Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ansvar vid naturolycka

Tipsa om artikeln
Rapporten Ansvar vid naturolycka (Publikationsnummer MSB 0179-10) har utarbetats för att ge en gemensam bild till myndigheter, kommuner och den enskilde om ansvar, rättigheter och skyldigheter vid naturolyckor.
Uppdraget gavs från Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor. Uppdraget var att göra en sammanställning av lagstiftningar och ansvar inom naturolycksområdet för hela olyckscykeln och behandla ansvaret på nationell, regional, lokal och den enskildes nivå och hitta eventuella luckor och oklarheter när det gäller uppgifter och ansvarsförhållanden.
 
Rapporten är upprättad av advokat Tove Andersson, Wistrand Advokatbyrå. Plattformens sekretariat vid MSB har hållit ihop uppdraget och plattformens myndighetsnätverk har fungerat som referensgrupp. I myndighetsnätverket ingår representanter från Boverket, Energimyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, MSB, Naturvårdsverket, Sida, Skogsstyrelsen, SMHI, Socialstyrelsen, Statens geotekniska institut, Svenska Kraftnät, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och Vattenmyndigheterna.
 
Rapporten behandlar ansvar vid naturolycka i form av ras, skred, erosion, skogsbrand, översvämning storm och extrem nederbörd. Frågor kring dammsäkerhet eller dammbrott har lämnats utanför uppdraget. En fördjupning av ansvar och regler vid stranderosion återfinns i en sammanställning som genomförts av Statens geotekniska institut (Lerman, P., Rydell, B. (2003) Ansvar och regler vid stranderosion, SGI Varia 534).
  
I rapporten Ansvar vid naturolycka konstateras att juridiken när det gäller ansvar inför, vid och efter en naturolycka varken är enkel eller överskådlig även om det finns mycket utrett och beskrivet i statliga utredningar om hur ansvaret kan ta sitt uttryck. Klarast reglerat ansvar återfinns inom olyckslagstiftningen.
 
Kommunen är den ansvariga aktören för räddningstjänst vid olyckor eller
överhängande fara för olyckor (det finns även en statlig räddningstjänst för vissa särskilda förhållanden). Det är kommunen som ska agera och kommunen som ska stå för kostnaden. Vissa delar av höga kostnader ersätts sedan av staten. Detta gäller även vissa kostnader för förberedande uppgifter enligt krislagstiftningen.
  
Den som kvarstår med ansvaret för det fall att räddningstjänst inte föreligger och varken kommunen eller staten anser sig vilja utge bidrag för att utföra t.ex. förebyggande åtgärder för naturolycka (staten är fri att göra detta medan kommunen har att förhålla sig till likställighetsprincipen i kommunallagen) är den enskilde.
 
Den enskilde egendomsinnehavaren – i flera praktiska fall fastighetsägaren – har det primära ansvaret för att skydda sin egendom. Detta gäller även vid naturolycka. Om varken stat eller kommun kan eller vill bistå har den enskilde att vända sig till det privata försäkringsskyddet för att täcka sina kostnader.
 
  
Vi beställning av den tryckta rapporten från MSB ingår också Ansvar och regler vid stranderosion.

Beställ
 
Publicerad: 2011-01-19 kl. 15:40
Kontakt:
Janet Edwards Janet.Edwards@msb.se