Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillsyn enligt lagen om transport av farligt gods

Tipsa om artikeln
MSB utövar operativ tillsyn över bestämmelser om säkerhetsrådgivare och transportskydd. Vidare genomför myndigheten tillsyn av utbildningsanordnare för utbildning och examination av förare. Dessutom har myndigheten uppgiften att samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet inom området transport av farligt gods.

Tillsynen över verksamhetsutövare som ska utse säkerhetsrådgivare genomförs delvis genom registrering och bevakning av att säkerhetsrådgivare har utsetts och meddelats till MSB. Tillsynsbesök görs även på verksamheter och vid besöken granskas verksamhetens:

  • årsrapporter
  • utbildningsinsatser
  • rutiner vid hantering av farligt gods
  • hantering av avvikelser såsom regelöverträdelser och tillbud/olyckor

Vid samma tillfälle granskas även åtgärder som vidtagits för att öka transportskyddet såsom skyddsplaner och utbildning.

MSB utövar tillsyn av utbildningsanordnare som genomför utbildning och examination av förare som transporterar farligt gods. Tillsynen görs utifrån granskning av ansökningshandlingar, beslut om godkännande samt rutiner vid utbildningens genomförande.

Varför utövar vi tillsyn?

Mål för tillsynen är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheterna uppfyller sina skyldigheter enligt föreskrifterna. Om vi bedömer att skyldigheterna inte uppfylls begär vi rättelse och kan meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att föreskrifterna ska följas.

Samordning tillsynsmyndigheter

Samordningen av tillsynsmyndigheternas verksamhet genomförs genom samverkansmöten med Polismyndigheten, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Syftet med samordningen är att effektivisera tillsynen och stärka efterlevnaden av dessa bestämmelser.

Utvärdering av brister vid tillsyn

MSB har låtit utföra två stycken rapporter om polisens tillsyn av vägtransporter av farligt gods. Den första som gjordes 2016 innehåller tidstrender och analyser av brister inrapporterade av Polismyndigheten i samband med tillsyn av transport av farligt gods.

Utvärdering av Polisens tillsyn av transport av farligt gods åren 2009-2015

Den andra rapporten utförd 2017 innehåller en mer detaljerad sammanställning gjord utifrån de kontrollistor som Polisen upprättat efter sina tillsyner enligt sin roll som tillsynsmyndighet för vägtransport av farligt gods och i enlighet med direktiv 95/50/EG.
Polisen utförde år 2015 ca 5550 tillsyner och år 2016 ca 5450 tillsyner.

Brister för åren 2015 och 2016


Publicerad: 2009-10-09 kl. 12:17 | Senast granskad:2017-11-28 kl. 16:07
Kontakt:
Carolina Karlsson Carolina.Karlsson@msb.se
Sök statistik
Sök statistik
 
Verksamheter som utsett säkerhetsrådgivare
 
Bli säkerhetsrådgivare