Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Värmebölja

Tipsa om artikeln
I och med att klimatet förändras kommer värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer dessutom att bli kraftigare och längre vilket ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.
Fakta
Medeltemperaturen i Sverige förväntas stiga med 3-5 grader till 2080-talet jämfört med åren 1960-1990.
 

Värmeböljor leder till en ökad dödlighet, särskilt för utsatta grupper. Det är framförallt äldre personer som löper stor risk att drabbas. Påverkan på samhällsviktiga verksamheter utanför vårdsektorn kan också bli betydande vid en värmebölja.

MSB har genomfört ett flertal studier om effekterna av värme på samhällsviktiga verksamheter i Sverige. Läs mer om rapporterna nedan.

Varningstjänst för värmebölja

Vädervarning för höga temperaturer utfärdas av SMHI. Detta för att ge vårdsektorn, riskgrupper och allmänheten bättre möjlighet att förbereda sig när temperaturen förväntas vara hög under en längre tid. 

 
Följande varningskriterier används:

  • Meddelande om höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26°C tre dagar i följd.
  • Klass 1-varning för mycket höga temperaturer: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30°C tre dagar i följd.
  • Klass 2-varning för extremt höga temperaturer: Prognos som visar en maxtemperatur på minst 30°C i fem dagar i följd och/eller att maxtemperaturen ligger på minst 33°C tre dagar i följd.

Rapport om värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet

Rapporten ger exempel på hur olika sektorer kan påverkas av en värmebölja. Av de effekter värmeböljor kan ge är hälsokonsekvenserna de mest kända, medan konsekvenser för övriga samhällsviktiga sektorer är dåligt belysta. I denna rapport görs ett försök att åtgärda denna kunskapsbrist.

Värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet
En kunskaps- och forskningsöversikt med fokus på Sverige och konsekvenser utanför hälsoområdet. Värmeböljornas påverkan på samhällets säk...
Publikationsnummer:
MSB362
 
 

Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer

En studie har genomförts för att fördjupa kunskaperna om effekterna av en värmebölja på tre samhällsviktiga sektorer i Örebro län; transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning. Som en del av studien arrangerades en workshop i samarbete med länsstyrelsen i Örebro där effekterna av ett scenario som beskriver en värmebölja diskuterades. Under workshopen diskuterades också förslag på åtgärder för att minska konsekvenserna av värmeböljan.

Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer
Sverige kan komma att drabbas av en kraftig och långvarig värmebölja och det är oklart hur beredskapen för en sådan händelse ser ut. Denna
Publikationsnummer:
MSB530
 
 

Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter

Denna studie beskriver sektorerna elförsörjning och järnvägstransporter som är två samhällsviktiga verksamheter som är sårbara för värme. Med utgångspunkt från vad som hänt vid inträffade värmeböljor i Europa och Australien beskrivs möjliga konsekvenser på sektorerna vid en värmebölja i Sverige.

Hur värme påverkar tekniska system : möjliga konsekvenser av en värmebölja på elförsörjning och järnvägstransporter
Denna studie beskriver sektorerna elförsörjning och järnvägstransporter som är två samhällsviktiga verksamheter som är sårbara för värme....
Publikationsnummer:
MSB639
 
 

Värmens påverkan på samhället - så kan kommuner minska negativa konsekvenser

MSB har tagit fram en rapport med faktablad och rekommendationer för kommuner vid värmebölja. Den beskriver vad som kan hända eller har hänt i samhället under värmeböljor och vad man kan göra för att minska de negativa konsekvenserna.

Värmens påverkan på samhället
Syftet med den här rapporten är att sammanställa kunskap om vad som kan hända eller har hänt i samhället under värmeböljor, vad man kan g...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB870
Antal
 
 

Bilagor till rapporten "Värmens påverkan på samhället - så kan kommuner minska negativa konsekvenser"

Publicerad: 2009-11-09 kl. 15:31 | Senast granskad:2018-06-25 kl. 13:43
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete

MSB:s arbete med naturolyckor
Antal