Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Internationella samarbeten

Tipsa om artikeln
För att säkerställa att vi har en god beredskap för solstormar är det avgörande att vi samverkar internationellt för att kunna ta del av andra länders kunskap och expertis.

Extrema solstormar har kapaciteten att orsaka störningar på global nivå och kan direkt och indirekt påverka flertalet samhällsviktiga verksamheter. Vi har ännu i modern tid inte upplevt en så extrem solstorm.

I MSB:s arbete ingår att följa de typer av händelser som har en låg sannolikhet att ske, men som skulle kunna få stora konsekvenser i ett nationellt eller internationellt perspektiv.

Vilka risker finns med rymdvädret och vad kan vi göra?

MSB deltog i november 2016 på en konferens med temat Space Weather and Critical Infrastructures på EU:s Joint Research Center i Ispra, Italien. Bland annat föreläste representant från MSB under temat National approaches to space weather risk management: Sweden.

Konferensen organiserades av European Commission’s Joint Research Centre, the UK Met Office samt MSB med stöd av NOAA Space Weather Prediction Center. Från Sverige deltog förutom MSB även Luftfartsverket och Institutet för rymdfysik.

Hur kan solstormar påverka tågtrafik?

Den 16-17 september 2015 samlades tågoperatörer, myndigheter och forskare från Nordamerika, EU och Asien för att tillsammans analysera och diskutera hur tågtrafiken skulle kunna påverkas vid en solstorm.

Detta är inte ett väl utforskat område och det finns många frågetecken kring vad för slags utrustning och system som kan påverkas, i vilken omfattning och vilka konsekvenser det kan få. Några av effekter som har uppmärksammats (även vid måttliga solstormar) är till exempel okontrollerad låsning av tågsträckor, okontrollerad aktivering av bommar vid järnvägskorsning och störningar i signalsystem. Det riskerar i sin tur att orsaka skador på utrustningen och leda till förseningar i tågtrafiken och säkerhetsrisker.

Workshopen anordnas av MSB, Trafikverket, Europeiska kommissionens "Joint Research Centre" (JRC) brittiska Department for Transport och amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Workshop "Rymdväder och påverkan på elnätet", 29 - 30 oktober 2013, Ispra, Italien

Elnätet, särskilt högspänningsnät, kan påverkas vid solstormar. Det finns bland annat en risk för allvarliga skador på transformatorer, vilket i värsta fall kan ta månader eller år att reparera. MSB , i samarbete med Europeiska kommissionens "Joint Research Centre" (JRC) och amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA ), bjöd in den europeiska och nordamerikanska elsektorn till en 2 - dagars workshop för diskutera rymdväder och riskerna för skador och störningar i elnät.

Syftet med workshopen var att öka medvetenheten om riskerna, uppmuntra framtaganden av risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetshanteringsplaner för hanterande av en händelse. Även de länder som är mest avancerade i denna process måste vidare analysera deras sårbarhet för allvarliga händelser (t.ex. de tidigare inträffade extrema solstormarna år 1859 och 1921) . De övergripande målen med detta initiativ är att:

  • Främja och stödja dialog, informationsutbyte och samordning mellan beredskapsmyndigheter, elbolag och andra berörda myndigheter för att främja en helhetssyn mot katastrofriskreducering i samband med extrema solstormar.
  • Dela erfarenheter, förstå den aktuella utvecklingen inom tekniken och ta del av lärdomar från tidigare insatser för att skydda kritisk utrustning i elsystemen i Europa och Nordamerika.
  • Uppmuntra starkare engagemang med internationella organisationer och statliga myndigheter för att möjliggöra en effektiv och samordnad leverans av rymdvädertjänster som stöd för nationella och internationella elnät.
  • Stärka forskningen och den vetenskapliga kapaciteten för att utveckla och tillämpa metoder, studier och modelleringar. Detta för att bedöma sårbarheter samt mildra effekterna av geomagnetiska stormar på en regional skala.
Publicerad: 2012-12-14 kl. 12:13 | Senast granskad:2017-11-10 kl. 13:10
Kontakt:
Kristoffer Hultgren Kristoffer.Hultgren@msb.se

MSB:s arbete med naturolyckor
Antal