Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB:s arbete med riksintresse för totalförsvarets civila del

Tipsa om artikeln
Viktiga statliga intressen ska bevakas i beslut som rör mark- och vattenanvändning, både som allmänna intressen och som riksintressen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett bemyndigande att identifiera mark- och vattenområden som behövs för anläggningar som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del. MSB ska också stötta och bevaka hur övriga mark- och vattenområden av intresse för totalförsvaret, det vill säga det allmänna intresset, tillgodoses i beslut om mark och vattenanspråk.

MSB:s uppdrag i riksintressesystemet utgår från miljöbalken och hushållningsförordningen. I miljöbalkens 3 kapitel 9 § ingår både allmänna intressen och riksintressen.

Typer av intresse

Tre olika typer av intressen brukar nämnas i inom den fysiska planeringen, allmänna intressen framgår också av 2 kapitlet plan- och bygglagen.

Totalförsvarets civila del har inte varit ett område som uppmärksammats i planering och beslut om mark- och vattenanvändning och MSB har därför ett pågående arbete som innehåller en analys av det framtida behovet att bevaka frågan. MSB kommer att arbeta med detta under 2018.

Kriterier för riksintresse

MSB:s arbete under 2018 innebär bland annat framtagande av kriterier för riksintresse för totalförsvarets civila delar.

MSB bedömer att hela processen bidrar till att totalförsvarets civila delar uppmärksammas i den fysiska planeringen och andra beslut som rör mark- och vattenanvändning. Oaktat om det identifieras några anläggningar som bedöms vara av riksintresse för det civila försvaret bör en genomgripande analys skapa ett bättre underlag för att kunna bevaka intresset i beslut om mark- och vattenområden för berörda myndigheter.

Den analys som MSB arbetar med innebär inte på något sätt att MSB tar över det ansvar för att bevaka totalförsvarsfrågor i beslut från någon annan myndighet.

Läs mer om riksintresset Totalförsvarets militära del hos Försvarsmakten  

Publicerad: 2018-01-02 kl. 11:09
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Kommunala handlingsprogram
 
Sök statistik
Sök statistik
 
nationell plattform