Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tipsa om artikeln
MSB och kommunerna är tillsynsmyndigheter för lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Tillsynsuppdraget för MSB består av tillsyn och tillsynsvägledning och genomförs för att följa upp, granska och utvärdera verksamheten inom ansvarsområdet.
På följande sidor beskrivs följande om tillsyn enligt LBE.
  • Om tillsyn och tillsynsvägledning enligt LBE
  • Tillsynsmyndigheternas roller, ansvar och befogenheter
  • Tvångsåtgärder och överklagande av beslut
  • Tillsynsprocessen utifrån LBE och exempel på hur tillsynsmyndigheten kan arbeta för att planera, genomföra, följa upp, utvärdera och förbättra sin tillsynsverksamhet

Tillsyn

Tillsyn enligt LBE genomförs av MSB och kommuner. Tillsynen är en självständig granskning för att kontrollera att verksamhetsutövare uppfyller krav som följer av LBE och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Vid behov kan tillsynen leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av verksamheten.

Erfarenheter från tillsynsverksamheten ska användas i inriktningen av den fortsatta tillsynsverksamheten, men också förmedlas till målgrupperna för att vara ett stöd till dem och i regelutvecklingen.

MSB:s tillsyn

Enheten för säker hantering av farliga ämnen vid MSB svarar för tillsynen över hanteringen av explosiva varor hos verksamhetsutövare där MSB (och tidigare Räddningsverket eller Sprängämnesinspektionen) prövat frågor om tillstånd för tillverkning av explosiva varor eller på annat sätt prövat frågan om tillstånd för hanteringen.

MSB:s tillsyn omfattar

  • Industrier med tillverkning av explosiva varor
  • Brandfarliga och explosiva varor inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket
  • Naturgasledningar som kräver koncession enligt naturgaslagen (2005:403)
  • Import av explosiva varor

Tillsynsvägledning

MSB bedriver tillsynsvägledning främst riktat mot kommunerna i deras tillsyn enligt LBE. Uppgiften har då definierats som uppföljning, utvärdering och samordning av kommunernas tillsyn samt stöd och råd till kommunala tillsynsmyndigheter. I lagstiftningen förtydligas detta genom att MSB i 23 § LBE ges ett uppdrag att samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet och hjälpa dem med deras arbete med tillsynen enligt LBE. Ett led i tillsynsvägledningen är den årliga uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LBE som MSB utför. 

Till Årsuppföljning LBE

Publicerad: 2009-10-09 kl. 12:17 | Senast granskad:2016-12-15 kl. 10:31
Kontakt:
Tiina Germgård Tiina.Germgard@msb.se