Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s arbete med marknadskontroll

Tipsa om artikeln
Marknadskontroll omfattar allt en myndighet gör för att endast korrekta produkter ska finnas på unionsmarknaden. Det är en del av EU:s system för att säkerställa att produkter dels kan flöda fritt över gränserna, dels är säkra genom att uppfylla alla krav som ställs. Området omfattar både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.
På våra webbplatser om Produktsäkerhet hittar du information om


EU:s produktlagstiftning (fri rörlighet av varor inom EU, EU-direktiv och EU-förordningar, CE-märkning för överensstämmelse)

MSB:s produktregler (MSB utfärdar och förvaltar produktregler för en mängd produkter)

TIllverkarnas, importörerenas och distributörernas olika ansvarsområden

Anmälan av bristfällig produkter (näringsidkare är skyldiga att anmäla bristfälliga produkter, men allmänheten är också välkommen att anmäla)

I EU-kommissionens skrift om produktregelsystemet  Blue Guide hittar du mer information om marknadskontroll på sidorna 97-101.  

MSB:s ansvar som marknadskontrollmyndighet

I korthet har MSB bland annat ansvaret att kontrollera ett antal utpekade produktgrupper för att genom frivillighet eller med hjälp av tvångsåtgärder korrigera eller ta bort felaktiga eller farliga produkter från marknaden när de inte uppfyller kraven i regelverket. Brister kan bero på kunniga aktörers misstag, på okunniga aktörers tillkortakommanden eller undantagsvis på oseriösa aktörers medvetna fusk. I vissa fall kan information om regler och regeltolkningar ha korrigerande effekt och väljas istället för eller i kombination med kontroll av produkter. I enstaka fall måste anmälda organs beslut eller kompetens ifrågasättas, alternativt kan det visa sig att regler eller standarder behöver ändras eftersom de inte ger avsedd säkerhet. 

MSB:s planerade och genomförda marknadskontroll finns i årliga marknadskontrollplaner under rubriken Verksamhet i högerkolumnen. Här framgår hur produktgrupper prioriterats för kontroll, hur urval skett, tillgängliga resurser och årlig planerad respektive genomförd verksamhet.

PM med redogörelser och slutsatser efter genomförd proaktiv marknadskontroll, dvs. riktade kontroller där MSB har valt ut produkterna som kontrollerats, finns under separata rubriker i vänsterkolumnen.

Produkter köpta på nätet

En särskild utmaning är produkter köpta på nätet. Den stora fördelen är att varor kan beställas hem genom några klick, och i de flesta fall fungerar det bra. Den kontrollstation som marknadskontrollmyndigheter ska vara fungerar däremot inte eftersom en nationell marknadskontrollmyndighet i många fall inte kan komma i kontakt med varken säljaren eller produkterna innan de levereras.  Köparen måste därför ta ett större ansvar och själva bedöma om den produkt som ska inhandlas verkar vara säker. Det är heller inte alltid lätt för dig som köpare att förstå om du köper från en distributör eller från en marknadsplats som bara förmedlar kontakt mellan säljare och köpare. Läs om EU:s Tips for buying safe products online så att dina köp online blir köp av säkra produkter.

Publicerad: 2009-10-09 kl. 12:18 | Senast granskad:2019-01-30 kl. 13:04
Kontakt: Marianne Rönnbäck Runhage anmalan.marknadskontroll@msb.se