Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Följa upp, utvärdera och förbättra

Tipsa om artikeln
Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.

Följa upp och utvärdera

Med uppföljning avses en värderingsfri, regelbunden och fortlöpande insamling av information om en verksamhet. Insamlandet av informationen är en aktivitet som bör ske enligt fasta rutiner. Det övergripande syftet med att samla in informationen är att se hur verksamheten utvecklas och stämma av om de uppsatta målen under en viss tidsperiod uppnåtts.

Utvärdering sker till skillnad från uppföljningar inte fortlöpande utan vid särskilda tillfällen när man vill göra en djupare analys och bedöma något särskilt utvalt område inom tillsynsverksamheten. Med utvärdering avses att man reflekterar över verksamheten och gör en bedömning av det uppnådda resultatet utifrån ett antal i förväg uppsatta kriterier. För att kunna göra en bedömning är det viktigt att information och data har inhämtats på ett metodiskt sätt.

Förbättra

Det fjärde steget i tillsynsprocessen är analys och förbättring av verksamheten. Uppföljningar och utvärderingar kommer som tidigare nämnts att utgöra underlag för förbättringar och utveckling av verksamheten. För arbetet inom LBE innebär det bland annat att nya ingångsvärden analyseras för att sedan tas med i kommande planering av tillsynsverksamheten. Förbättring blir därmed en del av den fortsatta tillsynsprocessen.

Publicerad: 2014-06-03 kl. 15:03
Kontakt:
Tiina Germgård Tiina.Germgard@msb.se