Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillsynsmyndigheter LBE

Tipsa om artikeln
Tillståndsmyndigheten har, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över att lag, föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till denna följs. Enligt 21 § LBE ska den myndighet som är tillståndsmyndighet också vara tillsynsmyndighet. Detta medför att både kommunerna och MSB är tillsynsmyndigheter med ett ansvar och befogenheter som följd.

MSB:s ansvar

MSB har (enligt 17 och 18 §§ LBE) ansvaret för tillsyn över bland annat:

 • Industrier som tillverkar, bearbetar, behandlar, destruerar, underhåller och återvinner explosiva varor (samt annan hantering som sker i anslutning till detta).
 • Försvarsmaktens, Försvarets materielverks, Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering av både brandfarliga och explosiva varor.
 • Sådan rörledning som omfattas av kravet på koncession enligt naturgaslagen (2005:403) eller enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar. Detta innebär i praktiken transmissionsledningen för naturgas och som ligger före en mät- och reglerstation (MR-station).
 • Import av explosiva varor.

Kommunernas ansvar

Huvudregeln är att kommunen ansvarar för tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor för de verksamheter där kommunen har prövat tillståndet till hanteringen (enligt 21 § LBE). Det omfattar övriga fall där tillstånd till hanteringen behövs och där MSB inte är tillståndsmyndighet vilket innebär att kommunen har tillsyn (enligt 17 och 18 §§ LBE), över bland annat följande:

 • Tillstånd till hantering av brandfarliga varor (utom för den hantering som sker hos Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket).
 • Tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor där det i första hand är fråga om förvaring, transport och saluförande och som inte omfattar sådan hantering där MSB är tillståndsmyndighet.
 • Naturgasledningar efter en mät- och reglerstation(MR-station) vilket huvudsakligen innebär lokala distributionsledningar för naturgas.

Tillsynsmyndighetens befogenheter

Tillsynsmyndighetens befogenheter regleras i 24 och 25 §§ samt i 35 § i LBE. Här beskrivs de befogenheter som tillsynsmyndigheten har i sin tillsynsverksamhet.

 • Tillsynsmyndigheten har rätt att få ta del av de handlingar som behövs för att genomföra tillsynen. Det kan till exempel vara riskutredning, rutiner eller instruktioner för någon verksamhetsdel.
 • Tillsynsmyndighet har också rätt till tillträde till lokaler, andra utrymmen eller områden som omfattas av tillsynen.
 • Vid behov kan tillsynsförrättaren begära hjälp av polismyndigheten.
 • Även verksamheter som är undantagna tillståndsplikt enligt LBE kan tillsynas av tillsynsmyndigheten.
Publicerad: 2014-06-03 kl. 13:34
Kontakt:
Tiina Germgård Tiina.Germgard@msb.se