Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 Natur/klimat-bild, människor som står på sanddyn

Rapporter och studier

Tipsa om artikeln
Här finns rapporter och studier från Sveriges arbete med katastrofriskreduceringsarbete.

Mätning på grunda vatten

Inom ramen för samverkan i Nationell plattform för arbete med naturolyckor har behovet av att få tillgång till högupplösta och noggranna data om djupförhållandena i strandnära områden identifierats.

Mätning på grunda vatten

Bränsleklassificering för vegetationsbränder

Som en del av ett framtida beslutsstödsystem kan en bränsletypsklassificering användas för riskbedömning, stöd vid operativa insatser samt vid uppföljning och utvärdering efter brand.

Bränsleklassificering för vegetationsbränder (pdf)

Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige

Arbetet bygger på användning av befintliga data samt integrering av nya laserdata och satellitdata. Målsättningen har varit att demonstrera möjligheten att kartera vegetation i botten- och fältskikt i skogsmark samt kartera vegetation i öppna marker med Metrias marktäckeprodukt CadasterENV som grund. 

Sammanfattning Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige (pdf)

Slutrapport Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige (pdf)

Geodataguide – Geodata som stödjer förebyggande arbete med naturolyckor

Geodataguiden riktar sig främst till relativt vana användare av geodata hos landsbygdskommuner och är avgränsad till att omfatta geodata relaterad till ras-, skred- och översvämningsproblematik.

Geodataguide (pdf)

Geodatalista (pdf)

Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering 

Rapporten sammanfattar den inventering som sammanställts av en arbetsgrupp inom ramen för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor.

Strategier och styrande dokument för klimatanpassning och katastrofriskreducering 

Nationell plattform för arbete med naturolyckor 2015

Markör Marknad & Kommunikation AB har på uppdrag av MSB genomfört en undersökning av den nationella plattformen.

Rapport: Nationell plattform för arbete med naturolyckor 2015 (pdf)

Ansvar vid naturolyckor

Rapporten Ansvar vid naturolycka (Publikationsnummer MSB 0179-10) har utarbetats för att ge en gemensam bild till myndigheter, kommuner och den enskilde om ansvar, rättigheter och skyldigheter vid naturolyckor.

Ansvar vid naturolyckor

Klimatanpassning i Sverige

Rapporten Klimatanpassning i Sverige – en översikt är utarbetad av en arbetsgrupp inom ramen för Nationell plattform för arbete med naturolyckor.

 

Studier av nationell höjdmodell

 

 

Riskinventering vid väg med hjälp av Nationell höjdmodell och andra databaser
MSB har beviljat medel till att utveckla arbete med riskanalys inom infrastruktur och fysisk planering genom att kombinera den Nya Nation...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB624
Antal
 

NNH och naturolyckor
I denna rapport redovisas resultatet av en nationell inventering utförd av Metria AB av tillämpningar av NNH (nya nationella höjdmodellen...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB360
Antal
 

Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar
Det finns ett stort intresse för hur NNH – Ny Nationell Höjdmodell - kan utnyttjasvid arbete med erosions- och översvämningsfrågor kustom...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB361
Antal
 

Översvämningsseminarier

Att hantera översvämningsproblematik
Hösten 2010 genomförde Nationell plattform för arbete med naturolyckor fyra seminarier om översvämningsproblematik.   Seminarierna pla...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB238
Antal
Ej i lager
 
 
Publicerad: 2013-08-09 kl. 14:08 | Senast granskad:2017-10-30 kl. 09:11
Kontakt:
Janet Edwards Janet.Edwards@msb.se