännedom om farliga produkter. Tillverkare/importör är skyldiga att anmäla egna produkter som man upptäckt är farliga till berörd myndighet, enligt krav i produktsäkerhetslagen. Du kan göra en sådan anmälan via länken nedan, glöm inte att ange namn, företag, produkt och telefonnummer så återkommer vi.

Anmäl farlig produkt via e-post

Viktigt att även allmänheten anmäler

Även allmänheten är välkommen att anmäla upptäckta farliga produkter, vilket kan göras per e-post, se länken ovan. Observera att din e-postadress kommer att synas i anmälan som blir offentlig. Vill du vara anonym måste du göra en anmälan per telefon och begära att få vara anonym innan du presenterar dig. Myndighetens möjligheter att agera kan minska om du väljer att vara anonym, men behöver inte göra det.

Publicerad: 2009-10-09 kl. 12:18 | Senast granskad:2018-07-18 kl. 14:19
Kontakt: Marianne Rönnbäck Runhage anmalan.marknadskontroll@msb.se
Gasolgrillar – krav vid försäljning
Antal
Ej i lager