Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Solstormar

Tipsa om artikeln
Solen har nu passerat aktivitetsmaxima och under de närmaste åren kommer aktiviteten sakta att avta för en tid. Men det betyder inte att risken för kraftiga solstormar minskar. Snarare sker det relativt fler kraftiga solstormar när aktiviteten är på nedgång. Men vad är en solstorm och hur kan de påverka samhället?

Vad är en solstorm?

Solen gör konstant av med den energi som uppkommer i solens kärna när väte omvandlas till helium. Tidvis får solen mycket kraftiga energiutbrott som består av strålning eller laddade partiklar och dessa utbrott brukar benämnas solstormar. Utbrotten av laddade partiklar kallas för koronamassutkastningar och de kan orsaka geomagnetiska stormar på jorden.

Hur påverkar det oss?

När solstormar riktas mot jorden kan de påverka jonosfären och störa ut de radiovågor och satellitsignaler som antingen ska studsa mot jonosfären eller passera igenom. Solstormar kan även framkalla elektriska fält i jordytan. Strömmarna kan orsaka störningar bland annat i elnätet och telenätet, i signalsystemen för tågtrafik samt orsaka korrosion i rörledningar.
 
Majoriteten av de solstormar som drabbar jorden är hanterbara i avseende på styrka och de konsekvenser som följer. Emellertid ökar samhällets sårbarhet för solstormar i och med den tekniska utvecklingen och det växande beroendet av el och elektronik som kan ge omfattande konsekvenser om störningar eller avbrott skulle uppstå.
 
 
Solstormar kan påverka  många samhällsviktiga verksamheter samtidigt vilket kan få betydande konsekvenser
Bilden ovan visar att solstormar kan påverka många samhällsviktiga verksamheter samtidigt, vilket kan få betydande konsekvenser. (Bilden kommer från www.nasa.gov)

Är Sverige speciellt utsatt?

De länder som ligger närmare polerna är generellt sett mer utsatta för effekterna av geomagnetiska stormar. Detta beror på jordens magnetfält som för de laddade partiklarna i solstormen mot jordens poler. Det är också därför som polarsken uppkommer kring polerna. Vad gäller strålningsutbrotten så påverkar de hela jorden då det laddar upp jonosfären.

Vad är en geomagnetisk storm?

När jordens magnetfält träffas av en koronamassutkastning kan energi överföras och ett elektriskt fält gå genom jordytan. Detta kallas för en geomagnetisk storm. Vid en geomagnetisk storm kan strömmarna gå genom allt ledande material som är jordat, till exempel elnät, koppartrådsledningar i telenätet och pipelines.

Vad är ett solfläcksmaximum?

Solens aktivitet kan följas genom antalet solfläckar på solens yta, där högre antal solfläckar indikerar en ökad aktivitet. Antalet solfläckar varierar cykliskt med en periodicitet på 8-14 år som har ett medelvärde på cirka 11 år. Kring solfläcksmaximum blir det fler solstormar, men extrema solstormar kan ske när som helst under cykeln.

Hur arbetar MSB med solstormar?

MSB följer de typer av händelser som har en låg sannolikhet att ske, men som skulle kunna få stora konsekvenser i ett nationellt eller internationellt perspektiv. MSB erbjuder tillsammans med Svenska kraftnät och SMHI en varningstjänst för kraftiga solstormar.
Mer om varningssystemet för solstormar

 

MSB samarbetar sedan 2010 med bland annat EU, amerikanska Federal Emergency Management Agency (FEMA) och National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kring området solstormar.
Mer om internationella samarbeten
 
MSB finansierar också forskning om solstormar och utveckling av bättre förvarningar.
Publicerad: 2012-12-19 kl. 16:00 | Senast granskad:2018-08-30 kl. 15:56
Kontakt:
Kristoffer Hultgren Kristoffer.Hultgren@msb.se

MSB:s arbete med naturolyckor
Antal