Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 Natur/klimat-bild, människor som står på sanddyn

Rapporter och studier

Tipsa om artikeln
Här finns rapporter och studier från Sveriges arbete med katastrofriskreduceringsarbete.

Mätning på grunda vatten

Strategier för klimatanpassning

Klimatanpassning i Sverige

Nationell höjdmodell

Ansvar vid naturolycka

Att förebygga och hantera översvämningar

 

Rapporten: Mätning av Grunda Vatten Metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag

Sjöfartsverket har, i samverkan med andra myndigheter, genomfört en metodstudie för att hitta kostnadseffektiva verktyg för att kartera djup i Sveriges grunda vatten, såväl i kustzonen som i insjöar och vattendrag.

Tydliga behov och användningsområden är:

  • kustzonsplanering,
  • modellering (t ex översvämning, sediment och habitat),
  • erosionskartering,
  • klimatanpassningar,
  •  miljöövervakning,
  • fiske,
  • båtliv och skärgårdstrafik,
  • kulturkartering,
  • riskklassningar samt
  • utvinning av material och mineral.

Rapport: Mätning av grunda vatten metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten (pdf)

Mätmetoder och mätsystem - bilaga 1 (pdf)

Airbourne Lidar Bathymetry Feasibility Study for Sweden's Coastline - bilaga 2 (pdf)

Rapport: Bränsleklassificering för vegetationsbränder

Inom ramen för ett katastrofriskreduceringsprojekt undersökts möjligheten att använda fjärranalys för att ta fram underlag till en klassificering av bränsletyper i Sverige. Som en del av ett framtida beslutsstödsystem kan en bränsletypsklassificering användas för riskbedömning, stöd vid operativa insatser samt vid uppföljning och utvärdering efter brand.

Bränsleklassificering för vegetationsbränder (pdf)

Rapport: Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige

Metria AB har under hösten 2016 utvecklat metoder för att kartera vegetation utifrån brandbeteende i Sverige på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetet bygger på användning av befintliga data samt integrering av nya laserdata och satellitdata. Målsättningen har varit att demonstrera möjligheten att kartera vegetation i botten- och fältskikt i skogsmark samt kartera vegetation i öppna marker med Metrias marktäckeprodukt CadasterENV som grund. Resultatet visar att Metria har goda möjligheter att kartera relevanta vegetationstyper för ett svenskt bränslesystem.

Sammanfattning Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige (pdf)

Slutrapport Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige (pdf)

Rapport: Geodataguide – Geodata som stödjer förebyggande arbete med naturolyckor

Geodataguiden riktar sig främst till relativt vana användare av geodata hos landsbygdskommuner och är avgränsad till att omfatta geodata relaterad till ras-, skred- och översvämningsproblematik.

Geodataguide (pdf)

Geodatalista (pdf)

Rapport: Nationell plattform för arbete med naturolyckor 2015

Markör Marknad & Kommunikation AB har på uppdrag av MSB genomfört en undersökning av den nationella plattformen.

Rapport: Nationell plattform för arbete med naturolyckor 2015 (pdf)

    

Publicerad: 2013-08-09 kl. 14:08 | Senast granskad:2017-10-30 kl. 09:11
Kontakt:
Janet Edwards Janet.Edwards@msb.se