Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Bild på VMA-tuta Foto: MSB

Lokala risker

Tipsa om artikeln
I det här avsnittet finns tips på hur du kan kommunicera kommunens lokala risker, bland annat kopplat till RSA och Sevesoverksamheter.

Om lokala risker

Kemikalieolycka vid en industri som är en Sevesoverksamhet

Vid vissa industrier i Sverige s.k. Sevesoverksamheter bedrivs verksamhet som innebär fara för att en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion kan inträffa och orsaka allvarliga skador på människor eller miljön.

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av sådana olyckor har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Direktivet har sin grund i ett par allvarliga kemikalieolyckor, varav den ena inträffade i staden Seveso i Italien, under 1970-talet. I Sverige tillämpar vi Sevesodirektivet genom Sevesolagstiftningen.
Alla Sevesoverksamheter som hanterar sådana farliga ämnen som anges i Sevesolagstiftningen är skyldiga att ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

För vissa Sevesoverksamheter finns det ytterligare skyldighet att informera de kringboende direkt. Information på kommunens webbplats bör i likhet med all riskkommunikation vara konkret. Vilka upplysningar som informationen ska innehålla regleras i Sevesolagstiftningen. Du kan också läsa mer om informationsskyldigheten här.

Försök att, i samarbete med företrädare för verksamheten, vara saklig och konkret när det gäller vilka risker som finns kring verksamheten. Försök att ge svar på de frågor människor kan tänkas ha såsom "hur stor är risken"? "Hur får jag information om att något har hänt"? Och "hur kan jag skydda mig och mina närmaste?".

Risk och sårbarhetsanalyser (RSA)

De risker och sårbarheter som finns i kommunen bör vara utgångspunkt när du kommunicerar risker med invånarna. MSB rekommenderar inte kommunerna att lägga ut hela RSA-dokumentet på webbplatsen. Den riskkommunikation kommunen publicerar ska vara praktisk och användbar för invånarna. Fokus ligger på konsekvenserna för människors vardag, hur de kan förbereda sig och agera vid en specifik händelse. Några exempel på sådan konkret information kan vara:
"Så påverkas barn- och äldreomsorgen vid ett långvarigt elavbrott"
"Här kommer kommunen att upprätta trygghetspunkter"
"Här kan du få information om kommunens webbplats går ner"

Beredskap för krig och krigshot

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Är Sverige i krig råder högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som ska bedrivas. Regeringen beslutar om höjd beredskap och meddelar beslutet genom radio och TV. Är läget riktigt allvarligt kan även beredskapslarm utlösas. Vid höjd beredskap kan regeringen fatta beslut om att ett antal vilande s.k. fullmaktslagar ska börja användas. När beredskapslarm är utlöst börjar fullmaktslagarna gälla automatiskt. Lagstiftningen ger staten ökade befogenheter att använda samhällets samlade resurser för försvaret av Sverige.

Totalförsvar består av militär verksamhet (främst Försvarsmakten - militärt försvar) och civil verksamhet (som drivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer - civilt försvar). Sammantaget är totalförsvaret all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. När Sverige befinner sig i krig är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

De rekommendationer MSB ger i kampanjen om människors hemberedskap är samma rekommendationer som gäller för privatpersoner vid höjd beredskap och ytterst krig. Med anledning av regeringsuppdraget kommer kampanjen att inte bara lyfta konsekvenserna av fredstida kriser utan också exempelvis hur människor påverkas av och kan förbereda sig för höjd beredskap.

Exempeltexter

Risk för översvämningar i Gullberg kommun

Om det till exempel regnar mycket på kort tid kan Gullberg kommun drabbas av svåra översvämningar. Översvämningarna kan leda till att låglänta områden måste utrymmas, kanske med mycket kort varsel.

Extra stor risk i Storängen och Lillby

Vid kraftiga skyfall riskerar framför allt områden som Storängen och Lillby att drabbas av översvämningar. Du som bor i dessa områden behöver därför läsa igenom den här informationen och diskutera den med dina närmaste.

Om tyfonerna ljuder: gå inomhus och sätt på radio P4

Om det händer något som kan vara farligt för människors liv och hälsa kan räddningstjänsten begära ett så kallat Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Då ljuder kommunens tyfoner med starka, upprepade signaler. Det betyder att du ska gå inomhus, stänga om dig och lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.

Läs mer om VMA på Krisinformation.se

Läs mer om VMA på MSB.se

Alla som bor i eller besöker Gullberg kommun bör följa informationen i radion. Där får du veta vad du ska göra, och om några områden ska utrymmas.

Uppsamlingsplatser vid utrymning: Kvicksundsskolan och Hasselbladsskolan

Uppsamlingsplatsen för dig som bor i Storängen är vid Kvicksundsskolan i Norrby.

Om du bor i Lillby är uppsamlingsplatsen Hasselbladsskolan.

Ta bara med dig det viktigaste

Om ditt område ska utrymmas, packa ner och ta med dig följande saker:

 • liggunderlag
 • sovsäck
 • kontanter
 • värdehandlingar
 • medicin
 • hygienartiklar

Läs DinSäkerhets checklista inför utrymning

Översvämning kan leda till elavbrott

En översvämning kan också leda till långvariga elavbrott. Det betyder att alla i kommunen kan bli tvungna att klara sig utan el en period. Se därför till att du har följande saker hemma:

 • konserver och annan mat som inte behöver tillagas
 • stearinljus
 • ficklampor
 • radio som fungerar utan vanlig el

Läs på DinSäkerhet.se om elavbrott

Se fler exempel från andra kommuner här:

Dorotea

Fagersta

Kramfors

Vilhelmina

Luleå


Så här har vi tänkt

 • Texten beskriver på ett konkret sätt vad risken kan innebära för invånarna.
 • Informationen är specifik och detaljerad, så att det snabbt syns vilka områden som berörs.
 • Råden är konkreta och lätta att följa.
 • Det finns gott om länkar till mer generell och övergripande information, vilket håller texten kort och kärnfull.
Publicerad: 2017-02-10 kl. 10:17 | Senast granskad:2017-12-01 kl. 13:20
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete