Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Skred i samband med översvämningar

Tipsa om artikeln
Medan en översvämning pågår tränger vatten in i jorden i det översvämmade området. Grundvattennivån blir förhöjd och därmed även portrycket i jorden. När portrycket höjs försämras jordens hållfasthet.

Då nivån i vattendraget  sänks, sjunker inte den förhöjda grundvattenytan av i samma takt. Särskilt långsamt sjunker grundvattenytan i täta, finkorniga jordar som lera och silt.

Om en tung vall har lagts ut för att förhindra översvämningens utbredning, tillkommer vikten av denna som en pådrivande faktor.

Före översvämningen

Situation 1: Före översvämningen
Före översvämningen
 • Bebyggelse finns i närheten av en slänt i lerjord mot en å.
 • Grundvattenytan ligger på normalt djup.

Under översvämningen

Situation 2: Översvämningen pågår
 
Under översvämningen 

 • En tung jordvall har lagts ut för att skydda bebyggelsen.
 • Vatten läcker in genom jorden under vallen, vilket avsevärt höjer grundvattenytan bakom vallen.
 • Det höga vattentrycket mot slänten på grund av det höga vattenståndet i ån agerar som motvikt.
 • Slänten eroderas genom att jordmaterial förs bort av det kraftigt strömmande vattnet i ån.

 

Efter översvämningen

När vattennivån sjunker tillbaka
 • Den tunga jordvallen ligger kvar.
 • Vattennivån i ån sjunker undan och dess funktion som motvikt blir sämre.
 • Även den borteroderade jorden i slänten innebär förlorad motvikt.
 • Den förhöjda grundvattennivån sjunker undan långsamt och ger fortfarande höga portryck som försämrar jordens hållfasthet.
 • Skred kan utlösas på grund av de kombinerade effekterna av ökad belastning, minskad motvikt och jordens försämrade hållfasthet.
Publicerad: 2010-08-10 kl. 10:28 | Senast granskad:2017-06-13 kl. 10:57
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Ansvarig för informationen
För informationen om skred och ras svarar tre myndigheter:
 
Statens geotekniska institut 
 
Sveriges geologiska undersökning 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap