Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vem har ansvar för vad?

Tipsa om artikeln
Ansvaret för frågor kring skred och ras ligger på tre olika nivåer i samhället, den enskilda människan, kommunen och staten.
Den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. I första hand vilar det på den enskilde att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka inträffar eller det finns en överhängande fara för en olycka och den enskilde själv eller med anlitande av någon annan inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa om det framstår som rimligt att samhället ska göra det.
 
Kommunen har bland annat ansvar för den fysiska planeringen och för räddningstjänst. Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 3 kapitlet 3 §) ska kommunen ta fram handlingsprogram för skydd mot olyckor och räddningstjänstens operativa verksamhet. Detta gäller även för naturolyckor. I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Där ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.
 
Staten och myndigheter utarbetar lagstiftningar, stödjer med geologiska kartor, översiktliga karteringar och stabilitetsutredningar, bidrag och ersättningar samt utgör remissinstas vid stabilitetsfrågor.
 
Information om ansvarsfrågor hittar du i publikationen "Ansvar vid naturolycka", en publikation från nationell plattform för arbete med naturolyckor.
 
Publikationen Ansvar vid naturolycka

Vem kan jag fråga?


Kommunen

Vid frågor om stabilitetsförhållanden vänd dig till din kommuns tekniska kontor. Vid tecken på begynnande skred eller ras, kontakta räddningstjänsten i din kommun.

Statens geotekniska institut

Svarar på frågor rörande slänters stabilitet. Vid inträffade skred eller befarad skredrisk biträder SGI:s tjänsteman i beredskap (TIB) kommunens räddningstjänst med sakkunnig geoteknisk rådgivning.
Statens geotekniska institut

Sveriges geologiska undersökning

Svarar på frågor om berg, jord och grundvatten. SGU:s information kan användas som underlag vid planering och byggande.
 
Sveriges geologiska undersökning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Svarar på frågor om stabilitetskarteringar och statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor.
 
Läs mer om stabilitetskartering
Publicerad: 2010-08-10 kl. 13:11 | Senast granskad:2017-05-24 kl. 15:26
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap